Een analyse over het begrip jihad (strijd) volgens de Koran

Jihad for dummiesAls je de Koran nauwkeuriger leest en je komt bij de verzen terecht die over jihad in de vorm van strijd gaan, dan lees je duidelijk de standpunt van de islam daarover. Namelijk dat moslims nooit zelf aan een strijd mogen beginnen. Het doel van een strijd volgens de islam is om vijandigheid van de tegenstander te beëindigen. Het is niet toegestaan om zelf vijandigheid te starten. Het is niet mogelijk ook omdat vrede vanuit de perceptie van de Koran, boven alles staat en dient bereikt te worden ook al moet je daar soms concessies voor gaan maken. De Hudaybiyah pact van de profeet waarmee hij erin is geslaagd een overeenkomst te bereiken van tien jaar, is daar het bewijs ervan. Maar laat ik wat ik hierboven zei nog meer nuanceren met verzen uit de Koran zelf.

In hoofdstuk de Koe leest men:

“En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor God wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.” (vers 193)

In het vers leest men duidelijk het volgende:

“dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan”

De term ‘vijandelijkheid’ verwijst naar het creëren van vijandig gedrag. In het Arabisch werd de term ‘`udwan’ ( عدوان ) gebruikt. Taalkundig betekent de term niet alleen: ‘geen vijandelijkheid creëren, maar ook dat je niet het initiatief mag nemen om in de aanval te gaan. Je mag zelf niet een strijd starten of in de aanval gaan wanneer de vijand daar zelf niet aan begint.

De term ‘`udwan’ is afkomstig van de wortel: `adaa en i`tidaa. Dat betekent: in de aanval gaan en het initiatief nemen ervoor. Het betekent ook: ‘vijandig zijn’, vandaar ook de term `aduw ( عدو ), wat ‘vijand’ betekent.

Een ander bewijs dat ook verheldert waarom je nooit het initiatief mag nemen om de vijand aan te vallen tenzij hij ermee begint, wordt versterkt door een ander vers in hoofdstuk ‘De Oorlogsbuit’:

“En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en legt uw vertrouwen in God. Voorzeker Hij is Alhorend, Alwetend” (vers 61)

Het ‘neigen tot vrede’ kan van alles betekenen. Het betekent ook dat de vijand zijn wapens neerlegt en gewoon wil ophouden met de strijd, maar ook dat hij zoekt naar vrede met jou. Je mag in geen enkel geval iemand die de intentie heeft met jou vrede te zoeken, hem aan te vallen of vijandig naar hem te gedragen.

In hoofdstuk De Koe, vers 190 lees je het volgende:

“En bestrijdt op Gods weg hen die jullie bestrijden, maar begaat geen overtredingen; God bemint de overtreders niet”

Dit is duidelijke taal. Het gedeelte: “En bestrijdt op Gods weg hen die jullie bestrijden” geeft glashelder aan dat een leger alleen een strijd mag aangaan tegen diegenen die hen hebben bestreden. Dus eerst moet de vijand aan een strijd beginnen en dan pas mag je hem bestrijden. Je mag nimmer zelf een strijd beginnen of in de aanval gaan of vijandigheid creëren. Zelfs wanneer je tegen je zin aan een strijd begint, benadrukt God in de Koran dat je vooralsnog niet mag overtreden. Dat houdt in dat je niet onnodig meer mensen doodt of onnodige schade toebrengt wanneer de vijand zich overgeeft. Met schade moet je aan van alles denken. Daar heeft de profeet in verschillende overleveringen nadrukkelijk er naar verwezen, zoals het doden van vrouwen, bejaarden, kinderen, het snijden van bomen of het verbranden van eigendommen en dergelijk. Onnodige vernieling die niets met een directe dreiging te maken heeft, wordt op geen enkele wijze toegelaten.

De Koran roept dus dat je moet strijden daar waar het alleen nodig is om voor jezelf op te komen, je eigen land te beschermen en te verdedigen. De Koran zegt duidelijk dat je ook diegenen doodt tijdens de strijd die jou wil doden, maar zodra zij ophouden moet je ook meteen ophouden:

“Maar als zij ophouden, dan is God vergevend en barmhartig” (De Koe: 192).

Wat ik zo bijzonder vind aan dit vers is wat God zegt nadat de vijand ophoudt met de aanval. Hij zegt: ‘dan is God vergevend en barmhartig’. Dit is net als veel verzen, een heel bijzondere. Alhoewel oorlog en strijd uit bloedvergieten en geweld bestaan wat dus veel bruutheid en vijandigheid uitstraalt, geeft God ons de les dat zodra iemand neigt daar mee op te houden, zal Hij in staat zijn iedereen die dat wil bereiken te vergeven en barmhartig naar hem te zijn. Dit is een hoogstandje moraal en ethiek die je zelden ergens anders treft.

Laten we de ramadan beginnen met zo een uitgangspunt. Namelijk vergevend en barmhartig zijn naar iedereen die neigt vijandig naar ons te zijn. Als God ons leert zo om te gaan met diegenen die ons fysiek willen bestrijden, dan hoort het een veel makkelijkere opgave te zijn wanneer mensen dat slechts verbaal naar ons doen. Hiermee wil ik dus zeggen: als iemand jou of je geloof scheld, scheld hem niet terug. Geef geen gehoor aan je woede die een open deur is voor je duivel om terug te gaan schelden of de ander te kleineren. De profeet zei niet voor niets dat je bij woede toevlucht bij God moet zoeken van de duivel. Met de komst van de ramadan, zullen hopelijk niet alleen onze lichamen zuiveren van gifstoffen, maar ook onze geest van giftige ideeën.

Een gezegende ramadan toegewenst.

Badr Youyou

Advertenties