Gevangene zijn van je eigen gedachten

Denkfouten– Zo ben ik nu eenmaal
– ik heb dat altijd zo geleerd
– Het zit in de familie
– Ik kan er niks aan doen
– De aard van het beestje
……

Als je het type bent die de bovengenoemde zinnetjes als ‘regels’ in zijn hoofd neemt die hij telkens gebruikt als hij zich machteloos of te geconfronteerd voelt bij het ondernemen van iets of wat dan ook, dan ben je bij dezen een gevangene van je eigen geest die jou afremt om te ontwikkelen. Want er bestaat niet zoiets als ‘zo ben ik nu eenmaal’… Dat je met dat gedrag opgegroeid bent, is inderdaad een feit en je zult inderdaad haast willen geloven dat het in de ‘genen’ zit, maar dat is een zeer onterechte conclusie. Het is slechts een gedrag of een denkwijze die je jezelf als kind hebt aangeleerd om op de eerste plaats te overleven. Je raakt aan dat gedrag gewend en je voelt je daarin min of meer thuis. Een heel simpele voorbeeld: Als een klein kind dwong je moeder je een ei te eten waarin ze per ongeluk meer zout heeft gestrooid dan normaal. Je at dat ei met tegenzin en daardoor vond je het ei niet lekker. ‘De dwang’ van je moeder en het feit dat het ei niet lekker was, zijn het gevolg van een onbewuste kerngedachte om aan te nemen dat eieren niet lekker zijn en dus nooit meer eieren wilt eten. En inderdaad, je wordt volwassen, 20, 30 en 40 jaar oud en je eet nog steeds geen eieren. Telkens als je eieren ziet of ruikt, komt er een onaangenaam gevoel in je naar boven die je met die eieren associeert. Om die reden vermijd je ze en je bent ervan overtuigd dat je geen eieren lust terwijl de kans is heel groot dat indien je ze opnieuw gaat proeven, dat je dan je verrast zult zijn hoe ze echt lekker kunnen zijn.

Dit is dus slechts een voorbeeld die ik wil aangeven hoe vaak we gevangen zitten in onze eigen (kern)gedachten. Het wil trouwens niet zeggen dat dit geldt voor alles wat je niet lust. En zo kan je een hoop zaken bij jezelf vinden waarvan je denkt dat ze ‘vanzelfsprekend’ zijn, terwijl dat niet zo is. Soms moet je de muur van je eigen angst zien te doorbreken en dat kan alleen indien je introspectief bent. Dan pas kom je er achter dat je anders naar iets moet kijken dan voorheen.

Je dient dagelijks of op zijn minst regelmatig stil te staan bij je eigen gevoelens en niet zo maar alles wat je gelooft automatisch aanneemt als ‘waarheid’ en als uitgangspunt waar je mee naar het leven kijkt. Onze gevoelens zijn gebaseerd op vastgeroeste kerngedachten waar we mee naar het leven kijken en alles beoordelen. Veel van die kerngedachten zijn correct, maar heel veel anderen weer niet en zijn gewoon denkfouten. Het is daarom een uitdaging om die kerngedachten bij jezelf zien te vinden. Dat is ook de reden waarom ik in een eerdere topic had gezegd over boosheid dat je in plaats van je oordeel op de ander te richten, dat je dan naar jezelf moet kijken. Wat doet het gene wat die persoon bij je heeft geraakt met jou en waarom maakt dat jou heel gevoelig. Wanneer je dus je richt op de ander, loop je dan jezelf voorbij en dat is vaak een gemiste kans om te leren innerlijke harmonie te vinden.

Badr Youyou

Advertenties