Waar komt racisme en discriminatie vandaan? Waarom is er zoveel racisme in de maatschappij?

Apartheid: The Tyranny of Racism Made Law

De reden waarom racisme sterk in de maatschappij aanwezig is en waarom je veel mensen erop kunt betrappen, is omdat de wortels ervan in een primitieve afweermechanisme dat ‘angst’ heet liggen. De drang van de mens is om te overleven en desnoods concurrentie uit te schakelen. Ons biologisch systeem is alert op alles wat ‘vreemd’ overkomt en ‘onbekend’ is. Daarom neigt onze geest om snel te discrimineren en mensen in categorieën te plaatsen. En daarom vind je racisme ook in alle culturen aanwezig.

Dit te hebben gezegd, vereist het van de mens dat hij erover moet nadenken om het racisme in zichzelf te bestrijden. Als een kind niet bewust wordt opgevoed dat mensen gelijk zijn, dan zal hij neigen naar racisme. Normaal gesproken is het andersom. Maar de realiteit is dat een kind dat niet goed wordt opgevoed, zich zal laten beïnvloeden door het milieu waarin hij opgroeit. En dat milieu laat hem onterecht concluderen dat er een verschil zit in mensen. Verschillende experimenten in het verleden hebben aangetoond dat kinderen snel racistisch kunnen worden. Logisch, want een kind is een kwetsbaar wezen dat sterk afhankelijk is van anderen om te leven. Dus signaleert hij snel de mogelijke gevaren om zich heen en is hij daarom erg alert. Kinderen zijn erg concurrerend, snel jaloers, angstig en vergroten iets dat kleins naar iets heel groots, daar hun brein onvoldoende gegroeid is om alles in perspectieven te zien en objectief te beoordelen. Kinderen zijn zwart/wit denkers. Wanneer ouders hun niet bewust opvoeden, dan zullen ze door de verkeerde mensen (thuis of buitenshuis) snel leren te discrimineren. Vooral als de ouders zouden klagen over een bevolkingsgroep, dan nemen de kinderen dat klakkeloos als waarheid aan.

Behalve zwart/wit denken, is generalisatie ook typerend voor een kind. Tijdens het opvoeden moet je hem leren niet te generaliseren. De reden waarom kinderen generaliseren heeft te maken met het voorgaande wat ik zei. Hun hersenen zijn niet volgroeid. Hun angst leert hen te generaliseren. Ze zijn erg alert voor gevaar. Maar dit houdt niet op bij een kind. Ook volwassenen kunnen beïnvloed raken door hun angsten en zullen neigen racistisch of discriminerend te gedragen. Stel dat iemand een paar keer achter elkaar beroofd zou worden door iemand met een andere huidskleur. Laten we het simpel houden door te zeggen dat een blanke binnen een aantal weken op een dreigende manier zou beroofd worden door een donkere persoon en hij komt bij iedere beroving van de schrik vrij. De gevolgen is dat ieder keer het slachtoffer een ‘donkere’ persoon tegenkomt met dezelfde kenmerken als die van de berover, dan zal hij zich snel schrikken. Reden is omdat zijn brein gevaar associeert met ‘donker’. Dus schrikt hij meteen bij het zien van een donkere persoon.

Dit is hoe onze brein werkt. Alle signalementen en kenmerken die te maken hebben met wat zij beschouwt als ‘gevaar’, worden opgeslagen en wordt je brein heel scherp in het signaleren ervan. Daar komen ook onze reflexen vandaan. Een reflex is een beweging waar je niet bij nadenkt. Je hersenen nemen je lichaam inclusief je verstand in beslag en beslissen voor jou of het gene wat zij gezien hebben wel of geen gevaar voor je is. Het is pas na een seconde tot maximum 2 seconden wanneer je verstand (neocortex) de kans krijgt om te mogen beoordelen, dat je dan tot het besef komt dat die donkere persoon die je zag geen berover is.

Bij racisme is er sprake van mensen die niet nadenken, maar zich van kinds af aan lieten beïnvloeden door hun angsten. Als je als kind niet leert objectief te beoordelen dan geef je gehoor aan je angst. Neem het voorbeeld van Marokkanen. Veel PVV’ers zien dus Marokkanen als een lastpost. En waarom allemaal? Omdat er onder de Marokkaanse jeugd, een groep is die een slechte reputatie heeft. Ze komen in het nieuws omdat ze in aanraking zijn geweest met de politie. Als je telkens in het nieuws leest waarin nadruk wordt gelegd op ‘Marokkanen’ en het gaat om criminaliteit, dan zal je brein ‘Marokkanen’ associëren met ‘criminaliteit’. Dit is de taak van je angstige brein dat niet nadenkt. Criminaliteit of overlast van deze jongeren is dus een gevaar. Mensen die niet nadenken zullen dus gehoor geven aan hun alarm in hun brein en de overtuiging omhelzen, dat Marokkanen een ‘gevaar’ en een ‘lastpost’ zijn. Het kind in hun dat generaliseert duikt op. Ze beredeneren niet meer met hun volwassen-bewustzijn, maar eerder met hun kind-bewustzijn. Hier komt dus emotie bij kijken. Het kind in hun is ‘bang’ en dus gaat het gemakshalve ‘Marokkanen’ associëren met ‘gevaar’. Gevolg is dat ze met gemak racisme plegen en discrimineren.

Racisme zoals bekend is, kent geen kleur. Een donkere kan net zo racistisch zijn als een blanke en soms zelfs erger. Dat is afhankelijk van waar hij is opgegroeid. Hoe meer onwetendheid en gebrek aan educatie in een samenleving met ook nog een slechtere economie, hoe erger de vormen van racisme kunnen worden. En racisme beperkt zich ook niet in ras, maar ook in religie, nationaliteit en tig redenen. Racisme is namelijk gebaseerd op het generaliseren van een groep mensen ongeacht wie dat zijn en het feit dat men ze over één kam scheert.

Racisme = angst + overleven + superioriteit + generalisatie + discriminatie

Dit is een eenvoudige formule dat meer uitleg nodig heeft uiteraard, maar deze termen zijn de belangrijkste ingrediënten van racisme. Vier termen heb ik al uitgelegd. Wat ‘superioriteit’ betreft, dat is het mechanisme die een persoon in zichzelf creëert dat hij beter is dan een ander. Dat ontstaat vooral bij mensen die een zelfbeeld hebben waar ze niet trots op zijn. Het begint al vanaf de kinderperiode. Kinderen vergelijken zichzelf graag met anderen. Vanwege hun zwart/wit denkmentaliteit neigen ze zichzelf te vergelijken met anderen. Hoe onzekerder ze zijn, hoe meer ze zichzelf met anderen vergelijken. De gevolgen van dat negatieve zelfbeeld is dat ze dan zichzelf voor de gek houden dat er niets mis is met hen. Narcisten hebben als meesten last van dit gedrag. Ze nemen de conclusie aan dat hen geen blaam treft en dat zij zelfs beter zijn dan anderen. Je kent de drang wel bij kinderen dat ze erg concurrerend zijn onderling en willen bewijzen dat ze beter zijn dan anderen. In vrijwel de meeste gevallen is dat een onschuldige handeling. Een kind dat probeert beter te zijn in sporten of een bepaalde handeling of gedrag dan een ander en dan er mee te koop loopt dat hij het beter heeft gedaan dan de ander. Vanwege deze mechanisme kan een kind makkelijk aangeleerd worden dat zijn afkomst (ras), nationaliteit, religie, land et cetera beter is dan die van een ander en daarop dus onbewust zijn racisme baseren.

Ik had kunnen ingaan op de werking van hersenen hoe dat hormonaal en neurotisch allemaal werkt, maar dan wordt de tekst ingewikkelder en te lang wat lezers zal wegjagen. Vooralsnog hoop ik met het bovenstaande een duidelijk beeld te hebben geschetst waar racisme ongeveer vandaan komt.

Badr Youyou

Advertenties