De vredige boodschap van de islam en de jihadisten die het bestrijden

SalamWist je dat de islam de enige religie is wiens naam de betekenis heeft van ‘vrede’ naast de ‘overgave’ aan God?

Wist je ook dat islam de religie is waarin het woord ‘vrede’ het meest wordt gesproken? Praktiserende moslims bidden minstens vijf keer per dag. Bij ieder gebed wordt het woord ‘vrede’ gesproken vlak voor de afsluiting en tijdens de afsluiting twee keer. Een keer rechts en één keer links.

Maar wist je ook dat de islam de enige religie is waarin je officieel met de vredesgroet anderen begroet? Assalamu alaykum, wat betekent: ‘Vrede zij met je’.

Wist je ook dat alleen in de islam de Schepper de officiële naam draagt van ‘De Vrede’ (Assalaam)?

Wist je ook dat alleen moslims het woord ‘vrede’ gebruiken in de naam van een persoon als ‘Abdus-Salaam’ wat dus betekent: ‘Dienaar van de Vrede’?

Wist je ook dat het paradijs volgens de Koran ook Daaru-ssalaam heet, wat dus betekent: Het huis van de vrede?

Ondanks deze vluchtige punten die ik zo even noemde, zijn er moslims die de islam helemaal verpesten met hun onevenwichtige persoonlijkheden die graag liever de taal van oorlog en geweld gebruiken dan het woord ‘salaam’ die ze zouden moeten uitstralen in hun bewoordingen en gedrag. Ze kiezen liever woorden zoals afvalligheid, ketterijen, strijden, dorst naar oorlog, geweld en allerlei scheldwoorden ook, dan dat ze de vredige boodschap van de islam zouden moeten uitstralen. Dit laatste kunnen ze niet, want hun leegte die ze te lang hebben opgekropt, kolkt en dat moet er uit in de vorm van haantjesgedrag. Daarom spreken zwaarden en geweren hen meer aan dan vrede.

Moge God’s boodschap die uit vrede bestaat zegevieren.

Badr Youyou