Bekwaamheid van vrouwen omtrent leiderschap volgens de Koran

queen of shebaToen de profeet Salomon zich afvroeg waar zijn hop (een soort vogel) is, kwam de vogel snel te voorschijn en liet hem weten dat hij belangrijke informatie heeft die hij met hem wilde delen. De hop zei dat hij een land (Jemen) ontdekte met een volk die de zon aanbaden:

“22 “Ik (hop) heb datgene gezien wat u niet weet; en ik heb over Sheba betrouwbare inlichtingen meegebracht. 23 Ik vond een vrouw, die daar regeerde en haar is alles gegeven en zij heeft een machtige troon.” (27: 22-23)

Salomon stuurde de hop naar de koningin en gaf hem een boodschap mee die de hop aan haar moest geven. Wat daarna volgende is erg interessant. Toen de koningin van Sheba de boodschap las, ging ze meteen met haar raadgevers overleggen:

“Zij zei: “Raad van voornaamsten! Aan mij is een voortreffelijke brief overhandigd.” (27: 29)

Nadat ze de brief van Salomon voorlas zei ze weer tegen de raad:

“Zij zei: “Raad van voornaamsten! Geeft mij uitsluitsel over wat ik zal beschikken; ik tref geen beschikking zonder dat jullie er getuige van zijn.” (29: 32)

De raad antwoordde als volgt:

“33 Zij zeiden: “Wij bezitten een strijdmacht en kunnen hevig geweld uitoefenen, maar de beschikking is aan jou. Kijk maar wat je wilt bevelen.” (27: 33)

Waarop de koningin reageerde met:

“34 “Wanneer koningen een stad binnentrekken brengen zij haar tot verderf en maken de machtigen onder haar mensen tot onderworpelingen. Zo doen zij. 35 Ik zal naar hen een geschenk zenden en kijken waarmee de gezondenen terugkeren.” (27: 34)

Wat leer je hiervan?

Zoals je hebt kunnen lezen, laat God ons zien dat de koningin van Sheba niet alleen macht had, maar ook wijs, diplomatiek en heel democratisch was. Ze had een raad waar ze mee overlegde. De raad reageerde met machtsvertoon, maar zij bleef nuchter door te zeggen dat geweld geen oplossing is en dat ze wil kijken wat die koning (Salomon) wil. Het verhaal kan je verder in de Koran hoofdstuk De Mieren teruglezen. Uiteindelijk heeft de koningin zich bekeert tot het geloof van Salomon en was zij geen zonaanbidder meer.

Het verhaal van de koningin van Sheba laat zien dat een vrouw een land goed kan leiden en besturen. De Koran erkent verder dat een (vrouwelijke) leider die niet moslim is, een goede leider kan zijn waar ook nog eens veel goeds uit kan komen.

Badr Youyou