Waar is de jihad voor bedoeld?

Jihad women with niqabToen onze profeet vocht, vocht hij slechts om twee redenen die ik straks ga noemen. Hij heeft nooit als doel gehad om land te veroveren of als leider macht te willen uitoefenen. Ook niet eens de islam verspreiden als doel op zich. Wat hij wilde was dat mensen slechts hun geloof in alle vrijheid mochten aanvaarden en belijden en ten tweede: dat ze niet onderdrukt worden. Ook streven naar een ‘islamitische staat’ was niet zijn doel geweest. Het gebied werd islamitisch vanuit zichzelf nadat iedereen de islam vrijwillig aanvaarde en zodoende logischerwijs werd er een islamitisch systeem geïnstalleerd. Maar naar macht grijpen of het streven naar een islamitische staat ten koste van alles, is de grootste kolder die sommigen (zoals jihadisten en Hizbu-Tahrir leden) jou willen verkopen als je niet beschikt over gedetailleerde kennis van deze materie. Wat de profeet wel wist is uiteraard dat als mensen de mooie islam zullen begrijpen en omarmen, dan zouden ze automatisch God’s oordeel willen aanvaarden en toepassen. Met liefde zelfs. Op die manier zal er dan vanzelfsprekend een volk ontstaan die vanuit een democratische wijze (zoals dat ging in Medina toen de profeet werd gekozen als leider) God’s systeem willen installeren dat niet druist met de wil van de bevolking.

Wat de profeet nooit heeft gedaan en zou nooit hebben gedaan en ook de islam nooit zal goedkeuren, is het islamitische systeem afdwingen en toepassen tegen de wil van het volk. Zolang mensen God’s credo en overtuiging niet begrijpen en ook niet in hun hart hebben aanvaard, heeft God, noch zijn boodschapper nergens gezegd dat ze tegen de zin van het volk het systeem (sharia bedoel ik eigenlijk) moeten installeren. God’s oordeel kan alleen toegepast worden wanneer mensen daar vanuit hun overtuiging voor kiezen. Dwangmiddelen zijn nergens geaccepteerd en er was ook nooit ruimte voor vanuit de islam zelf. Maar vergeet ook niet dat wanneer we ‘God’s oordeel’ zeggen, dan bedoelen we daarmee niet een regering of een constitutie. Wat we ermee bedoelen zijn vooral de civiele en strafrechtelijke zaken die slechts voor de moslims gelden. Wat een leider betreft, die wordt democratisch gekozen aan de hand van het aantal stemmen die hij krijgt en het kan een moslimleider zijn of een niet-moslimleider. Beide opties zijn mogelijk naar gelang de keuze van de bevolking. Als onze profeet in Medina niet was gekozen, dan had hij zich zeker niet verzet. Maar mensen kozen voor hem massaal (moslim en ongelovig) omdat ze hem zagen als de meest geschikte en succesvolle leider die op dat moment de functie kon bekleden. Niet omdat hij een profeet was en ook niet omdat hij de islam wil installeren als systeem. De profeet heeft God’s oordeel = حكم الله toegepast omdat er daar animo voor was bij de moslims wat logischerwijs is. Joden en christenen hadden hun eigen wetboeken (Bijbel) die onderling daarmee beoordeelden.

Maar waar vocht de profeet voor? Wat is de reden dat jihad in de zin van strijd een onderdeel werd van de islam en dat men in de naam van God mocht vechten? Wanneer mag je ‘jihad’ voeren? Om dit te beantwoorden, dienen we terug te keren naar de Koran zelf, waar God niets aan de toeval overlaat. Daarin heeft Hij ons in een paar korte verzen duidelijk gemaakt wanneer het legitiem is om ‘jihad’ in de zin van strijd te mogen gebruiken. Wie jou wijs gaat maken dat er meer doelen zijn, dan wat ik zal bespreken, dan is hij je voor de gek aan het houden. Want in de islam, gaat niets boven God’s Woorden zelf. God is ook niet vergeetachtig of onoplettend. Als het gaat om de belangrijkste essentiële zaken en die vooral gaan over leven en dood, heeft God dat in details behandeld en verduidelijkt. Als mensen met nog meer excuses en redenen komen, dan zijn het mensen die hun eigen politieke belangen nastreven die gedreven worden door hun eigen egoïsme en machtsmisbruik. Vaak zijn het dezelfde mensen die God’s woorden een eigen draai aan geven om het zo te laten lijken dat Hij dingen bedoeld heeft zoals die jihadisten dat willen. Mensen die verstand hebben van de Koran en die het beter bestuderen dan slechts de kale tekst te lezen, weten beter. Vooral als ze objectief de Koran bestuderen. Dat houdt in dat ze alle meningen van alle stromingen en van verschillende geleerden en exegesen lezen. Niet slechts wat jihadistische geestelijken preken in hun kleine jihad-boekjes of met video’s op het internet en dat je dan er vanuit gaat dat hun waan- en denkbeelden God’s woorden zijn.

Er zijn twee duidelijke redenen wanneer jihad verricht mag worden:

1. Het verdedigen van het vrije woord (vrijheid van meningsuiting)
2. Vrijheid van religie
3. Onderdrukking en tirannie bestrijden.

Als mensen nog meer zaken aan dit lijstje gaan toevoegen, dan weet je dat dat gewoon kolder is die niets met de islam te maken heeft. Als iemand tegen je zegt dat je bijvoorbeeld jihad moet plegen zodat we een islamitische staat moeten installeren, dan is dat een onwetende of een leugenaar die gewoon macht zoekt. Ook mag jihad in de zin van strijd nooit gebruikt worden voor politieke doeleinden. Ook nooit om een volk te bestrijden omdat ze niet islamitisch is of een andere religie aanhangt. Iedereen die met deze redenen bij je komt, weet dat je zo’n persoon gerust als een islammisbruiker of een onwetende dwaas mag beschouwen.

De alle eerste verzen die God liet neerdalen om ermee jihad in de zin van strijd te verkondigen en waar Hij mee in Zijn naam expliciete toestemming gaf om te mogen strijden, zijn de volgende verzen waarin Hij ook tegelijkertijd duidelijk heeft uitgelegd waarom en wanneer gestreden mag worden:

“39 Aan hen die bestreden worden is [de strijd] toegestaan omdat hun onrecht is aangedaan; God heeft de macht hen te helpen, 40 die zonder recht uit hun woningen verdreven zijn, alleen maar omdat zij zeggen: “Onze Heer is God”. En als God de mensen elkaar niet had laten weerhouden dan waren kluizenaarsverblijven, kerken, synagogen en moskeeën waarin Gods naam vaak genoemd wordt zeker verwoest. Maar God zal hen die Hem helpen zeker helpen; God is krachtig en machtig.” (Koran 22: 39-40)

Wat halen we van deze verzen uit? Een paar cruciale dingen:

1. Vers 39 begint met: “Aan hen die bestreden worden”. De boodschap is dus aan deze categorie mensen gericht. Feitelijk maakt het niet uit wie deze mensen zijn. Zelfs als het geen moslims zijn, is het ook voor hen bedoeld. Het was in dit geval aan de moslims gericht, maar dat komt omdat zij als minderheid in Mekka bestreden werden, maar ook omdat de moslims in Medina gevaar liepen en er moest actie ondernomen worden. Maar de hoofdzakelijke reden is dat hen onrecht werd aangedaan. Het tweede belangrijke aspect wat je hieruit haalt is dat moslims zelf niet aan een strijd mogen beginnen, want God zegt: ‘aan hen die bestreden worden’. Dat betekent dat ze al bestreden werden. Met andere woorden: niet in de aanval gaan en ook geen oorlog ontketenen of naar redenen zoeken als er geen onrecht of onderdrukking wordt gepleegd. En vanwege deze twee laatste termen: onrecht en onderdrukking gaan we naar punt 2.

2. De reden waarom ze jihad mogen verrichten is omdat: “hun onrecht is aangedaan”

Het lijkt erop alsof dit vers niet veel uitleg nodig heeft, maar schijn bedriegt. Het is duidelijk dat de enige reden waarom er jihad verricht mag worden is wanneer een volk onderdrukt wordt en dat er onrechtmatigheid heerst. Dat is wanneer het vrije woord van de mensen ontnomen wordt. Ze mogen hun geloof niet in vrijheid belijden, ze worden onderdrukt en verjaagd tot aan etnische zuivering en genocide toe. Het gedeelte: “die zonder recht uit hun woningen verdreven zijn”, verwijst direct naar etnische zuivering van iedereen die een bepaalde religie aanhangt. Zelfs als die religie ‘shirk’ (polytheïsme) bevat (dit behoeft meer uitleg, maar doe ik niet hier). Dus niets slechts voor de moslims opkomen, maar voor iedereen die onderdrukt wordt.

Dit zijn voldoende redenen om dan jihad te mogen verrichten tegen een tiran en tegen de onderdrukkers die hem helpen. Zelfs als de categorie mensen die onderdrukt worden geen moslims zijn, dan mag je daar jihad verrichten. Want het doel van de jihad (met wapens of niet) is niet de islam verspreiden of slechts voor moslims opkomen, maar het bestrijden van onderdrukking om de vrijheid van iedereen te waarborgen. Dat is zelfs een nobel iets als je als moslim opkomt voor een niet-moslim die onderdrukt wordt en voor zijn vrijheid en veiligheid vecht.

3. Het vrije woord (vrijheid van meningsuiting):

“… alleen maar omdat zij zeggen: “Onze Heer is God”

Dit vers slaat duidelijk op 2 dingen: vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie. Het is 2 in 1. Mensen werden dus onderdrukt omdat ze slechts zeggen dat ze in God geloven (vrijheid van meningsuiting) en ten tweede: omdat ze voor God als hun Heer hebben gekozen wat van de onderdrukkers niet mocht (vrijheid van religie)

4. God vermeld:

“dan waren kluizenaarsverblijven, kerken, synagogen en moskeeën waarin Gods naam vaak genoemd wordt zeker verwoest”

Ook hier verwijst God naar 2 dingen: Hij herhaalt hier vervolging als reden (verwoesting van al die tempels) en ten tweede: dat de jihad zoals ik eerder heb vermeld, is bedoeld om niet slechts op te komen voor moslims, maar ook voor joden, christenen en elke religieuze bevolking die onderdrukt wordt.

Dit waren de redenen waarmee God ons duidelijk heeft willen maken wanneer je jihad mag verrichten. Zoals ik eerder zei: gaat iemand je nog meer redenen verkopen dan deze, dan is hij een onwetende of iemand die naar macht streeft onder het mom van de islam. Veel jihadisten van vandaag de dag die in de naam van God strijden zijn veelal machtsmisbruikers. Met name hun leiders en geestelijken. De volgelingen die meestrijden zijn vaak naïeve gehersenspoelde moslims die voorheen zochten naar het zin van het leven vanuit een bepaalde innerlijke psychische ontevredenheid over hun persoonlijkheid, in combinatie met een salafistische leer die precies hun zwart/wit mentaliteit aanspreekt. Hun honger om zichzelf iets te bewijzen, maakt ze dan blind om in de naam van God alles te willen doen wat niet eens voor rede vatbaar is.

Badr Youyou