Mensen letten op je gedrag en niet op je geloof

judging islam on the basis of a few muslimsAlhoewel wat er hier staat klopt als een bus, vermeld ik wel erbij dat mensen in het algemeen anderen beoordelen op hun gedrag en niet op de ‘theorieën’ (geloof) waarin ze geloven.

De reden waarom de islam een slecht beeld krijgt is niet slechts te danken aan de vooroordelen van niet-moslims die daar weinig van afweten, maar is voor een groot deel ook te danken aan het feit dat veel moslims hun daden in de naam van de islam plegen. Kijk, ik heb op zich geen problemen met Bin Laden of wie dan ook die vindt dat hij ‘aanslagen moet plegen tegen een ‘vijand’. Dit gedrag is op zich ‘menselijk’. Kijk om je heen dan zul je merken dat ‘terrorisme’ niet expliciet is voor bepaalde moslimextremisten. Sterker nog de meeste terroristische aanslagen wereldwijd, sinds de geschiedenis van de definitie ‘terrorisme’, werden gepleegd door niet-moslims. Alleen mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is, maar slechts afhankelijk zijn van de media, denken dat terrorisme inherent is aan moslimextremisten. Zie de volgende link om te snappen wat ik bedoel:

Non-Muslims Carried Out More than 90% of All Terrorist Attacks in America

Maar het probleem die moslims wel hebben is dat de extremisten onder hen, hun daden al te graag in de naam van de islam plegen. Ze doden in de naam van de islam. Sommigen geven meisjes de schuld van de verkrachtingen die ze ondervinden in de naam van de islam. Meisjes worden van school onthouden in de naam van islam. Meisjes onder de tien jaar zelfs laten huwen onder het mom van de islam en imams die dat zelfs preken. Vrouwen worden ook onderdrukt in de naam van de islam. Mannen die weigeren hun ex-en een scheiding te geven al leven die ex-en niet meer met hen, weigeren dat in de naam van de islam… Vrouwen worden door hun mannen geslagen onder het motto dat ze het mogen doen volgens de islam. Imams die dit zelfs preken. Haat van imams op de preekstoel naar ‘ongelovigen’, naar ‘sjiieten’, verheerlijking van Bin Laden in de naam van de islam…

Echt de voorbeelden zijn talloos. En we kunnen blijven met mooie voorbeelden komen dat mensen de islam niet moeten beoordelen aan de hand van het gedrag van de moslims, maar helaas zien die mensen dat al die wandaden van die moslims in de naam van de islam worden gedaan. Daarom is er maar één uitweg en dat is het hard veroordelen van deze wandaden van de extremisten en van al die onwetende moslims. Het probleem die ik veel zie onder de moslims is dat ze elkaar het hand boven het hoofd houden onder het motto van ‘broederschap’. Ga weg met je ‘broederschap’ als je daarmee wandaden en corruptie probeert te verbergen. Van mij mag je de term ‘broederschap’ gerust vervangen met ‘hypocrisie’.

Wij moslims hebben last van gebrek aan zelfkritiek. We zijn daar erg bang voor en gaan liever in de verdediging. Vrouwen worden geslagen en zelfs onderdrukt in de naam van de islam en dan zie je een plaatje voorbij komen met: ‘een hoofddoek dragen is onderdrukking, maar een non die het draagt is normaal?’. Dit is ook zo’n onzinnig voorbeeld. Alsof iedere christelijke vrouw een non is en alsof iedere non onder druk wordt gezet van een priester om de hoofddoek te dragen en alsof nonnen getrouwde vrouwen zijn waarvan je regelmatig hoort dat ze onderdrukt worden. Een bekrompen vergelijking is dat. Vorig jaar schreef ik iets over dit onderwerp en dat vind je hier:

Een van de ontkenningen waarop ik mijn geloofsgenoten betrap

Er moet meer zelfkritiek en veroordeling komen vanuit de moslims zelf, in plaats van dat ze constant een verdedigende houding gaan nemen en alles maar proberen in de onschuld te wassen. Wij (zonder alle moslims over één kam te willen scheren) hebben last van verstoorde identiteit. Moslims kunnen zich alleen leunen op de islamitische identiteit en daar loert vaak het gevaar. Ze kunnen zich niet gedragen namens zichzelf, maar alles moeten ze koppelen aan de islam. Zelfs als er poep uit hun mond komt willen ze nog bijna beweren dat het in de naam van de islam naar buiten is gekomen. En wat erger is, wanneer dan niet-moslims kritiek uiten, dan heb je van die moslims die elke kritiek proberen te verklaren met: “ongelovigen haten ons, ze hebben een hekel aan de islam, ze willen ons geloof verdoven…” en dat soort onzinteksten allemaal.

Als we op deze koers blijven gaan, dan zijn we alleen maar onszelf onrecht aan het doen en het proces van ontwikkeling aan het tegenhouden. De eerste stap naar vooruitgang is door onze gebreken te erkennen. We schieten in alles tekort. We moeten niet de schuld bij anderen neerleggen en ook niet steeds over alles in de verdediging gaan. Onze tekorten zijn op de eerste plaats aan onszelf te danken. De oppervlakkigheid van die niet-moslims die de islam veroordelen aan de hand van ons gedrag, daar hebben wij ook last van. Wij zijn echt geen haar beter als het gaat om vooroordelen en bevooroordeeld zijn.

Haal dus de balk uit je oog voor je aan andermans splinter begint.

Badr Youyou