Joodse rabbijn: Islam is de religie van de toekomst

Een sterke analyse van een jood die tegen Israël is over de islam. Bekijk de video eerst alvorens je de rest van de tekst onderaan leest:

Volgens hem is de toekomst voor de islam. Het christendom en de Westerse vorm van ‘democratie’ waarvan veel Westerlingen steeds beseffen dat het meer een ‘democratie’ is van de elite (banken en conglomeraten = oligarchie) die hun eigen belangen het meest behartigen en niet die van de volkeren, zullen falen en plaats voor de islam zullen maken. Simpelweg omdat de islam de enige religie is die nog zijn oorsprong en authenticiteit heeft kunnen behouden.

De authenticiteit van de islam houdt in dat de principes ervan zijn tegen de grote onrecht die wereldwijd gaande is. Namelijk de grote kloof tussen arm en rijk. De economische crisis wereldwijd. De oorlogen waar de grote banken en conglomeraten van profiteren. De VS en het westen in haar geheel die haar belangen beschermt ten koste van zelfs hun eigen bevolkingen, wordt steeds door meerdere landen en zelfs door westerlingen afgekeurd. Amerika of het westen in het algemeen kan niet lang meer zo doorgaan met het graaien van zowel haar eigen bevolking en de arme landen. Ze zitten zelfs in een wanhopige fase door alsmaar te dreigen dat ‘terrorisme’ een grote dreiging is zoals we dat in de afgelopen dagen gezien hebben. Zodoende proberen ze angst te verspreiden om meer macht naar zich toe te trekken. Een teken van een zeer wanhopige daad als je het aan mij vraagt.

De enige religie/ ideologie die nog tegenwind geeft aan deze westerse hebzucht en onrechtvaardigheid, is de islam. Omdat deze oproept tot het afschaffen van het huidig op het westen gebaseerd monetaire stelsel waar alle ellende vandaan komt. De grootste nachtmerrie van de Westerse industrie en de banken is een rentevrij systeem. Alhoewel het christendom van oorsprong dat ook verbiedt en Jezus fel tegen de rente was, is dat helaas in de christelijke wereld een vergeten principe en uitgangspunt geworden, dat zelfs de meest religieuze christenen daar niet eens meer waarde aan hechten zoals het Vaticaan en andere orthodoxe kerken op enkele individuen na. Sterker nog: juist binnen het christendom is de leer ervan helaas genoeg vergiftigd door ideeën die de bron zijn van het kwaad en graag het rentesysteem verdedigen. Veel meesters van de elite die vandaag de dag het Westerse kapitalistisch systeem verdedigen zijn Jezuïeten. Ik moet wel nuanceren dat de oorspronkelijke Jezuïeten niet dezelfde zijn als die van het heden. Nu bezetten veel Jezuïeten strategische functies binnen Europa en ook bij de grootste banken ter wereld.

Iedereen die zichzelf ‘moslim’ noemt kan zijn religie niet half serieus nemen. Zodra je gelooft in de islam, dan ontsnap je niet aan de principes ervan waaronder het feit dat het werken met rente absoluut niet toegestaan is. Hier zijn de Westerse banken en conglomeraten zeer huiverig voor en dat is ook de reden waarom ze in het Westen voorlopig de islam in het negatieve daglicht blijven stellen. Zij maken hun plannen door de islam zwart te maken, maar ze hebben niet in de gaten dat God ook Zijn plannen maakt…

“Zij maakten plannen en God maakte plannen, maar God is de beste plannenmaker” (Koran: De Buit: 30)

Namelijk dat door het zwart maken van iets ook zijn keerzijde heeft: Mensen worden nieuwsgieriger en willen de islam leren kennen. Alleen de schapen blijven bevooroordeeld en volgen het nieuws van de massa (mainstream media). Ook beseffen ze niet dat het zwart maken van iets leidt tot het tegenovergestelde effect, namelijk dat de moslims zelf, zich meer met hun eigen geloof zullen identificeren en bezig houden dan ooit. Het is duidelijk gebleken dat moslims sinds 9/11 zich bewuster gingen leven met hun geloof en actiever werden dan voorheen. Kijk alleen maar naar het feit hoe politiek actief ze zijn in verschillende Arabische landen. De islam vandaag de dag is het middelpunt van belangstelling en tegelijkertijd een doorn in het oog van iedereen die achter hebzucht en egoïsme staat van de oligarchie en de banken.

Tegelijkertijd zeg ik erbij dat de islam pas slaagt als de moslims hun denkwijze corrigeren. Hun denkwijze over het algemeen is niet islamitisch zoals het op de eerste instantie lijkt. Van de buitenkant is er veel islam te zien. Ik noem het in het Arabisch vaak de islam van de velletjes ( إسلام القشور ), maar tot de kern komen van het gene waar het echt omdraait, is er daar weinig van te merken in de praktijk. Wil men begrijpen wat ik hiermee bedoel, lees mijn tekst genaamd: “Wat zijn de prioriteiten van de mens/ moslim?”:

“Wat zijn de prioriteiten van een mens of die van een moslim?”

Namelijk vrijheid op de eerste plaats zetten waar de islam zelf naar oproept en dat de moslims het beeld van hun geloof onderling corrigeren waaronder dus ook de genoemde prioriteiten in het artikel, want die zijn nog behoorlijk scheef.

Wanneer moslims ook massaal en met een harde stem geloven en roepen dat vrijheid is de basis en de kern van het bestaan, dan zullen ook meer westerlingen en bevooroordeelde mensen niet meer met angst naar de islam kijken. Nu haalt de mainstream media (gebaseerd en gefinancierd door de conglomeraten) alles uit de kast om een beeld te creëren dat de islam een religie is van terrorisme en geweld en het lukt de moslims niet al te goed om dat beeld tot een hoog niveau te corrigeren. Dat zal pas lukken wanneer zij massaal onderling het tegendeel bewijzen van wat er in de praktijk gebeurd, namelijk al die verdeeldheid en conflicten die er nu gaande zijn in de Arabische/ islamitische wereld.

Het ironische waar wij met zijn allen niet bij stil hebben gestaan is dat zelfs die zogenaamde ‘islamitische’ terroristen die graag denken dat ze de islam aan het verspreiden zijn, doen dat omdat ze geloven dat de islam de enige religie is die vrede en rust kan geven. Zij geloven ook in harmonie en vrede net zoals hun tegenstanders. Alleen geven zij het een eigen interpretatie en willen dat op een kromme manier bereiken. Maar het doel is op zich min of meer hetzelfde.

Wanneer het komt tot vrijheid, wil iedereen het en probeert er naar te streven. Maar iedereen wil het op zijn manier doen en desnoods geweld gebruiken om het te bereiken.

Lees de reacties of reageer mee op Facebook. Klik hier.

Badr Youyou

Advertenties