Hoofddoek als voorwaarde om met een moslima te trouwen?

muslima schaatstDe islam is compleet, maar moslims kunnen bekrompen denken. Het is niet de islam die verlichting nodig heeft, maar moslims die nog verlicht moeten worden. Je hoeft niet aan de islam te toornen om die verlichting te verkrijgen. De profeet heeft zelf gezegd dat de islam ‘vernieuwing’ krijgt dankzij ‘vernieuwers die om de zoveel tijd de islam een boost geven’. De profeet noemde zo’n vernieuwer: ‘een mujadid’ (مجدد).

Het probleem is dat mensen zich keihard vastklampen aan bekrompen tradities die ze van hun ouders, milieu en cultuur meekrijgen. Om zichzelf daarvan te bevrijden vereist dat lef en een vrije zelfstandige geest. Mensen houden zich liever aan wat ze gewend zijn en mee hebben gekregen in hun cultuur dan dat ze nieuwe uitdagingen zoeken en het geloof in breed perspectief te bestuderen.

Het is niet eens een uitdaging als je durft te erkennen dat een moslima zonder een hoofddoek gewoonweg een volwaardige moslima is die je dient te respecteren en zelfs het lef zou moeten hebben om met haar te kunnen trouwen al wil zij geen hoofddoek dragen. Maar de reden waarom zo’n moslimman dat niet doet is omdat hij gewoonweg een bekrompen vorm van islam aanhangt en/of zich schaamt voor wat andere zogenaamde ‘gelovigen’ of familie over hem zouden zeggen.

Ik weet dat ik hiermee een gevoelige snaar raak waar velen niet tegen kunnen. Daarom komen ze met smoezen en excuses om een manier te vinden zodat ze zich blijven vasthouden aan hun oude bekrompenheid. Maar ja, zoals men mij kant, ik ben het type die geen blad voor zijn mond neemt. Ik zeg wat ik denk en wat ik vind. En wat ik denk of vind is niet eens zo vreemd en ontwijkt niet van de islam naar mijn mening. Ik weiger gewoon mee te gaan met de kudde die iets gewend is zonder daar zelf stil bij te staan of dat überhaupt wel klopt.

Een hoop mensen kunnen de islam gewoonweg niet aan. Daarom interpreteren ze het op hun eigen manier en maken er een soort islam van die juist ver is verwijderd van de oorspronkelijke boodschap waar de profeet mee kwam. Mensen klampen zich liever vast aan wat ze gewend zijn, dan daadwerkelijk objectief te kijken naar wat het geloof onderwijst. Is het nu zo moeilijk om te beseffen en te erkennen dat het in de islam nooit een voorwaarde is geweest om te trouwen met een moslima die een hoofddoek draagt? Ook dat het geen voorwaarde is dat ze een ‘maagd’ moet zijn?

Wij leven in een hypocriete samenleving. We beschouwen het als doodnormaal wanneer we moslima’s aantreffen die getrouwd zijn met moslimmannen die criminele activiteiten verrichten of alcohol drinken of niet bidden en van alles doen wat God verboden heeft. Maar tegelijkertijd is het uit den boze om met een moslima te trouwen die slechts geen hoofddoek draagt. Zelfs als ze op alle andere gebieden heel voorbeeldig is, dan wordt ze nog steeds afgekeurd doordat ze die hoofddoek niet draagt. Ze voldoet meteen al niet aan zijn voorwaarden, van wat hij noemt: een ‘volwaardige’ moslima. Ik noem dit idioterie en heeft weinig met de islam of gelovigheid te maken. Het getuigt eerder van bekrompenheid binnen de islamitische samenleving en zolang die bekrompenheid bestaat, is dat een teken dat we nog ver verwijderd zijn van de kern van het geloof.

Badr Youyou