Wat zijn de prioriteiten van een moslim?

prioriteitenDe bedoeling van wat ik wil schrijven was op de eerste instantie bedoeld voor slechts de moslims. Maar aangezien ik niet in de illusie geloof dat het ultieme doel van iedereen met levensovertuiging of politiek of ideologie te maken heeft, vind ik dat ik dit ook voor niet-moslims kan van toepassing zijn. Zelfs als je het niet met me eens zou zijn, gaat het erom dat je weet hoe anderen denken. Dat is de beste manier om bruggen te slaan tussen verschillende bevolkingsgroepen. Ik weet in ieder geval dat we met zijn allen naar hetzelfde willen streven. Daarom als je iets leest wat gericht lijkt te zijn op moslims, dan geldt dat in feite min of meer ook voor niet-moslims. Ook is het zo dat je de twee termen ‘moslims en niet-moslims’ niet dient te interpreteren als twee verschillende kampen. Het feit waarom ik me vaak richt op moslims is omdat ik geloof dat je ergens moet beginnen en dat is in je eigen gemeenschap. Dat betekent niet dat ik een niet-moslim over het hoofd zie en hem op de tweede plaats wil plaatsen. Het belangrijkste is dat wat je voor goeds je gemeenschap ook wenst, dien je ook voor iedere andere persoon te wensen ongeacht zijn afkomst, levensovertuiging of ideologie. Zolang je dit in je hoofd knoopt, bestaan er geen twee of meerdere kampen meer.

Ik ga trachten hier onderaan deze prioriteiten te plaatsen. Ik zal niet uitleggen hoe je dat moet doen of aanpakken. Dat vergt namelijk meer tekst en dus moet dat een aparte onderwerp worden. Hier zal ik het gewoon houden bij wat naar mijn mening een persoon hoort als prioriteit te stellen om te streven naar vroomheid en vrede met zowel zichzelf als met alles wat er op aarde leeft en beweegt.

Prioriteit 1:

Hier valt onder zowel je geestelijke als je lichamelijke gezondheid. Dit is de alle eerste prioriteit van een mens. Dit is de bron van het leven op aarde waar alles mee begint. Niets is belangrijker dan dit. Zelfs belangrijker dan het geloven in een god of het aannemen van een religie of aansluiten bij welke groepering of denkwijze dan ook. Als deze twee aspecten geen prioriteit geeft boven de andere die ik straks ga noemen, dan ben je gewoonweg zo goed als verloren.

a. Geestelijke gezondheid

De alle eerste prioriteit gaat naar jezelf. Zorg ervoor dat je je relatie met jezelf in balans krijgt. Harmonie vindt tussen je gevoel en je verstand. Het doel ervan is oprechtheid en eerlijkheid vinden in jezelf. Iedereen draagt een masker. Daar is er op zich niets mis mee. Zorg er alleen voor dat die masker niet te dik wordt en ook niet dat je meerdere draagt. Want hoe meer maskers je draagt, hoe meer je verwijderd wordt van jezelf en sowieso van de maatschappij. Het wordt dus een dagelijkse innerlijke strijd die je met jezelf aangaat zodat je dus innerlijke vrede vindt en ook blijft trachten om daarover te waken. Deze strijd kent geen einde. Dat zul je voor de rest van je leven blijven doen en het is zelfs een levensstijl. Vaak gaat dit gepaard met je geloof of welke ideologie je ook hanteert, maar dit laatste bespreek ik straks en komt op prioriteit nummer twee. Hoe je het doet en aanpakt dat is geheel aan jezelf. Dat moet iedereen zelf zien te vinden. Wij zijn geen robots. Anderen kunnen je niet vertellen hoe gelukkig je kan worden. Simpelweg omdat we niet allemaal hetzelfde leven en opvoeding hebben gehad. Iemand kan je wel de wegen laten zien. Dat wel, maar hoe je die bewandelt, dat moet je geheel op jouw manier doen.

Deze prioriteit nummer één heet: jihad annafs (innerlijke strijd) en is de hoogste graad van het bereiken van geluk met jezelf. Maar wat houdt het nog meer in? Namelijk dat je ook voor jezelf zorgt op intellectueel gebied. Hierbij moet je denken aan het verrijken van je geest met kennis. Onderwijs volgen (indien voor jou nog van toepassing is) en wetenschap, het lezen van boeken , interesseren in het leven en de wereld. Kortom: je horizon verruimen. Want dit is een van de sleutels waar je je geest mee kunt openen. Hoe meer je die voedt met verschillende informatie, hoe actiever je synapsen worden (meer hersenactiviteit). Dit is een van de sleutel tot het verruimen van je geest om je angsten, beperkingen en vooroordelen te overwinnen. Ik neig om nog meer hierover te vertellen, maar ik probeer de tekst niet nog langer te maken dan het zal worden.

Vrijheid

Nog een zeer belangrijk aspect waar een individu voor moet vechten is namelijk geloven in de principe van zijn individuele vrijheid, maar ook vrijheid in het algemeen. Geloven in het idee dat hij een soeverein mens is bij wie vrijheid in het vaandel staat. Hij dient zichzelf geestelijk vrij te bevrijden. Dat betekent dat hij niet afhankelijk van anderen moet zijn. Zowel geestelijk als fysiek niet. Hij dient te beseffen dat een gelukkig leven zit in zijn ‘vrije wil’. Dit is namelijk tegelijkertijd ook de enige weg om anderen vrijheid te gunnen. Als je niet zelf bevrijdt bent, dan kan je anderen ook geen vrijheid gunnen.

b. Lichamelijke gezondheid

Je eigen gezondheid is uiteraard heel belangrijk. Hier gaat het om dat je gezond eet en voldoende beweegt. Ziektes voorkomt en genezing zoekt. Hieraan zal ik niet veel tekst aan besteden. Dit is een vanzelfsprekendheid en behoeft feitelijk geen uitleg.

c. Inkomsten

Zorg ervoor dat je een bron van inkomsten hebt (indien van toepassing). Dus dat je werk verricht, maar dit is ook voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Dit heb je nodig uiteraard om je kopzorgen te verminderen, om voor je lichaam goed te zorgen (aspect a) en wat meer rust vindt op het gebied van financiën. Het mag geen reden zijn van ongelukkig voelen indien je het financieel niet goed hebt, maar het is wel belangrijk dat je het bereikt. Omdat het niet alleen ten gunste is van jezelf, maar ook voor mensen om je heen.

d. Zelfontwikkeling

Het doel van deze eerste prioriteit (geestelijke/ lichamelijke gezondheid en financiën is dat een mens daadwerkelijk zichzelf leert vrij en soeverein te zijn. De mens is heilig. Als dat niet bij jezelf begint, dan kan dat allemaal in de weg staan van de prioriteiten die hierna besproken zullen worden. Je kan namelijk niet goed zijn naar anderen als je niet goed bent naar jezelf. Je kan anderen niets schenken als je niets aan jezelf schenkt. Je kan niets voor de maatschappij betekenen als je niet eens weet wat je betekent voor jezelf… Kortom: het herstellen van de relatie met jezelf is de sleutel tot de andere prioriteiten die hierna komen.

Prioriteit 2:

Herstel je relatie met je Schepper. Diegene die niet in een god gelooft, zal nu denken dat dit niet over hem gaat, maar dat is geheel niet waar. Ben je geen moslim of niet religieus, dan dien je ‘Schepper’ te interpreteren met iets anders, zoals: ‘moedernatuur’ bijvoorbeeld, of iets mysterieus waarin jij in gelooft… Een of andere kracht buiten ons of de zogenaamde ‘god’ in jezelf (iets waar wij moslims niet in geloven, maar dat moet je zelf weten). Noem het hoe je het maar wilt. Nu gaat het over meditatie en spiritualiteit namelijk.

Wat houdt het herstellen van je relatie met God in en wat is daar het doel daarvan? Namelijk dat je er voor waakt Hem in alles wat je doet te vrezen. Dat betekent dat je jezelf behoedt van het begaan van daden waar je niet alleen jezelf ermee in het kwade dag licht stelt of schade berokkent, maar vooral ook niet bij anderen. Spreek geen kwaad en verricht niets wat anderen lichamelijk of geestelijk schaadt. Kortom: bereik vrede met je medemens, dan heb je daarmee je Schepper tevreden gesteld. Mediteren en bidden horen daarbij.

Waarom heb je dit nodig en terugkomend op de eerste vraag: wat is het doel ervan? Je hebt het nodig omdat dit de drijfveer is om over vrede te waken in je omgeving en in de rest van de wereld. Het herstellen van je relatie met je schepper (of moedernatuur) betekent dat je respect gaat tonen voor de schepping. Dat houdt in: de gehele mensheid, maar ook de natuur en het milieu… Wie God vreest, zal andere schepselen geen schade willen berokkenen en zal hen ook geen kwaadheid wensen, maar wat hij als prioriteit zal stellen, is het bewaren van vrede en harmonie tussen hem en alles waar hij mee in contact komt of waar anderen baat bij hebben. Dit is de ware betekenis van het vrezen van God (taqwa in het Arabisch). Als men zegt dat het doel van het leven, is het aanbidden van God en hij beperkt de term ‘aanbidden’ tot slechts het verrichten van het gebed (salaat) of de andere vier islamitische zuilen, dan heeft hij bij dezen, de boodschap van de islam geheel niet begrepen. God heeft je vijf gebeden per dag niet nodig, noch staat Hij te popelen wanneer je vast, of de bedevaart verricht of de aalmoes betaalt. Ook wanneer je geloofsbelijdenis (shahada) (dat er geen goden bestaan behalve God en Mohammed is Zijn boodschapper) slechts woorden zijn die uit je keel komen en geen betekenis hebben in je dagelijks leven, dan heeft God daar weinig aan. Nogmaals: God heeft je aandacht en bevestiging of erkenning van Zijn bestaan niet nodig. Knoop dit goed in je hoofd, want velen schijnen dit niet helemaal te begrijpen. Het doel van al deze vijf zuilen is niet de zuilen op zich, maar het impact die ze hebben op zowel jezelf als op de samenleving. Als ze geen vruchten werpen in de samenleving of stel dat je juist in de praktijk geen vrede ermee hebt kunnen bewaren of herstellen, maar het tegendeel, dan zijn ze zo goed als verloren. Je verricht ze niet omdat God ze Zelf nodig heeft, maar je verricht ze, omdat je ermee de samenleving verbeterd. Werpen je gebeden of je vasten geen vruchten, dan kan je het bij God schudden. God heeft niets aan iemand die bidt, maar tegelijkertijd anderen kwaad doet. Hij heeft niets aan je aalmoes (zakaat) als dat geld afkomstig is uit een crimineel milieu. Ook heeft Hij niets aan je pelgrim naar Mekka als je mensen hebt achtergelaten met problemen, je schulden bij ze die je allang had moeten betalen, niet terug hebt betaald et cetera.

Prioriteit 3:

Zorgen voor je familie en de mensen die het meest dicht bij je staan. Het begint bij je ouders, je eigen vrouw en je kinderen. Daarna de andere mensen zoals je buren en je vrienden. Dit is belangrijk namelijk om verder te gaan naar de volgende stappen. Als de mensen van je omgeving het niet goed hebben, dan kan je niet voor anderen zorgen die ver van je staan. Je kan niet bijvoorbeeld geld sturen naar een arm gezin in een andere land als je eigen gezin of familie zelf in de problemen zitten. Dit is slechts een voorbeeld. Er kunnen andere dingen van toepassing zijn, maar ik geef hiermee alleen aan waar aan je dus prioriteiten moet stellen.

Prioriteit 4:

Het bereiken van een goed maatschappelijk doel in je omgeving of in het land waarin je woont waar de samenleving baat bij heeft. Iedereen heeft een eigen interpretatie hoe hij ziet dat de samenleving beter kan ontwikkelen. Voor een moslim geldt het feit dat hij waarde hecht aan de volgende zaken: Veiligheid, milieu, economie en politiek. Ik zal al deze vier aspecten zo kort mogelijk proberen toe te lichten. Maar wat heel belangrijk is wat ik erbij wil vermelden, is dat alle vier met elkaar min of meer geïntegreerd zijn. Je kan bijvoorbeeld niet voor het milieu zorgen als de economie van het land niet goed is, maar je kan ook geen goede economie hebben als we niet voor het milieu zorgen. Ook kan het niet veiliger worden als de economie niet goed is en andersom ook niet… Geen veiligheid, gaat ook ten koste van het milieu. Een slecht beleid (politiek) heeft natuurlijk ook invloed op de andere drie… Dus al deze vier aspecten hebben elkaar nodig en je kan niet voor de ene zorgen en de andere verwaarlozen of minder prioriteit aan geven. Ik zal ze alle drie op een rij zetten, maar ze staan niet in een speciale volgorde of zo.

a. Economie

Voor een moslim (ik vind dat dit ook voor een niet-moslim geldt) gaat zijn prioriteit naar het streven van een rentevrije economie. Dit is verplicht in de islam. Als je dit aspect in je leven verwaarloosd en je hebt hier niets aan gedaan, al is het maar anderen mensen adviseren of aanmoedigen om ernaar te streven, dan heb je bij God een hoop uit te leggen op de Dag des Oordeels. Hoe dat streven van een rentevrije economie eruit ziet, daar moet je daar zelf invulling voor geven. Denk aan een rentevrije bank bijvoorbeeld. Ruilhandel, het streven naar eigen rentevrije munt of aankloppen bij de heren politici of zelf een politicus worden om het voor elkaar te krijgen et cetera. Dit bereik je door contact te zoeken met mensen die net als jij hierin geïnteresseerd zijn. Ik zeg even erbij dat moslims moeten ophouden door te denken dit alleen onderling ernaar te streven. Er zijn daarbuiten niet-moslims die hier ook mee bezig zijn en zelfs meer daarin geïnteresseerd zijn dan de meeste moslims. Een schande als je het aan mij vraagt, want letterlijk iedere moslim dient feitelijk hier meer aandacht aan te besteden dan een niet-moslim. Blijkbaar geven niet-moslims meer gehoor aan hun fitrah (neiging om het goede te willen doen), dan de moslims zelfs en dit laatste, moeten moslims echt nog veel aan werken. Indien je als moslim hebt gemerkt dat je hier minder aandacht aan besteedt terwijl een niet-moslim dat wel doet, dan moet je echt vraagtekens plaatsen aan je islamitische geloofwaardigheid. Dit is een hypergevoelige punt waar ik van weet dat ik veel moslim mee zal raken als ze het lezen. Want in de praktijk zijn er te weinig moslims die zich hiermee echt bezig houden of wakker van liggen. Het streven naar een rentevrije economie is in de islam een grote verplichting waar God meerdere malen het over heeft gehad en jij gewoon negeert. Het is namelijk de deur op economisch gebied om naar een rechtvaardige samenleving te streven waar niet alleen iedereen zijn recht krijgt, maar ook dat we de economische verhoudingen wereldwijd verminderen en het milieu minder belasten en vervuilen. O wee als je als moslim dit aspect negeert of verwaarloosd in je leven.

b. Milieu

Deze lijkt me ook logisch. Een moslim of een goede mens is diegene die om het milieu geeft. Het kan niet zo zijn dat iemand die in God gelooft Die de aarde geschapen heeft met alle schepselen die er in leven, hetzij de natuur, de dieren, zeeën en vegetatie…, dat hij dan hier niet voor zorgt en niets mee doet. Het begint heel klein, van het niet gooien van afval op straat tot aan het zorgen voor het niet uitsterven van een diersoort. (Denk aan de overleveringen van de profeet hierover. Gelovigheid betekent o.a. het oprapen van obstakels waar mensen op straat over kunnen struikelen en dat is een van de vele vormen van gelovigheid/ godsvrees.) Wat hier ook onder valt, is zoveel mogelijk biologische voedsel cultiveren. Denk aan permacultuur. Biologische groenten en fruit. Het eten van biologisch vlees en uiteraard het welzijn waarin al dat vee is geroeid en wat het eet. Het bestrijden van plofkippen is een voorbeeld. Op zijn minst moet je je medemens hier wakker van schudden door hem te informeren. Een oprechte gelovige moslim, is hij die geeft om het leed van dieren, daar zij ook God’s schepselen zijn. O wee als je als moslim dit ook verwaarloosd, want doe je dat wel, dan is dit ook iets waar je echt vraagtekens bij moet plaatsen over je gelovigheid of godsvrees. Al deze zaken hebben te maken met het bereiken van het gene wat daadwerkelijk halal is en dus daarmee God tevreden stelt. De natuur en alle dieren mogen niet lijden en daar moet jij als moslim/ mens ervoor waken. Elk dier, steen of plant op aarde waar jij mee te maken had, zal in het hiernamaals bij God klagen of juist bij Hem een goed woordje voor je doen.

c. Veiligheid

In de islam hebben we een heilige wet waar zowel God als Zijn boodschapper meerdere keren naar verwezen hebben en die luidt als volgt: “al amr bil ma`roef wa nahy `ani- lmonkar”. Het betekent:

“Billijkheid (het goede) aansporen en onrechtmatigheid (het slechte) bestrijden.”

Dit is een grote prioriteit binnen de islam. Je hebt er bijna dagelijks mee te maken. Het is een breed aspect ook. Ik ga niet alles hier noemen, maar wel een paar zaken die meteen in mijn hoofd opkomen. Als je dit hebt gelezen dan zullen er ongetwijfeld aspecten in je opkomen die ik zelf over het hoofd heb gezien, maar waarvan jij zelf vindt dat ze erg belangrijk zijn. Met wat ik noem, wil ik slechts een indicatie geven.

Veiligheid begint thuis. Zorg ervoor dat je kinderen een goede opvoeding en onderwijs krijgen. Hun rechten en plichten nakomt. Het aanpakken van overlast in en buiten je wijk of omgeving. Het bestrijden van criminaliteit en alles wat de maatschappij en het milieu kan schaden. Dit laatste schieten wij daarin vaak tekort. Sommige Marokkanen wat ook voor Turken geldt (met de nadruk op sommigen), zien criminaliteit van hun landgenoten, maar doen daar niets aan. Het wordt zelfs haast als ‘normaal’ beschouwd. Als je vrienden hebt die in de drugswereld zitten of pooiers zijn en dergelijk, je accepteert wat ze doen, je gaat me ze om op een manier waarvan zij het gevoel hebben dat jij dat prima of geen probleem vindt en dus niet bestrijdt of aanspoort om daarvan af te komen, dan moet je je afvragen hoe godvrezend je bent en onder welke categorie ‘moslims’ je valt.

Er komt van alles in mijn hoofd als het om veiligheid gaat. Van veilige speelplaatsen voor kinderen, het helpen van vluchtelingen en illegalen conform de juiste wegen te bewanderen, tot het helpen van de wijkagent voor een veilige wijk en milieu… Daarom moet je zelf weten wat voor invulling je er aan geeft. Doe in ieder geval datgene wat jij binnen je capaciteiten kunt.

d. Politiek

Ook aan dit moet je daar zelf een eigen invulling aan geven. Of je nu meedoet aan een politieke partij of een nieuwe politieke partij stichten of dat je debatteert en discussieert met politici, gemeentes en instanties of dat je op dat gebied een eigen initiatief neemt waarvan jij vindt dat je iets recht moet zetten wat anderen niet gedaan hebben of dat je demonstreert, et cetera. Het is in ieder geval iets waar je als moslim/ mens betrokken bij moet zijn. Al is het slechts je mening geven, dan is dat al wat. Het gaat erom dat je op een of andere manier betrokken bent. Ondanks dat dit een brede scala heeft aan interesses, dien je nog steeds hierin ook prioriteiten te stellen. In het geval van een moslim dien je dan het economische aspect zien te bereiken, namelijk een rentevrije economie. Ben je een Marokkaan dan is ook een van de prioriteiten het bestrijden van overlast en het verminderen van criminele cijfers bij Marokkanen. Probleemgezinnen en gezinsproblemen aanpakken, zoals het verminderen van scheidingen, kindermisbruik en mishandeling bestrijden, mensen met psychische of economische klachten helpen, et cetera. Het waarborgen van Godsdienstvrijheid voor iedereen. Het bestrijden van racisme en discriminatie. De politiek aansporen om de betrekkingen met Israël te herzien of het opkomen voor de rechten van de Palestijnen of in andere landen waar moslims onderdrukt worden zoals in Rohingya (Birma) of wat er in Syrië gebeurd door vluchtelingen daar financieel te helpen… Betrekkingen verbeteren ten aanzien van islamitische landen in plaats van olie op het vuur gooien door de kloof te vergroten tussen moslims en niet-moslims… enzovoort. Er is veel te melden op dit gebied, maar zoals ik in het begin zei, wil ik gewoon een indicatie geven. Een ieder moet datgene doet wat hij kan. Je hoeft niet al deze zaken op je schouders te nemen, maar wel datgene ervan nemen waarvan jij denkt dat het belangrijk is.

Ten slotte

Dit zijn de vier prioriteiten die ik weet te benoemen vanuit mijn optiek als een mens op de eerste plaats en daarna als moslim op de tweede plaats. Ik ben ervan overtuigd dat het zo zou moet werken vanuit de manier hoe ik de islam mee heb gekregen. Of iemand het hier mee eens is of niet doet er in feite niet toe. Wat er toedoet is dat je sowieso prioriteiten moet stellen in je leven. Als iemand tegen mij zegt, dat hij toch op een dag sterft en dus wat kan het hem nu schelen waarom je op aarde bent of überhaupt leeft, dan is er hier sprake van de grootste egoïst die erop aarde is. Van dat soort mensen houd ik zelf afstand en wil ze niet bij mij in de buurt hebben, laat staan met ze bevriend zijn. Elk mens ongeacht of hij ergens wel of niet in gelooft, dient prioriteiten te stellen. Het betekent namelijk dat je naar evenwichtigheid zoekt. Alles is in balans gemaakt. De aarde draait in een perfect balans. De natuur, de dieren en alles wat er op aarde beweegt, leeft of vast staat, van atoom tot continent is in een perfect balans. Daar maakt de ‘Ying & Yang’ deel ervan en zoals de Koran het beschrijft: ‘Al Mizaan’ (balans of evenwichtigheid):

“7 De hemel heeft Hij opgeheven en Hij heeft de weegschaal opgesteld,8 opdat jullie bij het wegen niet over de schreef gaan, 9 maar het gewicht rechtvaardig vaststellen en de weegschaal niet te weinig laten wegen.” (55: 7-9)

“17 God is het die het boek met de waarheid neergezonden heeft en ook de weegschaal.” (42: 17)

25 Wij hebben Onze gezanten met de duidelijke bewijzen gezonden en Wij hebben het boek en de weegschaal met hen neergezonden, opdat de mensen de rechtvaardigheid in stand houden. (57: 25)

“84 En doe niet tekort in maat en gewicht” (11: 84)

Wat ik hieraan nog wil toevoegen is dat moslims moeten afkomen van het idee dat het leven alleen over hun eigen religie draait. Natuurlijk is religie belangrijk, maar hoe mensen vandaag de dag religie interpreteren, vind ik echt te triest voor woorden een belediging voor de Schepper. Ik heb niets aan godsdienst fanaten die dagelijks alleen maar de taal van de ‘islam’ in hun mond nemen naar gelang van hun grillen en tekortkomingen. Ik heb weinig aan sharia-schreeuwers die niet eens hun veters netjes kunnen vaststrikken, maar in de waan geloven dat ze de leiders te kunnen worden en met zogenaamde ’sharia’ een hele bevolking kunnen leiden. Hoe goed ben je wel niet bij je hoofd als je schreeuwt dat we met ‘God’s wetten’ moeten regeren, terwijl jij en je eigen gemeenschap in de praktijk nog niets voor stellen? Je kan niet eens iets simpels organiseren en daar iets succesvols mee bereiken en je denkt dat je de oplossing in pacht hebt voor een hele land. Hoe meer ik hier aan denk en er over schrijf, hoe meer ik besef dat sommige moslims echt de klus kwijt zijn. Ga wat doen aan je zelfgroei. Leef niet in de waan dat God alleen aan jouw kant staat of dat je de waarheid in pacht hebt als je niet eens criminaliteit in je eigen straat kunt bestrijden. Dit geldt ook voor die zogenaamde jihadkindertjes wiens onderbroeken thuis nog door hun moeders gewassen worden, maar in de waan geloven Afghanistan van Amerika te willen gaan bevrijden of Israël van de zionisten. Als je serieus genomen wilt worden of je God serieus wilt nemen, doe eerst iets goed in je eigen milieu. Bewijs maar dat mensen baat bij jou hebben. Bewijs eerst maar dat je de dingen die ik hierboven heb genoemd in je omgeving kunt bereiken alvorens je zogenaamde jihad video’s de wereld instuurt om daarmee ergens een punt te maken. Wees eerst gelukkig met jezelf, in plaats van dat je van jezelf vlucht door afleiding te zoeken in geweld en boosheid op de Amerikanen of zionisten. Dit zijn allemaal zaken die ver boven je pet gaan.

Notitie:

Vond je wat ik hierboven heb geschreven belangrijk en je vindt dat meerdere moslims dit zouden moeten weten? Dan zal ik het waarderen dat je dit deelt en doorstuurt. Waarom ik je dit vraag is omdat wij moslims nogal tekort schieten in het stellen van prioriteiten. Wereldwijd of het nu binnen Nederland of in andere landen, gaat het niet zo ideaal zoals het zou moeten gaan. Dat heeft te maken met het feit dat we dus de bovengenoemde prioriteiten niet stellen. We nemen onszelf niet serieus, maar ook niet wat we daarbuiten doen. Er zijn mensen die zichzelf verwaarlozen, maar er alles aan doen om voor anderen goed te zorgen en aan hen aandacht te besteden terwijl ze dat zelf meer nodig hebben dan wie dan ook. Mijn wens is dat we als moslims (of als mensheid) wakker worden. Alles op een rij zetten. Wat ik heb geschreven is gewoon mijn interpretatie en mijn kijk naar de wereld en vooral ook naar mijn geloof. We dienen bewust te worden van onszelf. Indien je het dus met me eens bent, dan hoop ik dat je deze informatie deelt. Ik heb er namelijk niks aan als mensen dit lezen, maar een dag daarna al hebben vergeten. Er zullen heus wel velen zijn die dat zullen doen. Dat is nu eenmaal niet te vermijden en ik neem het ook niemand kwalijk. Maar hoe meer dit wordt gedeeld en gelezen, hoe groter de kans dat onder die lezers er meerderen zullen zijn die geïnspireerd zullen raken en hopelijk ook ermee voor zichzelf en voor anderen aan de slag gaan.

Badr Youyou

Samenvatting:

Prioriteit 1:

a. geestelijke gezondheid

b. lichamelijke gezondheid

c. eigen economische omstandigheid

prioriteit 2:

Je relatie met God/ moedernatuur herstellen

Prioriteit 3:

Zorgen voor je familie, dierbaren, buren en vrienden…

Prioriteit 4:

Naar maatschappelijke doelen zien te streven:

a. rentevrije economie

b. goed milieu

c. veilige omgeving

d. politiek betrokken om het geheel of een deel daarvan te realiseren

ten slotte: 

Het herzien van je denkwijze en je prioriteiten om balans te creëren.

Advertenties