Monotheïsme leidt tot altruïsme

grunge fabric“8 En zij geven, hoe lief zij het ook hebben, voedsel aan behoeftige, wees en gevangene. 9 “Wij geven jullie voedsel ter wille van God; Wij wensen van jullie geen loon of dank.” (Koran, De Mens: 8-9)

Zie, hoe hier God ons leert dat alles wat je doet voor een ander dat je van hem niets terug moet verwachten. Ook niet eens een bedankje. God noemde twee dingen die je niet moet verwachten: een loon en een dank.

– Een loon is iets materialistisch. Dus dat iemand je ervoor betaald of dat je een dienst van hem terug verwacht vroeg of laat.

– Een dank is een psychologisch iets. Deze is belangrijk. Het is zo dat veel mensen als ze helpen niets materialistisch terug verwachten, maar dit tweede: het psychologisch aspect is wel wat velen en wellicht de meesten wel verwachten. Namelijk een bedankje. Wat met ‘dank’ hier bedoeld wordt niet slechts het zeggen van dankjewel. Dit gaat dieper. Het gaat om het gevoel die je krijgt dat je ‘gewaardeerd’ wordt door anderen. men snakt naar erkenning en waardering. Men wil graag door anderen gezien worden dat hij een goed mens is. Dit is ook het idee achter het zoeken naar faam, het vissen naar complimenten. Men wilt in de belangstelling zijn en belangrijk gevonden te worden. Dit doen we in alles. Doen we met ons werk, met ons rijkdommen en materiële bezittingen. We willen indruk maken op elkaar… et cetera. Allemaal ter wille van het sussen van het hunkerend gevoel naar erkenning en waardering.

Wanneer je dus het ware monotheïsme begrijpt en probeert  na te leven zoals het hoort, dan hoef je dus niet eens die ‘dank’ te verwachten. De enige van wie je iets mag verwachten is God Zelf.

Badr Youyou