God zit niet in een fabriek

praying in the desert 2God kan je alleen begrijpen als je eerst jezelf begrijpt. Wie zichzelf niet begrijpt, zal ook niet begrijpen wie echt God is, maar zal Hem aanbidden omdat anderen dat ook doen en omdat het nu eenmaal zo ‘hoort’. Daarom dien je God niet buiten jezelf te zoeken, maar op de eerste plaats in jezelf. Wie Hem buiten zichzelf zoekt, is naar een god aan het zoeken van de materie. Wie God probeert te begrijpen via het materiële zal altijd een afstand tussen hem en God voelen.

Wij mensen hebben een dilemma met onszelf. Wij denken te veel als individuen. Omdat we letterlijk vastzitten in deze 3 dimensionale wereld lijkt het of een ieder van ons losstaat van alles wat buiten zijn lichaam is. Zo denken wij ook dat God een ‘buiten’ entiteit is. Een entiteit dat buiten dit heelal is en naar ons toe kijkt. Een hoop religies (behalve de islam) hebben dit beeld over God ook nog versterkt dankzij het antropomorfistisch idee dat God een lichaam zou hebben. Wij denken veel te veel volgens de normale natuurkunde wetten waardoor we onbewust onze gedachten sterk ook materialiseren. Omdat we dit onbewust als uitgangspunt hebben in onze gedachten, gaan wij onterecht ook naar God op die manier kijken. Vraag elke wetenschapper, dan zal hij voor je bevestigen dat er meer is dan alleen onze 3 dimensionale wereld. Voor een natuurkundige is het absurd om te geloven dat alleen wat je ogen ziet, het enige is wat er bestaat. Men weet dat er meer is dan alleen wat onze ogen waarnemen. Natuurkundigen bijvoorbeeld zijn zover gekomen dat ze geloven dat feitelijk de ‘wereld’ uit 11 dimensies bestaat en niet slechts uit 3 dimensies. Hiermee wil ik dus zeggen dat wanneer je op zoek bent naar God, dien je er niet vanuit te gaan dat God ‘buiten’ je staat. Als je een beetje verstand hebt van dimensies, dan is het logisch dat je ook kan concluderen dat God ook dichter bij je staat dan je denkt. Dat is de reden waarom Hij in de Koran zegt:

Wij [God] zijn dichter bij hem [de mens] dan zijn halsslagader.” (50: 16)

Als je dit vers leest en slechts in 3D denkt, dan zou je denken: ‘dat kan niet’, maar natuurkundig gezien is dit niet alleen mogelijk, maar is zelfs meer dan normaal indien je in een Schepper gelooft.

string-theoryWie natuurkunde studeert of zich daarin een beetje interesseert, weet dat binnen de natuurkunde dat wetenschappers altijd kosmologie hebben onderscheiden van de wetenschap van atomen. Met andere woorden: Je had aan de ene kant wetenschappers van de algemene relativiteitstheorie en aan de andere kant, had je wetenschappers van de kwantum mechanica. Het waren twee aparte werelden. Maar vooral dankzij de ontdekking van de snaartheorie (string theorie), komt men steeds erachter dat de twee wetenschappen met elkaar verenigd moeten worden binnen één algehele theorie genaamd ‘De theorie van alles’. Wetenschappers komen steeds erachter dat de buitenwereld op grote schaal ook de binnenwereld nodig heeft en dat we het heelal en alles wat om ons heen gebeurd, pas wanneer die twee verenigd worden tot één eenheid. Waar ik hiermee naar toe wil, is dat binnen de wetenschap gelooft men dat er meer is dan alleen onze eigen wereld die wij met logica kunnen verklaren. Vooral als je je zou gaan verdiepen in de wereld van de snaartheorie, dan kom je in een wereld terecht waar het onmogelijke mogelijk is. Zelfs de term ‘Science Fiction’ is zacht uitgedrukt indien je de subatomaire wereld zou gaan bestuderen. Vraag een hoop grote wetenschappers die zich in deze materie verdiepen, dan zul je ze allemaal met een grote voorzichtigheid zien omgaan met het ontkennen van het bestaan van God wanneer je dat vergelijkt met atheïsten die daar al te makkelijk over doen. Bij een echte natuurkundige kan je niet komen met het idee van: ‘eerst zien en dan pas geloven’. Dat is een zeer achterhaalde theorie en getuigt van oppervlakkigheid namelijk.

En nu terug bij het begin. Ik had het over het vinden van God in jezelf. Dit is onontbeerlijk namelijk. Wanneer je dus ontdekt dat er meer is dan alleen wat je ogen waarneemt, dan zul je tot de conclusie komen dat je God het beste kan vinden door Hem in jezelf te zoeken. Kijk dus niet naar God als een entiteit die ‘buiten’ je staat. Op deze manier bouw je geen relatie met Hem op, want je doet mee met wat de massa doet. God wil geen aanbidder die Hem aanbidt omdat hij dat van anderen mee heeft gekregen en daarom doet hij mee met wat zij doen. Op die manier maak je van het aanbidden van God een routinewerk die je in een fabriek verricht. Je gaat naar Hem alsof Hij in een fabriek zit en jij gaat mee met de rest om hetzelfde te doen.

Wil je echt God kennen, Zijn almacht kunnen aanvoelen en Hem aanbidden zoals het hoort, dan moet je ipv naar een ‘fabriek’ te gaan, Hem in jezelf zien te vinden en dat doe je door jezelf te leren kennen. Dat verklaart ook waarom je God als moslim, het beste kan aanbidden wanneer je alleen bent. Ook ben je dichter bij Hem wanneer je met je knieën en je hoofd op de grond ligt (prosternatie).
“18 Zie jij niet dat voor God zich eerbiedig neerbuigen wie er in de hemelen en wie er op de aarde zijn, de zon, de maan en de sterren, de bergen en de bomen, de dieren en veel van de mensen.” (Koran 22: 18)

Reageer of lees de reacties op Facebook. Klik hier.

Badr Youyou