Er bestaat geen haat in de islam

hate‘Haten’ omwille van God bestaat niet. Moslims (voornamelijk salafisten) met een gebrek aan kennis over de Arabische taal hebben het woord ‘bughd’ (بغض) naar het Nederlands vertaald als ‘haat’. De juiste vertaling is niet ‘haat’, maar: ‘afkeer’ en ‘afwijzing’ in de zin van ‘afstand houden’, maar niet ‘haten’ zoals we dat in het Nederlands begrijpen.

In de islam kan je niets haten en de islam kent op geen enkele wijze ‘haat’, want ons geloof accepteert iedereen die vredig met je is ongeacht waarin hij gelooft en respecteert ook nog zijn geloof. Zelfs als het een vijand is van de islam, dan is er geen sprake van haat. Wat je doet is hoogstens zijn gedrag afwijzen en afstand daar van nemen. Aangezien ons geloof is het geloof van barmhartigheid, zorgt dat er voor dat er in de islam ook geen plaats is voor haat. Daarom kan ‘haat’ nooit rijmen met ‘acceptatie’ of ‘vergeving’ of ‘barmhartigheid’. Deze termen gaan nooit samen met haat. In de islam wens je zelfs voor je vijand dat God hem leidt naar het rechte pad, of anders bij God toevlucht zoeken van zijn kwaadheid en bidden dat zijn slechtheid jou niet zal raken en benadelen.

De islam staat ons toe om te trouwen met een vrouw die een ander geloof heeft (joods of christelijk). Je kan met haar kinderen krijgen en samen oud worden terwijl ze haar geloof behoudt… Hoe kan je dan wat zij gelooft of haar gedrag dat voortvloeit uit haar geloof haten? Zij zal niet eens de islam erkennen als het ware geloof en toch staat God je toe met haar te kunnen trouwen en je leven met haar te delen, wat ook betekent dat je je leven aan haar kan toevertrouwen.

Mensen moeten niet zo maar teksten lezen en dat klakkeloos overnemen. Ik zeg heel vaak dat het salafisme ons geloof zwart maakt. Voornamelijk in hun Nederlandse goedkope Saoedische boekjes en op hun websites, kom je dat soort foute retoriek en slecht Nederlands tegen. (Niet dat ik weer een meester ben in de Nederlandse taal, maar dat terzijde).

Naast de term ‘bughd’ heb je ook ‘kurh’ (كره) of ‘karaha’ (كراهة) wat ook vaak verkeerd wordt vertaald als ‘haat’. In het Arabisch heeft die term veel betekenissen, waaronder zelfs ‘het niet lusten van voedsel’. De term betekent ook ‘afkeer’ en ‘afwijzing’. ‘Haat’ is maar één van de betekenissen ervan. Wanneer we lezen dat de profeet ‘kurh’ had voor iets, dan is dat geen ‘haat’, maar dat hij afstand ervan hield en het afwees.

‘Haat’ is een soort vervloeking en dat je dus echt een definitieve stempel hebt gedrukt op het andere waardoor je niets goeds erin meer ziet. Je wijst het volledig af met alles er op en eraan en dat kan zelfs leiden tot het oproepen naar geweld. Dit is vaak een slechte reclame voor de islam wat puur uit onwetendheid en gebrek aan kennis is ontstaan. Het zorgt ook ervoor dat de barmhartigheid van de islam waar onze profeet meekwam minder prioriteit krijgt, terwijl dat het meest wat de islam sterk maakt. God vermeld dat Hij de profeet als ‘barmhartigheid’ naar de wereldbewoners heeft verstuurd.

Zie onderstaande salafistische video en dit wordt door salafisten massaal verspreidt:

Badr Youyou