De islam van de harambrigades zal niet overleven.

Zij die van alles haram roepen zullen voor altijd een zeer kleine te verwaarlozen minderheid blijven, daar ze een soort islam willen die mensen met verstand, niet aantrekt en tegen hun natuur ingaat. Neem nu de jaarwisseling bijvoorbeeld. Moslims wensen elkaar en iedereen ongeacht waarin ze geloven de beste wensen. En waarom doen ze dat? Omdat hun fitrah (geweten) zegt dat er daar niets mis mee is. Want wij moslims naast onze islamitische, erkennen we ook de reguliere kalenderjaar. Sterker nog: We gebruiken de reguliere kalenderjaar meer dan de islamitische. Onze agenda’s, wat we plannen en doen in ons leven, is allemaal daarop gebaseerd. Het is dan niet meer dan logisch dat je aan het eind van het jaar daar bij stil wilt staan, misschien terug wilt kijken naar wat er is gebeurd en plannen wilt maken van wat er gaat komen. Daar hoort ook bij dat je dan wellicht je nieuwe jaar wilt vieren, maar ook anderen het beste toewensen.
 
De harambrigades kunnen het daar niet bij laten natuurlijk. Voor hen is niks normaal. Zij leven met dogma’s. Gevoel, omstandigheden, realiteit of zelfs de fitrah, zeggen hen niets. Zij werken volgens een bepaalde ‘programma’. Een ‘script’ van zwart/wit regels die vanuit ‘commando’s’ (executables) werken. Dus kan je van ze niks anders verwachten dan haram en bid`ah (innovatie). Er zit een angst achter en die angst kan het beste verdrongen worden met die twee toverwoorden: ‘haram’ en ‘bid`ah”.
 
Eeuwen terug maakte de islamitische wereld veel spanningen mee. Niet-islamitische landen en dat waren de kruisvaarders en dergelijk, waren vijandig naar de moslimwereld omdat er ook oorlogen tussen de twee waren gewoed. Geleerden waren op hun hoede, maar velen onder hen werden ook misbruikt door sultans en leiders die hen spanden voor hun eigen ka. Men riep van alles haram zodat moslims gewaarschuwd werden voor de vijanden. Daar heb ik nog begrip voor dat men dat toen deed. Want inderdaad een niet-moslim destijds werd in Europa en in veel gebieden gehersenspoeld dat moslims hun vijanden zijn en andersom. Vandaag de dag hebben wij godzijdank dat niet meer. Nu is het zelfs het tegenovergestelde geworden. Moslims zoeken toevlucht bij niet-moslims en krijgen van ze een waardig leven, beter dan in veel moslimlanden. De grootste vijand van de moslims is niet per definitie een niet-moslim, maar eerder moslims uit eigen kring. Zie gewoon wat er in het Midden-Oosten gebeurt.
 
Ik wijk nu een beetje af van wat ik wilde zeggen en dat is dat het roepen van dingen dat ze haram zijn omdat niet-moslims dat doen, getuigt van gebrek aan islamitische diepgang. Dat is niet de manier hoe je iets beoordeelt. De jaarwisseling is niet meer iets wat alleen van niet-moslims is, maar ook van moslims. Want zij leven ook tussen niet-moslims en zijn hun gelijken. Dit is hoe je daar naar dient te kijken als moslim en niet komen met onzinnige fatwa’s dat je elkaar niet mag feliciteren of moois toewensen omdat het zogenaamd een niet-islamitische kalenderjaar is of het imiteren is van ‘kuffaar’. Dat soort fatwa’s spoel ik door de WC. Vooral omdat we in een tijd leven waar al die harambrages geen excuus meer hebben om zich niet te verdiepen in de islam. Wie oprecht is, beoordeelt iets met de juiste gereedschap en niet uit angst roepen dat het haram is omdat hij het niet kent. Als je bang bent, ga dan in therapie en kom niet met je gal die je op moslims uitspuwt om ze ermee te vergiftigen.
Advertenties