Bin Laden is een Geert Wilders versie van de moslims, maar dan zo een die gewelddadig is

Onderstaande tekst is een uitleg over bovenstaande video van Bin Laden die slechts 2 minuten duurt.

Ik raad je aan om eerst de video te beluisteren en daarna de tekst te lezen. Ik ga in op wat Bin laden zei om aan te tonen hoe misleidend hij is. Hij is foutief bezig door volop misbruik te maken van het geloof. Dat gebruikt hij om sympathie te winnen voor het rechtvaardigen van zijn terroristische daden.

Laat ik beginnen door te zeggen dat hij bekend staat om zijn populistische speechen. Hij lijkt Geert Wilders wel. Het verschil tussen de twee is dat Geert Wilders niet (direct) tot geweld tegen moslims roept, terwijl Bin laden dat wel tegen wie hij noemt ‘ongelovigen’ roept. Iedere moslim die een beetje kennis heeft van Usul Al Fiqh (fundamenten van de islamitische jurisprudentie) zal hem na het horen van deze video niet serieus nemen. Zijn argumenten slaan kant noch wal.

Hij maakt eerst misbruik van een stukje waarheid om daarna met de hadith en de Koran te komen de luisteraar het gevoel te geven dat God en de profeet aan zijn kant staan. Logisch dat moslims met een gebrek aan inzicht en vooral jongeren die niet sterk in hun schoenen staan, snel onder de indruk raken van zulke uitspraken.

Wat ik hem moet geven is dat hij wel heel slim is, maar tegelijkertijd ook geniepig. Hij weet hoe hij luisteraars naar zich toe moet trekken om hun sympathie te winnen. Dat doet hij door eerst een stukje waarheid te vertellen. Namelijk dat de Arabische leiders zich hebben overgegeven aan Westerse machten. Dat brengt hij op een mooie manier over, maar ook heel dramatiserend door te zeggen dat de Arabische leiders Westerse machten als hun goden hebben aangenomen in plaats van God. Kijk, op die manier wint hij snel het hart van een enthousiaste moslim. Want wat is er erger in de islam dan ‘shirk’ (polytheïsme). Door het zo te brengen overtuigt hij de luisteraar dat al die Arabische leiders polytheïstisch zijn. En je weet, als je polytheïstisch bent, dan moet je bestreden worden volgens sommigen. Dus in dit gedeelte probeert hij de luisteraar te overtuigen dat Arabische leiders het ergste zijn wat er is. In zijn belevenis moet je dus die polytheïsten bestrijden en uiteraard in dit geval moet je denken aan aanslagen zoals hij dat altijd gedaan heeft.

Wanneer we dit gedeelte vanuit de islamitische jurisprudentie beoordelen, mag het duidelijk zijn dat hij hier onzin kletst. Maar dat weet helaas de gemiddelde salafist niet. Die knikt meteen ja zodra hij islamitisch termen voorbij ziet komen en dus sympathie voor Bin Laden zal voelen. De waarheid is dat je een leider, ongeacht hoe slecht hij is, niet zo maar moet beschuldigen van ernstige feiten zoals polytheïsme en ongeloof. Bin Laden gebruikt hier een typisch wahhabistische denkwijze, namelijk dat als je niet regeert met de wetten van God of je bent bevriend met ‘ongelovige’ landen, dan ben je een polytheïst en een ‘kafir’ (ongelovig), ook al zeg je hardop dat je een moslim bent. Deze redenering wordt in de hele islamitische wereld door de geleerden van ahl assoenah wal djamaa`ah afgewezen. Maar ook onder de salafisten heb je wahhabi’s die dat idee afwijzen. Een leider kan een ‘dhalim’ (onrechtvaardige) zijn, maar dat betekent niet meteen dat hij een polytheïst is of dat hij daarmee een ‘ongelovige’ is geworden. Deze redenering is keer op keer door de overgrote meerderheid geleerden afgewezen. Bevriend zijn met ‘ongelovigen’ maakt je nog geen polytheïst of een kafir. Ook niet indien je niet regeert met de ‘sharia’. Je bent hoogstens een zondaar, onrechtvaardig en dergelijk, maar nog geen polytheïst of kafir. Daarom is Bin Laden de luisteraars aan het misleiden en vooral salafistische jongeren met geen kennisachtergrond.

Daarna is het de beurt aan de Verenigde Naties die hij als atheïstisch beschrijft. Slim om dat woord te gebruiken. Hij wil je overtuigen dus dat je ontkenners van God niet moet erkennen en dus ook niet erkennen wat de VN beslist. Wat hij hier zegt kan ik niet anders beschrijven dan domheid. Uit de authentieke biografie van onze profeet weten we dat hij meerdere keren afspraken aanging met zijn vijanden. Ik heb het dan over echte ongelovigen. Ongelovigen hier zijn diegenen die zijn boodschap wel erkennen, maar dat toch ontkenen en hem willen bestrijden. Het aangaan van pacten en overeenkomsten met niet-islamitische landen om vrede te bewaren en dergelijk is in de islam verplicht als je daarmee oorlogen en onrust kunt vermijden. Dat heeft onze profeet gedaan en wij volgen hem als voorbeeld. Bin Laden wijkt van de islam af en erkent de VN niet waar hij juist blij mee moet zijn. Maar wat doet de man, hij roept dat het een ‘atheïstische’ organisatie is. Een waardeloze opmerking van hem als je het aan mij vraagt die nergens opslaat. Want atheïstisch of niet, dat doet er niet toe. De islam kijkt niet naar het geloof van die landen, maar kijkt naar de overeenkomsten die je met ze hebt afgesloten. Het is vanzelfsprekend dat je een pact met een niet-moslim land sluit. Een pact sluit je niet alleen met moslimlanden, maar ook met niet-moslimlanden en met zelfs ongelovige landen. We dienen trouwens een onderscheid te maken tussen ‘ongelovig’ en ‘niet-moslims’. Een ‘ongelovige’ is vrijwel altijd een vijand. Daar komt nog bij dat hij stiekem weet dat jouw geloof de waarheid is. Een niet-moslim is iemand die niet gelooft waarin jij gelooft, maar hoeft niet per se je vijand te zijn. Dat zijn twee essentiële verschillen.

Bin Landen probeert daarna sympathie te krijgen door te beginnen over moslims die slachtoffer zijn van de invasie van de VS (en daar hoort de VN ook bij). Natuurlijk heeft hij gelijk in het feit dat moslimlanden min of meer onder de controle van de VS zijn doordat ze de Arabische leiders omgekocht hebben en dergelijk, maar hij misbruikt dit punt om zijn daden (terrorisme) te rechtvaardigen.

Daarna komt hij met iets heel opmerkelijks en dat verpakt hij in mooie bewoordingen. Hij komt aan met de overlevering van de profeet dat over een vrouw ging die haar kat opsloot en haar geen eten gaf. Om die reden alleen al werd ze door God in het hiernamaals bestraft. Bin Laden wil hiermee laten zien dat indien God al een vrouw bestraft voor slechts het niet geven van eten aan een kat, hoe zit het dan met mensen die door hun leiders zo behandeld worden? Al die armoede in Arabische landen en die onderdrukking? Hij komt met deze overlevering om dus de luisteraar opnieuw weer te overtuigen dat je geen sympathie moet hebben met al die regeringleiders. Want ze zijn gegarandeerd voor de hel en daarom moeten ze bestreden worden. Opnieuw gaat Bin Laden hier de mist in. Hij misbruikt een overlevering van de profeet om daarmee de luisteraar ergens naar toe te brengen. De waarheid is dat je die overlevering totaal niet met zo’n situatie moet vergelijken. Dat een vrouw naar de hel gaat omdat ze een kat bewust liet aan de honger liet sterven is op geen enkele wijze een argument om daarmee mensen te overtuigen dat de leiders die hun volkeren onderdrukken of verhongeren, om die reden bestreden moeten worden met fysiek geweld (terrorisme). Althans niet op de manier zoals bin Laden dat altijd deed. Maar met dit belachelijk argument probeert hij wel sympathie te winnen voor zijn daden. Jurisprudentieel bekeken, laat Bin laden zien hoe amateuristisch hij is en weinig kaas van de islam heeft gegeten om te weten hoe hij iets moet beoordelen.

Bin Laden gebruikt termen uit de Koran in zijn speech. Bijvoorbeeld dat de Arabische leiders, ‘ongelovigen’ als medestanders nemen in plaats van de gelovigen. Hij vergelijkt niet-islamitische landen van het heden op een gemakzuchtige manier met de ongelovigen uit de Quraysh periode. Hier kan je een hele discussie over starten. Feit blijft dat deze vergelijking nergens opslaat. We leven in een andere tijd en in andere omstandigheden. We hebben andere regels en internationale afspraken, de mens en de mentaliteit van het heden is geheel niet te vergelijken met de pre-islamitische periode. Net zoals je de Europeanen van het heden niet kunt vergelijken met de Europeanen uit de middeleeuwen en met de kruisvaarders. Ook hier is Bin Laden heel slim geweest door niet-moslims ‘kruisvaarders’ te noemen. Bin Laden suggereert dat niet-moslims van het heden nog een middeleeuwse mentaliteit hebben die geen mensenrechten kennen en die alle wetten en regels aan hun laarzen lappen. Desondanks wil ik hiermee niet zeggen dat Westerse leiders wel deugen of onschuldig zijn, maar dit betekent niet dat je daarom aanslagen moet rechtvaardigen en een oorlog te verklaren tegen niet-islamitische landen en Arabische leiders die hun bondgenoten zijn. Bin laden vertaalt zijn machteloosheid in agressie en dat is simpelweg fout.

Om zijn retoriek kracht bij te zetten, gaat hij een vers uit de Koran reciteren en opnieuw zonder enige God’s vrees maakt hij misbruik van God’s worden zoals het hem uitkomt. Je hoeft geen geleerde te zijn om achter te halen waar dat vers die hij reciteerde opslaat. Je kan van verschillende Koranexegezen lezen waarom God dat vers liet neerdalen. Het gaat voornamelijk over het kiezen tussen een ongelovige en een moslim. Met een ‘ongelovige’ wordt hier ook nogmaals een vijand van de islam bedoeld en niet iedere willekeurige niet-moslim die in vrede met je leeft. De islam zelf roept dat indien een moslim onrechtvaardig is en een niet-moslim wel rechtvaardig is, dan moet je aan de kant staan van die rechtvaardige niet-moslim. In zo’n geval kijkt de islam niet naar iemand’s geloof, maar naar iemands rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. Het vers in de Koran gaat over het kiezen van vijandige niet-moslims boven de moslims. Het is meer dan logisch dat je dan zoiets niet moet doen. Maar Bin Laden maakt volop misbruik van het vers door te suggereren dat al die Arabische leiders kiezen voor de vijanden van de islam boven de moslims terwijl dit niet zo zwart/wit in elkaar zit. Het is typisch Bin laden om het dan wel zo te brengen. Hij gelooft namelijk net als sommige vijanden van de islam dat er een botsing is tussen de moslims en niet-moslims. Bin laden gaat ervan uit binnen zijn redenering en zijn salafistische gif, dat niet-moslims automatisch ongelovigen zijn en vijanden van de moslims zijn. Ook gelooft hij dat de oorsprong in de relatie met niet-moslims is oorlog. Niet-moslimlanden zijn in zijn ogen ‘Landen van oorlog’ (ديار الحرب). Allemaal achterhaalde en oppervlakkige retoriek waarin alleen oppervlakkige moslims en salafisten trappen.

In het verleden heb ik meerdere video’s van Bin Laden beluistert en ik was altijd overtuigd dat zijn speeches niets anders zijn dan holle retoriek. Het heeft me wel altijd verbaasd hoeveel onwetende moslims daarin zijn getrapt en nog steeds zich laten beïnvloeden door hem. Zijn aanhangers en diegenen die hem bewonderen zijn in mijn ogen zielige zielen die enorm aan veel aandacht te kort schieten en op zoek zijn naar het bevredigen van hun gewelddadige mentaliteit en eigen machteloosheid. Het zijn één voor één mensen die een slachtofferrol aannemen, maar tegelijkertijd een negatieve houding hebben naar alles wat niet past binnen hun psychische beeld. De retoriek van Bin Laden is vooral aantrekkelijk voor mensen die weinig geloof hechten aan geduld, beschaving en ontwikkeling. Voor hen zegt onderwijs niet veel behalve het opdoen van kennis op het gebied van islam (wahhabisme wel te verstaan). Hun oppervlakkige denkwijze voelt zich meer aangetrokken tot acute acties. In combinatie met hun wroeging spreekt geweld hen daarom meer aan. Dat verpakken ze dan heel mooi in eufemistische termen zoals ‘jihad’ o.a. In mijn ogen zijn Bin Laden aanhangers en al die jihadisten vijandiger voor de moslims dan de ongelovigen. Een ongelovige kan ik ten minste van mijlenver zien komen. Jihadisten spreken de taal van de islam en zijn de khawarij van deze tijd. Ze spreken met de tong van de waarheid om hun leugens/ grillen tevreden te stellen.

Badr Youyou