‘Allah’ versus ‘God’

god_a_k_a_allah

Wij moslims hebben geen patent op God en dus moeten we Hem ook niet gaan claimen. Nergens heeft Hij in de Koran gezegd dat Hij alleen de god is van de moslims. Maar wel dat Hij de Heer der werelden is ( رب العالمين ). Waar halen sommigen het dan vandaan om Hem voor henzelf te claimen?

Hoe meer wij God claimen, hoe meer wij Hem tekort doen. Snap je nu een beetje waarom ik God in het Nederlands of in Engels nooit als ‘Allah’ schrijf? Dit is een van de redenen namelijk. Zodra je God in een andere taal waar ze Hem niet als ‘Allah’ kennen, toch wel ‘Allah’ blijft noemen, dan zeg je daarmee feitelijk, zonder dat je het zelf door hebt: ‘de god die alleen de moslims aanbidden’. Maar hier heb je nog nooit bij stil gestaan zeker? De meeste moslims zijn in dit onjuiste feit betrapt. Niet omdat ze het al wisten, maar omdat ze elkaar napraten. We volgen ons geloof meer doormiddel van onze neigingen dan door stil te staan bij hoe de islam daadwerkelijk in elkaar zit.

Al vanaf de eerste dag dat ik in Nederland woon, had ik bezwaren met het gebruiken van de term ‘Allah’ in het Nederlands. Ik sprak destijds geen Nederlands en ik vond dat moslims de islam zelf niet zo goed begrijpen. Ik was toen nog 21 jaar, maar had nog steeds mijn eigen uitgesproken mening over verschillende onderwerpen. Een daarvan was dus deze.

Sommige moslims introduceren God op een manier alsof andere naties God nooit hebben gekend. Dit is een foute uitgangspunt. Want toen de profeet de islam heef geïntroduceerd, kwam hij niet met de claim dat hij een nieuwe god volgde. De Arabieren (polytheïsten, joden en christenen) aanbeden dezelfde god. Zij noemden Hem ook gewoon ‘Allah’. Simpelweg omdat God ook zo heet in het Arabisch al vóór de komst van de islam. Of iemand een polytheïst, jood of christen was…, iedereen noemde Hem in het Arabisch ‘Allah’. Dat doen overigens Arabische christenen nog steeds. In een Arabische Bijbel heet God ook gewoon ‘Allah’. Toen de profeet de islam introduceerde, kwam hij dus niet met een nieuwe god die de ongelovigen niet herkenden. Hij gebruikte dezelfde naam van God die zij al kenden. Hij claimde God ook niet voor zichzelf. Het enige wat hij riep is God zuiveren van Polytheïsme. Hij verzocht mensen die dezelfde god aanbaden om naast Hem geen andere goden te aanbidden. Ook tegen de christenen heeft hij nooit bij ze de indruk gewekt dat het om een andere god gaat, want hij gebruikte dezelfde taal en dezelfde naam van God die zij ook gebruikten.

Vandaag de dag doen moslims het tegenovergestelde van wat de profeet deed. Wanneer moslims met niet-moslims over God praten, dan gebruiken ze de Arabische benaming ‘Allah’ terwijl die niet-moslims, God niet als ‘Allah’ kennen, maar gewoon als ‘God’. Zodra je begint over ‘Allah’, dan heb je daarmee God meteen tekort gedaan door Hem te beperken tot een god van de moslims. Terwijl in feite God jou in de Koran verzoekt de taal te spreken van het volk waar je je bevindt. In 14: 4 zegt God:

“En Wij hebben geen gezant gezonden of het was in de taal van zijn volk om aan hen duidelijkheid te verschaffen.”

Met taal bedoelt God niet slechts een taal, maar ook de cultuur, mentaliteit van dat volk en wat ze gewend zijn. Dus stel dat een christelijk volk God ‘God’ noemt, dan dien je ze niet het gevoel te geven dat jij een andere god aanbidt of volgt. Zij volgen namelijk dezelfde god als jij. Daarom moet je niet met de term ‘Allah’ komen, maar met de term: ‘God’. Daarmee zullen deze christenen zich ook vertrouwd en thuis voelen bij je boodschap en verminder je de kloof ook tussen jou en hen. Nog belangrijker, is dat je daarmee God die zij ook aanbidden niet weg wuift. Je neemt ze juist serieus wanneer je de term ‘God’ gebruikt in plaats van: ‘Allah’. Het enige wat je hen komt vertellen is dat je dezelfde god die zij ook aanbidden, komt zuiveren van het idee dat Hij een ‘vader’ is of een zoon – of welke deelgenoot dan ook – heeft… Kortom: De taak van de moslim is niet het introduceren van de god van de islam (een nieuwe god), maar: het beeld over God corrigeren. Om dat te kunnen bereiken moet je God dan wel noemen met dezelfde naam die dat volk gebruikt. Als ik naar Frankrijk ga en met een Franse priester over godsdienst discussieer, dan gebruik ik de term ‘Dieu’. Zo kennen ze daar God. De priester heeft totaal niet het gevoel dat ik het over een andere god heb. Dit is wat de profeet ook gedaan heeft namelijk.

Helaas wat moslims heden ten dage doen is dat ze zich niet alleen superieur gedragen, maar ook God voor zichzelf claimen. Daarmee hebben ze bij veel niet-moslims het beeld gecreëerd dat de islam of de god van de islam een andere god is dan die joden, christenen of die ze in het Westen kennen. Het beeld dat God de Heer der werelden is, waar Hij Zelf telkens naar verwijst in de Koran, wordt op die manier tekort gedaan.

Een andere probleem die moslims ook niet beseffen is dat fanatieke christenen die zich graag van de islam distantiëren en de islam willen beschouwen als een valse religie, het prima vinden dat moslims de term ‘Allah’ gebruiken. Ga je naar christelijke pagina’s op internet, dan zie je dat ze het graag hebben over God de god van de liefde (christendom) en over ‘Allah’ de god van de moslims die niet zo liefdevol is. Moslims die dus erop aandringen om de term ‘Allah’ te gebruiken, versterken onbewust het beeld van deze fundamentalistische christenen.

Moslims moeten ook stoppen met het arabiseren van God. God heeft geen Arabische identiteit, maar dat doen wij wel onbewust. Door Hem in een taal waarin hij geen ‘Allah’ heet af te dwingen dat Hij zo heet, verpersoonlijken wij zijn Heerschappij, Zijn Almacht en Alomvattendheid. We creëren hiermee ook de kloof tussen moslims en niet-moslims (joden christenen en alle andere religies waar God niet als ‘Allah’ wordt aangeduid), terwijl de islam veel dicht bij hun religies staat dan moslims anderen willen doen geloven. Het enige essentieel verschil is het monotheïstisch concept. God volgens de definitie van de islam staat zeer verheven. Hij heeft geen partners of deelgenoten die Zijn macht met hen deelt. Alles komt en is van God en alles wordt alleen mogelijk of onmogelijk gemaakt door God Zelf.

Ik was niet van plan om de term ‘Allah’ te behandelen vanuit een taalkundig aspect, maar nu ik toch zo uitgebreid daarop in ben gegaan doe ik dat maar even.

De term ‘Allah’ betekent feitelijk gewoon ‘God’. Een van de redenen die moslims er aan toe zet om de term ‘Allah’ te gebruiken en niet ‘God’ is omdat ze geloven dat het in het Arabisch een heiligere woord is. Waar ze dat vandaan halen is mij nog een groot raadsel.

Ten eerste: De term ‘Allah’ ontleent zich van de term ‘ilah’ wat letterlijk ‘god’ (met kleine ‘g’) betekent. Het enige verschil tussen ‘ilah’ en ‘allah’ is het lidwoord ‘al’. Heel correct schrijf je ‘Allah’ als volgt: ‘Al-lah’ wat betekent: ‘De God’.

Er zijn moslims die dan komen met de excuus: ‘ja maar ‘God’ kan ook ‘godin’ heten!’. Ook dit is een slap argument. Voor wie het niet weet: de naam ‘Allah’ heeft in het Arabisch ook een vrouwelijke variant en dat is ‘Allet’ (met een ‘t’ aan het eind = اللآت ). De term ‘allet’ (of: al-Let) is een godin die de polytheïsten van Mekka aanbaden naast nog andere goden. God heeft naast ‘Allet’ ook naar andere goden in de Koran verwezen in hoofdstuk De Ster (53: 19):

“19 Hoe zien jullie dan al-Let en al-‘Oezza, 20 en Manet, de derde, de andere?”

Meer lezen over de godin ‘al-let klik dan op het volgende: Allāt.

Een andere argument dat er wordt gebruikt is dat je van ‘God’ een meervoudig woord kunt maken: ‘goden’, maar dat je in het Arabisch van ‘Allah’ dat niet zou kunnen maken. Ook is dit geen sterk argument. Vorig jaar heb ik dat aan iemand uitgelegd en heb ik destijds het volgende getypt:

De Arabische taal is anders en kan je grammaticaal gezien niet vergelijken met andere talen. Daarom is men in staat aan de wortel (a-l-h) (أ – ل – ه ) (van al-lah) verschillende vormen te kunnen geven. ‘Vormen’ heten in het Arabisch “al-awzan” (enkelvoud: wazn) . De term ‘al-lah’ is afkomstig van de wazn: fa`aal (فعال ). Je kan van elk Arabisch woord een uniek woord maken en daarom is het ook logisch dat je dan de term ‘al-lah’ kan schrijven zonder dat het een tweede betekenis heeft. Over die meervoudigheid gesproken: Er bestaan genoeg Arabische termen waar je ook geen meervoudig woord van kunt maken of andersom, maar die ook geen andere betekenis hebben. Neem bijvoorbeeld het woord ‘vrouw’. In het Arabisch schrijf je het als volgt: ‘imra-a’. Dat is enkelvoud. Van dat zelfde woord (wazn) bestaat er geen meervoudige woord (wazn). Daarom is het meervoud ervan een heel ander woord en dat is ‘nisaa” (vrouwen). Grammaticaal gezien hebben de twee woorden ‘imra-a’ (vrouw) en ‘nisaa” (vrouwen) niets met elkaar te maken. Met andere woorden: ze hebben niet dezelfde wortel (wazn). Nog meer zelfstandige Arabische woorden, zijn bijvoorbeeld: ‘Ibil’ (kamelen), enkelvoud: ‘jamal’ (kameel). Dus dat verhaal dat de term ‘Al-lah’ uniek is, is in de Arabische taal grammaticaal gezien niet uniek.

En zo zijn er nog meer argumenten die weerleggen dat je de term ‘Allah’ moet gebruiken in plaats van ‘God’ wanneer je in het Nederlands spreekt of schrijft en God de Alwetende weet het altijd beter.

Even een toevoeging:

God heeft in de islam 99 namen. Al die namen hebben een betekenis. Klik op deze link voor nog meer uitleg: ’99 schone namen van God’. Laten we een van die namen pikken en als voorbeeld gebruiken, namelijk: ‘Schepper’. Stel dat je dus die term wilt gebruiken, dan zul je wel moeten de term ‘De Schepper’ gebruiken en niet de Arabische term ‘Al-Khaliq’, want de Arabische variant heeft voor een Nederlander geen enkele betekenis en kan hij het nergens mee associëren. Daarom gebruik je dan gewoon ‘Schepper’. de Term ‘Schepper’ slaat ook letterlijk op God. Je kan niet zeggen dat de term ‘Al-Khaliq’ beter is. Dit is precies hoe het ook zit met de term ‘God’. Een niet-moslim die opgegroeid is met ‘God’ moet je niet in de war brengen dat er een ‘andere’ god bestaat die ‘Allah’ heet. Dit is een zeer groot misverstand waar jammer genoeg de meeste moslims niet bij stil staan.

Badr Youyou