De waanbeelden van het jihadisme en sharia-ideologie

jihadistsJihadisten leven erg in de waan dat ze sterk zijn en dat ze in een mum van tijd de overwinning kunnen opeisen of zelfs kunnen domineren over andere landen als zij de macht zouden krijgen. Het salafistische ideologie die ze aanhangen leert hen te geloven in de letterlijke tekst van een bron en tegelijkertijd zo min mogelijk meer achter die tekst zoeken (het verstand minder gebruiken). Dat houdt in dat ze ook geloven dat in het geval van ‘jihad’ slechts een sterke ‘imaan’ (gelovigheid) hoeft te hebben en dus is het enige wat jou nog in de weg staat, het pakken van een wapen en gaan vechten. Dat is alles. De overwinning is dan heel dichtbij volgens hen. Deze retoriek en ideologie vind je sterk in die leer terug. Hoe vaak wel niet heb ik vermeld dat binnen het salafisme men zegt terug te gaan naar de zogenaamde ‘authentieke’ islam. Wat ze daarmee bedoelen is de huidige wereld aanpassen aan de perceptie en perspectief van 1400 jaar geleden. Dit lees je vrijwel in elk salafistisch boek. Sla een van hun boeken open, dan lijkt het of je opeens terug bent in de tijd en omringt bent door paarden, zwaarden en schilden.

Dat is de reden waarom ze nooit hun ideeën aanpassen. Of het nu om kinderhuwelijk gaat, vrouwen ronselen als genotsvrouwen voor de jihadisten in Syrië, de wereld verdelen in twee categorieën: ‘gelovigen vs ongelovigen’, ‘het land van vrede vs het land van oorlog’ enzovoort. Allemaal ideeën gebaseerd op die van de middeleeuwen zonder rekening te houden met de ontwikkeling en de beschaving van de mens. Dit is wat dus de ideologie binnen het salafisme gevaarlijk maakt en de reden is waarom simpele zielen zich aangetrokken voelen tot die ideologie.

Wat betreft de gemakzuchtigheid en het simplistische ideologie van de jihad, vind je terug in de volgende video waarin een vooraanstaande salafistische imam genaamd Ishaq Al Howeiny aan het woord is. Een jaar geleden heb ik deze video van hem in een topic geplaatst, maar ik laat het hier nog een keer zien om je een duidelijk beeld te geven hoe erg salafisten simplistisch denken. Deze Egyptische salafist is heel populaire bij de salafisten van Egypte en wordt buiten Egypte, inclusief hier in Nederland op handen gedragen. Hij wordt beschouwd als een grote muhadieth (hadieth expert). Dat is ten minste wat salafisten denken.

Niet alleen toont deze man met deze video aan hoe compleet hij ver staat van de realiteit, maar ook zijn onkundigheid en gebrek aan wetenschap op het gebied van economie. Hij denkt dat ‘jihad’ de oplossing voor alle problemen van de moslims. Zodra je gewoon ‘jihad’ in de zin van strijd als motto aanneemt, dan is de overwinning nabij en zullen de moslims de baas zijn over de ‘ongelovigen’. Het klinkt surrealistisch wat ik zeg, maar dit is echt wat hij zelf zegt:.

Maar mijn doel van dit alles is iets anders. Waarom ik dit schreef ging mij om het feit dat binnen het salafisme niet realistisch wordt gedacht, maar idealistisch. Binnen hun leer wordt niet diep genoeg erkent dat succes niet slechts in religie zit, maar ook op andere gebieden. Wat zij verstaan onder religie is puur de islam als ideologie en denken van daaruit dat alles dan opgelost kan worden. Ze vergeten dat al zouden zij aan de macht komen, dat het niet meteen betekent dat het volk opeens zich beschaafd gedraagt en zich meteen overgeeft aan hun wil. Ze vergeten dat een succesvol land is gebaseerd op een mentaliteit van een volk dat bereid is zich voor de vrijheid op te offeren alvorens ze zich opofferen voor een leider, systeem of religie. Wat jou een succesvolle burger maakt is niet het gehoorzamen van een leider of systeem (sharia in dit geval), maar is op de eerste plaats: geestelijke onafhankelijkheid. Het geloven in je eigen vrijheid die je ook aan anderen gunt. Dus niet in wetten en regels die opgelegd worden. Al heten die wetten en regels ‘sharia’. ‘Sharia’ is niets anders dan een leeg huls waar je niks mee kan wanneer er geen mensen zijn die eerst in vrijheid geloven en dan pas in regels en wetten. Want, al krijg je de kans die zogenaamde ‘sharia’ toe te passen, dan betekent dat nog niet dat je daarmee de mentaliteit van corruptie, onwetendheid en achterlijkheid, dat sterk heerst onder de bevolking, weg kan nemen.

Beschaving komt niet middels wetten, maar middels zelfontwikkeling. Doe eerst wat met jezelf. Ontwikkel je geest. Wees en denk zelfstandig, gun jezelf en de ander zijn vrijheid. Woorden als ‘sharia’, ‘jihad’, ‘khilafa’… zijn gewoon zinloze termen met weinig betekenis wanneer mensen zichzelf niet ontwikkelen. Dat is de basis waar God mee kwam in de Koran. Iedere moslim is vrij geboren en dient zich van daaruit te groeien en te ontwikkelen in plaats van door middel van het opleggen van wetten van bovenhand.

Trouwens, een andere naïviteit van jihadisten en al die islamisten is dat ze niet beseffen dat wat Westerse landen sterker maakt is het feit dat deze landen zich beter hebben ontwikkeld op diverse gebieden. Zij domineren de kennis over de wetenschap sinds een paar eeuwen. De moslims hebben dat verlaten en het Westen heeft dat overgenomen. Ik garandeer moslims dat ze nooit zullen ontwikkelen in moslimlanden zolang ze niet reïntegreren met de moderne wereld. Ze gaan geen wetenschap of kenniseconomie ontwikkelen of wat dan ook om mee te liften met de beschaving. Iedere roep van jihadisten en islamisten naar ‘islam’ of naar ‘jihad’ is letterlijk een oproep naar achteruitgang. Dat is natuurlijk niet wat zij bedoelen, maar dat is daadwerkelijk wat er in de praktijk gebeurd. Want wat krijg je van dat islamisme en jihadisme achteraf? Slechts conflicten tot burgeroorlog. De gevolgen daarvan is weer een stap terug in de tijd. Want daardoor lopen ze economisch achteruit. Alle infrastructuur wordt vernield, wetenschappers en economen vluchten het land vanwege de onstabiliteit. Wat je overhoudt is chaos, onrust en achterlijkheid. De grote grap is dat dan de jihadisten die in dat land bezig zijn met oorlog nog steeds in de waan geloven dat de overwinning nabij is… De Taliban bijvoorbeeld is daar een goed voorbeeld van. Te lachwekkend gewoon. Ondertussen profiteren de sterkere landen hiervan. De VS profiteert flink aan ‘The War Against Terror’. Ze krijgen meer toegang om te spioneren, drones te gebruiken, meer beleid voeren et cetera. Ondertussen roepen jihadisten ‘Allahu akbar’ en blijven in de fantasie geloven dat ze binnenkort gaan overwinnen. Als dit geen triestigheid is, dan weet ik echt niet waarop het woord ‘triest’ meer toepasselijk is.

Badr Youyou