Geweld voortvloeit uit slaaf te zijn van je grillen

two fighting egyptiansDe profeet zei:

“Wanneer twee moslims elkaar met zwaarden uitdagen, dan zullen zowel de moordenaar als de omgekomene in hel belanden.”

Iemand vroeg: “Van de moordenaar snappen we het wel, maar waarom belandt ook de omgekomene in de hel?”

Waarop hij zei:

“De omgekomene wilde hem ook gretig doden.”

(Overgeleverd door Bukhari en Muslim)

Ik heb deze overlevering genoemd naar aanleiding van moslims die elkaar willen doden vanwege slechts hun ideeën. Soms ontkom je niet aan het gebruiken van geweld wanneer een partij het gebruikt als oplossing voor de problemen. In dat geval is de andere partij noodgedwongen om zichzelf te verdedigen. Maar wanneer mensen elkaar bestrijden vanwege slechts een meningsverschil zoals dat nu in Egypte gaat, of wanneer een soenniet en sjiiet tegenover elkaar staan, dan is dat gewoon een misdaad waar een moslim met een beetje God’s vrees volledig van zal distantiëren.

Het feit dat er zoveel mensen zijn die dit soort gedrag vertonen, geeft aan dat hun islamitische identiteit die ze bij zich dragen hun hele leven gewoon gedragen hebben als een masker. Ze gebruiken het meer als middel wanneer het hen uitkomt en wanneer het bij hun grillen past. Terwijl eigenlijk de islam wat dus ‘overgave’ betekent, zegt dat je je grillen opzij moet zetten en je overgeven aan de Almachtige die oproept dat je geweld moet vermijden wanneer je de keuze hebt om geen geweld te gebruiken.

Mensen spelen met hun gedachten en maken zichzelf wijs dat hun grillen en duivelse influisteringen conform het gene zijn wat het geloof zegt. Niemand gaat zeggen dat hij doodt omdat zijn onwetendheid hem de baas is. Ben je ooit iemand tegengekomen die zei dat hij een djahil (onwetende, primitief) is? Nee, ze denken bijna allemaal dat ze de waarheid in pacht hebben. Zo sterk is ook wel het afweermechanisme van zelfverloochening.

Wie de baas is over zijn grillen en laat zijn emoties met zijn verstand balanceren, mag zichzelf niet alleen rekenen tot de beschaafde mens, maar ook tot een overgavene aan God, want hij heeft reeds gehoor gegeven aan God’s geschenk in hem die hem herinnert aan vredigheid met anderen in plaats van elkaar met geweld uit te dagen.

Badr Youyou