De god van de islam versus de god van de moslims

angry muslimsKijk, je hebt de god van de islam en je hebt de god van de moslims. Dat zijn twee wezenlijke verschillen.

God volgens de islam:

De god van de islam heeft vertrouwen in de mensheid en rekent op hun fitrah (de neiging om het goede te willen doen) die Hij aan ze heeft gegeven. Hij is erg vergevensgezind, genadig, vredig en aanspoort tot het goede en verafschuwt het geweld. Bij Hem is de uitgangspunt altijd vrede, want Hij Zelf heet ook ‘De Vrede = Assalaam). Hij wil dat mensen barmhartigheid uitstralen in hun gedrag. Zelfs in tijden van conflicten wil Hij dat genade en barmhartigheid de tweede naam van de moslims wordt. Hij gaat ervan uit dat oprechte mensen ongeacht waar ze in geloven, zullen handelen vanuit de fitrah die Hij aan ze heeft gegeven en met die mensen kan je een hoop bereiken. De god van de islam vraagt niet veel van zijn volgelingen. Wat Hem betreft hoeven ze niet allemaal geleerden te worden. Het enige wat Hij wil is dat ze geen polytheïsme plegen, Hem vrezen door anderen geen kwaad te doen, Zijn bevelen volgen en elkaar aansporen op het goede. De god van de islam wil dat je Hem makkelijk kunt begrijpen en ook kunt volgen. Niet al te ingewikkeld over Hem moet doen of mensen bang voor Hem moet maken. Hij hunkert ernaar om mensen te vergeven en ze te bedekken met de deken van barmhartigheid. Hij wil dat je ook over Hem de blijde boodschap verspreidt en niet de enge, waarschuwende, dreigende boodschap van verwittiging, schuld en boetedoening. God wil dat je je vertrouwen in Hem als enige stelt en van daaruit handelt met een gevoel van (zelf)vertrouwen. Hij wil dat mensen je niet wijs maken over Hem, maar dat jij Zijn wijsheid op je laat afkomen, dat je Hem begrijpt met je hart en op die manier aan Hem overgeeft. Geen overgave aan ‘geleerden’ of ‘sektes’ of ‘stammen’ of ‘groepering’, maar enkel aan Hem. De god van de islam wil in plaats van dat je laat zien hoe vaak je de Koran leest of uit je hoofd kent, eerder de Koran in je gedrag zien en dat je zelf een wandelende Koran bent.

God volgens de moslims:

De god van de moslims heeft last van driften. Die vertrouwt meer in drang en in driften van volumes, kwaniteit en expansies. Die wil dat Hij meer aanhangers heeft, moskeeën met hoge minaretten, dat moslims laten zien dat ze graag voor Hem met ‘zwaarden’ vechten. In plaats van de islam mooi te maken met het geven van het goede voorbeeld, wil de god van de moslims dat mensen met harde taal de islam boven andere religies plaatsen. Hij wil dat het wemelt van vrouwen met hoofddoeken en niqabs, dat er meer mannen rondlopen met baarden en witte keppeltjes. Hij wil ook dat mensen op elkaar’s kledingdracht letten en dat moslims elkaar’s gelovigheid beoordelen aan de hand van wat ze dragen. Hij wil ook dat moslims zo veel mogelijk zaken haram verklaren en dat mensen zoveel mogelijk afstand doen van het wereldse leven.

De god van de moslims wil dat niet-moslims moeten maar zien hoe ze zich moeten bekeren, anders gaan ze naar de hel. De god van de moslims wil miljoenen moslims zien naar Mekka gaan, dat er meer jihad gepleegd wordt en dat moslims zich vooral moeten onderscheiden van de rest van de mensheid… Ja want zij hebben de waarheid in pacht en ze moeten de wereld vertellen hoe het beter kan. De god van de moslims kickt op aandacht. Hij schiet daar tekort in, daarom gaat het bij Hem om cijfertjes. Zijn doel is dat er zoveel mogelijk mensen bekeren tot de islam. Hij stelt ook te hoge eisen trouwens. Je staat dicht bij de poorten van de hel dan bij die van het paradijs. Hij vindt moslims nooit gelovig genoeg en tegelijkertijd kan hij ermee leven dat mensen elke dag moeten twijfelen aan hun gelovigheid. Hoe goed ze hun best ook doen, ze zullen volgens Hem nooit zo goed zijn als hun voorgangers. Dat kunnen ze vergeten dat ze ooit echte gelovigen worden. In Zijn ogen zijn ze alleen maar slechter aan het worden. Ze moeten blijven twijfelen aan hun gelovigheid en zich afvragen of ze überhaupt in aanmerking zullen komen van God’s barmhartigheid. De god van de moslims vindt ook dat moslims ingewikkeld moeten doen over de islam. Hoeveel je ook over Hem leest, ga maar ervan uit dat je Hem als moslim niet kunt verstaan. Laat je daarom vooral sturen door geestelijken, want daar ben jij als moslim te dom voor om Hem te snappen. De god van de moslims wil dat je meer gelooft in titels van mensen en dat je je aansluit bij een groepering of een sekte en leiders…

Wat ook de god van de moslims wil, is dat moslims niet met de fitrah de niet-moslims benaderen, maar met de claim dat zij de waarheid in pacht hebben en de rest niet. Hij wil dat moslims meteen achterdochtig worden naar niet-moslims, want het zijn ‘ongelovigen’ en over die mensen is de duivel de baas. Hij wil ook dat moslims te koop lopen met hoeveel Korans ze verspreiden, in plaats van zelf wandelende ‘Korans’ te zijn…

Ik vraag God oprecht dat Hij ons allemaal vergeeft voor het feit dat we Hem niet eren zoals Hij dat verdiend heeft, maar Zijn boodschap hebben verdraaid naar onze wensen en maatstaven. Ik hoop dat er een dag komt waarin we Hem beter zullen begrijpen. Dat zal de dag worden waarin alle naties, moslims als goed voorbeeld nemen voor voorbeeldig gedrag. Op dit moment is dat een wens waar we slechts van kunnen dromen.

Badr Youyou