Liever vrije halfnaakte vrouwen dan gedwongen vrouwen met burka’s

beach-niqabGeef mij liever een samenleving als Nederland waar vrouwen in alle vrijheid zonder dwang halfnaakt lopen, dan een samenleving waar alle vrouwen dankzij de Talibanterreur onder dwang een burka dragen.

In de ogen van God is de vrijheid van een individu belangrijker dan elke vorm van dwang die hij moet ondergaan zonder eigen keuze. Dit is geen mening van mij, maar is een fundamenteel iets waar de islam vanaf het begin meekwam. In de islam is er een consensus over de zogeheten vijf fundamentele noodzakelijkheden (الضروريات الخمس في الإسلام) en dat zijn:

1. De mens
2. Het verstand
3. De religie
4. (Lichamelijke) waardigheid
5. Bezitting

Wat men bedoelt met noodzakelijkheden is dat al deze vijf zaken dienen beschermd te worden en zijn fundamenteel voor een gezonde samenleving. Met andere woorden: als een samenleving erin slaagt deze vijf fundamenten te bereiken dan heb je datgene bereikt wat de islam van de samenleving verwacht. Je zult meteen merken dat al deze vijf voorwaarden hebben één voor één vrijheid als basis die je niet los ervan kunt koppelen.

1. De mens (ziel = النفس):

Ieder persoon moet beschermd worden en zich veilig voelen. Hij mag zitten en staan waar hij wil. Dit valt onder vrijheid. Als er geen vrijheid is, dan is er ook geen veiligheid. Mensen mogen niet tot slaven gemaakt worden of dat er over hun lichaam beslist mag worden door derden.

2. Het verstand: (العقل)

De islam beschermd de menselijke geest. Die mag niet verhinderd of beperkt worden. Mensen moeten zeggen wat ze willen, hun mening uiten, ontdekken, ontwikkelen en verkennen en daarin niet belemmerd mogen worden. Ook dit valt onder vrijheid van meningsuiting en het erkennen van de mens als een vrije denker.

3. De religie: (الدين)

Mensen mogen geloven waarin ze willen en onder geen enkele dwang een religie moeten omarmen of ervan weg houden. Ze moeten hun religie in alle vrijheid kunnen belijden zonder angst en belemmering.

4. Lichamelijke waardigheid (النسل)

Je lichaam heeft een volledige integriteit en waardigheid dat beschermd moet worden. Dat houdt in dat binnen de islam mensen niet gedwongen met anderen moeten huwen of mee in bed moeten stappen of seksueel geïntimideerd worden en om het maar niet te hebben over verkrachting, pedofilie of enige vorm van seks zonder toestemming en dergelijk. Ook wat hieronder valt is het beschermen van stambomen (vaderschap). Dat houdt in dat een ouder ontnomen wordt van zijn ouderschap en dat het kind iemand ander’s kind wordt.

5. Bezitting (المال)

Iedereen mag op een legale manier bezitten wat hij wil en mag niet van hem afgepakt worden of gedwongen worden om af te staan en dergelijk behalve natuurlijk onder de voorwaarden van de wet die door de islam is gesteld zoals het uitgeven van de jaarlijkse armenbelasting (zakaat) als je een bepaalde minimale vermogen hebt waar je winst op maakt.

Dit zijn dus de vijf noodzakelijkheden (ضروريات) die de islam als hoofdzakelijke doel heeft om bereikt te worden.

Als je de Westerse niet-islamitische samenleving bekijkt, dan zul je merken dat deze zaken grotendeels beter bereikt zijn dan mening Arabische landen en dictaturen waar het merendeel van de bevolkingen moslims zijn. Het is om deze redenen waarom ik walg van salafisten (en veel niet-salafisten die het ook niet willen begrijpen) die helemaal niet terugkeren naar deze basiszaken van de islam, maar alles zo goed als willen omkeren in regels en wetten die ze vooral met dwang willen opleggen onder het mom van de islam. De gevolgen is dat je daardoor meer vijandigheid creëert in de samenleving, veel angsten en belangrijker: je ontneemt mensen van hun vrijheden. Zodoende streef je al die vijf doelen voorbij.

Westerlingen over het algemeen hebben meer respect voor de doelen waar de islam meekwam dan een hoop bekrompen moslims die denken met dicteren en dwang die doelen te kunnen bereiken.

Voor mij is het te triest voor woorden dat ik sommige moslims de islam moet meegeven aan de hand van voorbeelden van niet-moslims. Want zelfs in theorie is het beeld van de ‘zuivere’ islam haast verziekt door een hoop moslims zelf. Maar dat is niet zo raar als je merkt dat veel moslims zich eerder thuis in een Westerse samenleving voelen dan in hun landen van herkomst. Ze willen liever hier sterven en in de kist naar het thuisland vervoerd worden dan dat ze hun oude dagen daar spenderen.

Badr Youyou

Advertenties