Moslim vs de christen en soennieten vs sjiieten

Bekijk de volgende video alvorens je de tekst leest:

Dit vind ik een foute video. Ik ben geen fan van deze manier van kritiek. Dit komt meer op het bashen van een andere religie en straalt arrogantie uit. Een gelovige christen die dit ziet, zal zich gekwetst voelen. Ik zou dat ook hebben gevoeld als ik een moslim was en een christen naar moslims ging om te evangeliseren op deze manier. Er zijn genoeg fanatieke christenen die dit doen en dat vinden wij moslims niet leuk wanneer zij ons geloof bashen. Voor een moslim lijkt dit onschuldig, maar dat is niet het geval vanuit de visie van de christen.

Een grove fout die hij ook maakt is wanneer hij zegt dat hij als moslim meer van Jezus houdt dan een christen. Arrogantie ten top. Alsof hij meent te weten wat een christen voor Jezus voelt. De makers van zo’n video, hebben als doel om een christen over te halen naar de islam. Maar wat ze niet in de gaten hebben, is dat dit anders bij de christen overkomt dan de bedoeling is. Je bent de les aan het lezen en je gedraagt je alsof je het beter weet dan die christen.

Een andere belediging en die vind ik nog erger is dat de jongen in een kerk staat dit te zeggen… zie je dat voor je, dat een christen in een moskee gaat staan en jouw geloof basht? Niet normaal dit.. Kijk, het probleem van heel veel moslims is dat ze gebrek hebben aan empathie. Ze kunnen zich niet in andermans schoenen staan. Dit is zo’n typisch geval van: ‘ik weet het beter dan jou’ en men denkt met die houding da`wa (oproep tot de islam) aan het verrichten is. Alvorens je da`wa wil gaan verrichten, ga eerst leren inleven in hoe een christen zijn geloof ervaart. De islam heeft vroeger de harten van joden en christenen gewonnen niet door het kleineren van hun geloof, maar door middel van aklhaq (islamitische ethiek) en dat is tot op heden de voornaamste reden waarom veel niet-moslims tot de islam bekeren.

Ik ben een voorstander van dialoog tussen religies, maar niet op deze manier, want wat deze man hier doet, kan een christen ook doen en daarmee vergroot je juist de kloof. Wil je het christendom weerleggen, doe dat dan niet op deze manier, maar ga met een christen in dialoog waarin de uitgangspunt hij jouw gelijke is. Ook dien je oprecht te luisteren naar zijn argumenten, want dat is de beste manier om te kunnen inleven in zijn geloof. Het christendom is namelijk niet allemaal een leugen. Zelfs God die christenen in de Koran heeft verweten, heeft Hij toch ze gerespecteerd en heeft Hij beloofd dat een christen of jood die zijn geloof met de volle overtuiging uitoefent zal niet van het paradijs ontnomen worden.

Het probleem van veel moslims is dat ze last hebben van vals dilemma (zwart/wit denken) en dus denken ze in hokjes. Opeens maken ze van het hele christendom alsof het een religie is vol van valsheid en dat alles gelogen is en dat alleen de islam de volledige waarheid bevat. Met zo’n houding denkt dan een moslim zieltjes te kunnen winnen terwijl zo’n houding juist alleen maar averechts werkt. Eigenlijk zou ik een hele hoofdstuk moeten besteden aan de zogeheten “fiqh adda`awah” فقه الدعوة, (jurisprudentie van het uitnodigen tot de islam), maar ik wil alvast een kleine tip geven: Wijs niet met de vinger naar een christen dat hij een fout geloof volgt, maar vertel meer vanuit hoe jij iets in je eigen geloof beleefd en ervaart en vertel over zijn religie hoe het dan bij jou overkomt. Op deze manier bash je zijn geloof niet, maar je laat hem weten hoe hij opeens jouw geloof (de islam) opeens ervaart en vanuit daar naar de zijne kijkt. Door het bashen van anderman’s geloof, dwing je juist de andere partij om in de verdedigingsstoel te gaan wat eerder leidt tot een zinloze discussie die te maken heeft met het redden van eigen haagje dan echt luisteren naar elkaar’s verschillen. Maar zoals ik zei, dit vraagt om een aparte hoofdstuk waarin ik dit uiteenzet waarom de manier van da`wah van veel moslims van nu weinig vruchten werpt en hoe dat beter zou moeten zijn.

Een van de grote blunders van da`wah waar ik lang geleden over wilde schrijven is de groep die destijds naar Urk ging en daar ook nog provocerend op straat ‘Allahu Akbar’ schreeuwden. Op de markt gingen ze in discussie met christenen. Je kon zien dat het alles behalve goed ging. Een rustig en vredig christelijk dorp werd gewoonweg zo min of meer ‘geterroriseerd’. Dat noem ik geen da`wah, maar gewoon amateurgedrag die meer in het nadeel dan in het voordeel is van de islam.

Trouwens. Even een kleine toevoeging: Gebrek aan empathie hebben moslims niet alleen naar andere religie’s, maar ook onderling. De ruzie tussen sjiieten en soennieten heeft hier ook mee te maken. Een van de zaken waar soennieten boos op zijn op de sjiieten is dat sjiieten sommige metgezellen van de profeet waaronder ook zijn vrouw Aisha vaak beledigen. Voor de soennieten is dat beledigend als je Aisha, of Abu Bakr of Omar… beledigt. Andersom is dat precies hetzelfde wij soenneten vallen ook sjiieten aan op verschillende kwesties waar sjiieten weer sterk in geloven dat die onderdelen zijn van de islam. Maar waar gaat het hier nou echt mis? Door gebrek aan empathie, zijn beide kampen niet in staat om in te leven in het geloof van de ander. Het enige wat ze doen is: jouw visie is fout en de mijne is correct. Wat er overblijft is alleen maar het bashen van elkaar’s stroming. Dit is op zijn zachts gezegd: gebrek aan diepgang naast gebrek aan empathie. Waren beide kampen empathisch geweest, dan zouden ze het volgende moeten beseffen:

Een sjiiet die de metgezellen van de profeet ‘vloekt’ doet dat niet zo maar voor de lol omdat hij een soenniet wil pesten, maar hij doet dat omdat hij de volle overtuiging heeft (volgens zijn stroming) dat die metgezellen de profeet bijvoorbeeld hebben verraden en dat ze hypocrieten waren. Dat wij soennieten dat onzin vinden is een ander verhaal. Het belangrijkste is dat die sjiiet dat echt gelooft en nog belangrijker: hij gelooft dat omdat hij van de profeet houdt en is overtuigd dat die metgezellen de rug aan de profeet hebben gekeerd. Dat sjiieten volgens ons soennieten ongelijk hebben is nu niet de discussie. Daar gaat het nu even niet om. Waar het omgaat is dat wij soennieten gebrek hebben aan empathie en niet in staat zijn om iets te bekijken vanuit de stoel van een ander. Sjiieten hebben precies last van hetzelfde probleem. Zij hebben ook gebrek aan empathie. Een echte wijze sjiiet zou soennieten niet willen beledigen al is hij het met die groep metgezellen van de profeet niet eens, want hij zou moeten weten dat soennieten uit liefde voor de islam van die metgezellen houden. Wij soennieten houden van Aisha en van de andere metgezellen omdat wij absoluut ervan overtuigd zijn dat de profeet van ze heeft gehouden en dat zij hem nooit hebben verraden. Ondanks dat je een sjiiet bent die het daar niet mee eens is, maar je moet je empathie gebruiken om begrip te hebben voor een soenniet.

Dit is het probleem waar wij moslims last van hebben. Wij staan niet genoeg stil bij onze gevoelens. We trainen ons gevoel voor empathie niet genoeg. Daarom hebben wij te korte lontjes en we voelen ons snel op de teentjes getrapt. Dit is met alles. We gaan alleen maar in de verdediging en het bashen van de ander. Wij leven ons niet in de angst van veel bevooroordeelde niet-moslims over de islam. In plaats daarvan is het aanvallen van niet-moslims, meer het gene wat uit onze mond komt. Roepen dat ze ons haten, ons discrimineren en dat ze aan de islam een einde willen maken et cetera. De ‘ongelovigen’ hebben het fout en wij hebben gelijk. We ontkennen al te graag dat er iets mis is met de moslimgemeenschap. De fout ligt geheel aan die ‘ongelovigen’. Ik weet niet of jullie mijn artikel nog herinneren van twee jaar geleden waarin ik zei: gebrek aan emotionele ontwikkeling staat moslims in de weg en dat is wat ik dus hier ook mee bedoel. Wie dat artikel wil lezen verwijs ik naar de volgende link:

Gebrek aan emotionele ontwikkeling staat moslims in de weg

Op de dag dat de meerderheid moslims hun empathie ontwikkelen, zal denk ik de dag zijn waarin ze ontwikkeling en beschaving zullen ruiken. Zolang die empathie sterk afwezig is, zullen ze altijd in elkaar’s haren vliegen, conflicten onderling veroorzaken. Want het probleem met gebrek aan empathie is dat iemand niet snel stil staat bij zijn eigen fouten. Het enige waar hij op is gefocust is de fouten van de ander. Dat is de ellende met ons. Het probleem zit niet zo zeer in de meningsverschillen, maar in het gebrek aan begrip voor elkaar. Zonder empathie kan je de ander niet gunnen wat je voor jezelf gunt.

Badr Youyou