Van wie mag je geen alcohol drinken?

abuse-of-alcohol-and-drugsDe islam heeft als doel dat moslims vanuit hun eigen overtuiging God’s bevelen nakomen en niet op de eerste plaats het volgen van wetten of regels die een regering oplegt. Sharia betekent: het volgen van een weg naar de bron. Zie mijn eerdere tekst daarover in dit topic:

Sharia als pad naar de bron naast de andere paden

Dat houdt in dat je zelf overtuigd bent dat je iets doet omdat je God gehoorzaamt en ook met de overtuiging dat het goed voor je is. God wil natuurlijk dat je alleen datgene doet dat gebaseerd is op vrijwillige overgave aan Hem. De islam heet zelf `aqiedah عقيدة. Het betekent letterlijk: ‘overtuiging’. Dus je moet daar zelf ervan overtuigd zijn. Als je niet overtuigd bent van de islam of je doet iets in de islam niet uit overtuiging, dan heeft het bij God geen enkele waarde. Om dit een beetje uit te leggen wil ik het voorbeeld van alcohol erbij halen.

De Koran heeft het benutten van alcohol als haram verklaard. Daar twijfelt in de islam niemand over. Elke moslim is overtuigd dat hij van God geen drank mag consumeren. Niet alleen slechts om het te drinken, maar ook niet erin handelen of zelfs graan of druiven planten met de intentie om er alcohol van te maken. Ook mag je het niet vervoeren of er voor bemiddelen of erin investeren etc… Kortom: alles wat ermee te maken heeft, moet een moslim van God vermijden.

De wijsheid er achter is bekend. Zie ook een vorig topic waarin ik een link heb geplaatst van de Rijksinstituut over de nadelen van alcohol:

De nadelen van alcohol volgens de islam en de rijksoverheid

Maar er zijn twee dingen die ik wil verduidelijk wat veel moslims en niet-moslims niet geheel begrijpen. Want in feite, is dit de reden waarom ik dit allemaal schrijf.

De islam verbiedt alcohol voor iedere individu die moslim is. Veel mensen denken daardoor onterecht dat dit verbod houdt ook in dat het in een wetboek van de overheid moet komen te staan. Dit is een groot misverstand. God, noch de profeet hebben hiernaar verwezen. Het enige wat de islam zegt is dat een moslim alcohol op geen enkele manier mag consumeren zoals ik eerder vermeld heb. Wat ik hiermee dus wil zeggen is dat je wettelijk niet kan voor mensen mag bepalen of ze wel of niet alcohol mogen consumeren. Dat is iets wat geheel aan hen ligt en zelf vanuit hun eigen overtuiging moeten doen.

Het doel van de islam is niet dat islamitische ethiek bereikt moet worden door wetten en regels van de overheid, maar dat mensen de islam meekrijgen vanuit hun opvoeding in de vorm van ethiek. Wat wel de islam zegt wanneer het komt tot een wetboek, is verbod opleggen op openbare dronkenschap, rijden onder invloed of een minimale leeftijd invoeren. Bijvoorbeeld dat iedereen onder de achttien niet in aanraking mag komen met drank. Of het niet toestaan van reclames. Voor de rest kan een islamitische overheid (zelfs als jij dat ziet als een ‘sharia-staat’) geen wetten maken namens de islam om mensen te verbieden alcohol te drinken of te verkopen…

Het andere waar ik het over wil hebben is het feit dat mensen zeggen dat er niets mis mee is om af en toe een glas te drinken, mits dat niet te veel is. Eigenlijk, kan dit wel redelijk kloppen voor een niet-moslim. Sowieso niet-moslims hebben volgens de islam het recht om alcohol te drinken. De islam verbiedt hen dat niet. De regels gelden alleen voor een moslim en zoals ik eerder zei moet die moslim dat ook zelf doen en niet een overheid die middels een wet dat oplegt. Maar waar ik heen wil is dit: mensen, inclusief niet-moslims onderschatten de gevaren van alcohol heel sterk. Niet iedereen beseft dat het aantal slachtoffers van alcohol of het nu om het aantal doden gaat, of gewonden of schade die men oploopt op het gebied van gezondheid, de kosten, maatschappelijke nadelen ervan, gezinnen die erdoor uit elkaar vallen et cetera tig keer erger zijn dan welk andere drug dan ook. Alcohol is zelfs gevaarlijker dan het legaliseren van wapens. In de VS zijn het aantal slachtoffers door drank hoger dan het aantal doden door wapens. Ik bedoel hier dan niet slechts het aantal doden door verkeersongelukken, maar ook door geweld binnen het gezin of op straat waar iemand dat doet onder invloed.

Dit is volgens mij de reden waarom het consumeren ervan verboden is in de islam en mensen kunnen met hun verstand hier niet bij komen, daar ze zelf niet genoeg inzicht hebben over de gehele nadelen ervan. Dat kunnen ze niet beseffen althans, behalve de gespecialiseerden onder hen. Wanneer iemand zegt dat een glas in de week drinken onschuldig is, dan zegt men dat vanuit zijn menselijke visie die niet naar het geheel bekijkt. Aangezien je het wettelijk niet kan verbieden, was het noodzakelijk geweest van de islam om het dan als verbod op te leggen zodat moslims zelf een samenleving onderling zouden moeten creëren van normen en waarden die alcoholvrij is.

Badr Youyou