Een geschenk die God aan ons gaf, maar die wij massaal verwaarlozen

Al fitrah

“Fitrah” in het Arabisch

Onze fitrah is de sterkste aanleg, stuwkracht die ons (gehele mensheid) helpt om met elkaar niet alleen te communiceren, maar ook de neigen om ruzie neer te leggen. Het is de oerkracht van de wil om vrede te bewaren, om het juiste te willen zeggen. De afkeer te hebben voor liegen, bedrog, verraad, onrecht, geweld,intimidatie et cetera… Maar het is ook de kracht achter de wil om onze kinderen goed te willen opvoeden, om liever te willen lachen dan te huilen, genadig en behulpzaam te willen zijn, dan onverschillig en verwaarlozend te gedragen. Het is de kracht achter het zoeken naar affectie en warmte, dan naar kou, kilheid en onverschilligheid. Het is de kracht van onze afschuw en afkering voor alles wat slecht en nadelig is. Ook de kracht achter de bewondering van schoonheid in onszelf en in de natuur. In het lachen bij het zien van iets moois en de verzachting van het hart bij elke vorm van kwetsbaarheid.

Wat wij moslims ook niet weten en waar we zelden bij stil staan, is dat God meer op onze fitrah rekent dan op ons gehoor aan de Koran. Jawel… Zelfs aan Zijn Woord heeft Hij niet evenveel waarde gehecht als aan de fitrah die Hij in iedere mens heeft ingegeven en weet je waarom? Omdat de Koran door iedereen anders geïnterpreteerd en gevolgd kan worden, meningsverschillen over kunnen ontstaan die zelfs kunnen leiden tot conflicten en onderlinge verschillen. Maar de fitrah heeft dat niet! Onze fitrah is wereldwijd en overal hetzelfde. Of je nu uit de rimboe of uit de meest industriële land komt. Het maakt helemaal niet uit. Jouw goede contact of welke omgangsvorm dan ook als moslim met een niet-moslim, is meer op jouw fitrah gebaseerd, dan op de “welles en nietes” (halal en haram) uit de Koran en de uitspraken van de profeet.

Vrijwel al jouw dagelijks gedragingen wat je correct en niet correct doet, is ook voor het meest op die fitrah gebaseerd. Niet iedere moslim leest wat er in de Koran staat en als hij leest, begrijpt hij ook niet alles. En als hij het begrijpt, dan zal hij ook lang niet alles kunnen onthouden, om maar te zwijgen over wat hij er van heeft begrepen. Dat geldt ook voor de uitspraken van de profeet… Zelfs geleerden vliegen elkaar in de haren en kunnen door hun waanzinnigheid elkaar kafferen, laat staan de mainstream moslim. Het merendeel van de moslims houdt zich ook niet dagelijks bezig met het bestuderen van de islam. Het merendeel kan geen eens Arabisch. Velen kunnen niet eens lezen of schrijven en hebben door de eeuwen heen dat nooit gehad. Mensen hebben ook geen tijd ervoor. Ze moeten voor zichzelf en voor hun gezinnen zorgen. Dagelijks keihard werken om brood op tafel zien te brengen… Maar wat ze wel hebben en waar ze op kunnen rekenen door harmonieus en vredig onderling te kunnen leven en dat ook nog met de meerderheid die geen moslims zijn hebben, is hun fitrah.

O wee aan diegenen die hun fitrah negeren en zich laten leiden door teksten waar zij ook nog van denken dat alleen hun manier van interpreteren van die tekst, de enige waarheid is. Wie zijn fitrah negeert en denkt te handelen aan de hand van een tekst uit de Koran of uitspraken van de profeet, heeft daarmee feitelijk God beschuldigd van het tekort schieten in de schepping van de mens. Dat soort types zullen zich in rijen staan bij God om voor hun verdovende dogmatisch gedrag te moeten verantwoorden.

Onderstaand is een goede uitleg van Wikipedia over de fitrah:

Fitra of fitrah (Arabisch: فطرة) is de menselijke natuur, zoals God die volgens de islam in morele en religieuze zin bedoeld heeft. Hierbij gaat men uit van een bepaald besef van goed en kwaad, het geweten. Moslims nemen aan dat kinderen met de aanleg voor deze gave zijn geboren. De islam gaat er dus van uit dat een kind is geneigd tot het goede, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het concept van de christelijke erfzonde.
Het woord ‘fitra’ komt veertien keer voor in de Koran, maar is als concept gefundeerd op soera De Byzantijnen 30:[1]

“Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke God de mensen heeft geschapen. De schepping van God kent geen verandering. Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet.”

Binnen de islam wordt door de fitra aangenomen dat ieder kind als moslim wordt geboren, waarbij wordt aangenomen dat het de natuurlijke religie is die God de Schepper voor de mensheid bedoeld heeft. Dit heeft tot gevolg dat men zich niet kan ‘bekeren’ tot de islam, maar dat men tot inkeer komt, berouw toont en zodoende terugkeert tot God. Dit houdt niet in dat het jodendom en het christendom dus verworpen worden; immers gaat het om de aanbidding van God, maar de islam ziet zich wel als de vervolmaking hiervan. Door te kiezen voor de islam behoort men tot de oemma.[2]

De aanname dat ieder kind als moslim wordt geboren, komt voort uit de opvattingen over de Schepping. In de tijd die balaa (nog vóór de daadwerkelijke Schepping van de wereld) wordt genoemd, schiep God de zielen. Hij vroeg de geschapen zielen: Ben ik niet jullie Heer? Hierop hebben alle zielen van alle mensen geantwoord: Jazeker, dat bent U. Hierdoor zou dus ieder geboren kind moslim zijn.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fitra

Badr Youyou

Advertenties