Hoe moeten we naar orale seks kijken?

69 poseIk denk dat velen onder jullie het nieuws hebben gelezen dat het aantal keelkanker gevallen toegenomen is. Het is zelfs verzesvoudigd! Op zich is dit niet nieuw en was al eerder bekend. De bekende acteur Michael Douglas had ook al jaren last van keelkanker en hij gaf begin vorig jaar toe dat het door orale seks kwam. Men zei toen ook al dat het alarmerend was. Nu hebben ze het wat breder aangepakt omdat het schijnt een echte probleem te worden. Maar de reden waarom ik dit schrijf is in feite om het vanuit een islamitische standpunt te belichten. Hoe moeten we naar orale seks kijken? Is dat toegestaan in de islam? Vooral omdat we nu weten dat bij de mannen de kans drie keer groter is om het te krijgen dan bij vrouwen, maakt het niet nog meer haram?

In mij eerdere topic van vanmiddag waarin ik hierover grapte is er een discussie ontstaan en ik las dat iemand al snel met het woord ‘haram’ kwam. Dat was voor mij de aanleiding om dus hierover iets te schrijven.

Ten eerste: als er iets is waar ik zelf niet tegen kan, dan is dat wanneer mensen snel het woord ‘haram’ in hun mond nemen. Ik heb meerdere malen hierover geschreven en ik ga het hier nog een keer herhalen: het woord ‘haram’ weegt zwaar op de weegschaal. Als je dat woord gaat gebruiken moet je heel goed weten waar je het voor gebruikt en waar heb je de kennis verschaft om jezelf te legitimeren dat woord te gebruiken. Weet dat diegene die roept dat iets halal of haram is, voornamelijk het woord ‘haram’, dan is het alsof je op dat moment de spreekbuis bent van God Persoonlijk. Je bent namens Hem aan het praten op dat moment en dat is nogal heel wat. Ik wil hier niet al te veel op in gaan want dan wijk ik af van de kern van het onderwerp. Wat ik dus hiermee wil zeggen is dat orale seks, hetzij het gaat om beffen of pijpen, beoordeel je niet als haram slechts aan de hand van het slechte nieuws in de kranten. Maar je bestudeerd het onderwerp in zijn geheel. In dit geval moet je terug keren naar de wetenschap van de zogeheten ‘usul al fiqh’ oftewel: ‘fundamenten van de islamitische jurisprudentie’. Geleerden hebben duidelijk richtlijnen hierover geschreven waar er een consensus over is hoe je een onderwerp in het licht van de islam moet beoordelen. De twee bronnen waar we iets uitputten zijn de Koran op de eerste plaats en daarna de overleveringen van de profeet.

Om te beoordelen of orale seks halal of haram is, ga je niet lezen wat het nieuws hierover zegt en ook niet meteen een arts consulteren. Dat mag wel, maar dat krijgt geen prioriteit. De bron waarin je moet gaan zoeken zijn de twee eerder genoemde islamitische bronnen: ‘Koran en hadieth’. Daarna komt de qiyaas (analogie), dan de idjmaa` (consensus) et cetera. Dit houdt in dat we moeten kijken of God en/of de profeet hier iets over hebben gezegd. Heeft God ergens in de Koran of de profeet verwezen dat orale seks niet toegestaan is of juist wel? In dat geval gaan we meteen voor het gene wat God en de profeet gezegd hebben en is de discussie (meestal) gesloten. In het geval van orale seks weet bijna iedereen dat nergens in de islam is er daar naar verwezen. Ook hebben de vrouwen van de profeet of zijn betrouwbare metgezellen daar niets over gezegd. Daarna gaat een geleerde over naar analogie. Hiermee wordt bedoeld dat men gaat kijken of er iets is in de islam die vergelijkbaar is met orale seks om het aan de hand daarvan te beoordelen. Als we niets kunnen vinden, dan gaan we over naar de volgende stap en dat is de idjmaa` (consensus) van de geleerden. Deze laatste is in de praktijk vaak lastig, want er is niet echt een concrete definitie wanneer echt sprake is van een consensus. Maar dit is een onderwerp apart, daar ga ik nu niet op in. Omdat er ook op het gebied van consensus niets is gezegd over orale seks, is de eerste stap naar de beoordeling van orale seks al gemaakt! Zonder dat een geleerde nog hoeft uit te zoeken wat de wetenschap of de medici hierover hebben gezegd, is de uitgangspunt dat orale seks halal is. Wellicht vraag je je nu twee dingen af: waarom is het opeens halal en niet haram? En waarom wacht je niet tot het consulteren van de medische wetenschap om daarna pas te beoordelen of het halal of haram is?

Het antwoord op de eerste vraag is dat bij het beoordelen van een kwestie volgens de islam, hanteert men een algemene gouden regel dat zegt:

“Alles is toegestaan behalve wat God of Zijn boodschapper verboden heeft verklaard” In het Arabisch: الأصل في الأشياء الإباحة. Heel letterlijk vertaald is dat: “De norm in de dingen is dat ze toegestaan zijn”. Over deze regel is er min of meer een consensus bij de geleerden en het wordt gehanteerd in alles wat we beoordelen. Het betekent dat alle dingen waar God niets in de Koran over gezegd of er naar verwezen heeft dat het haram is en ook niet de profeet, dan is uitgangspunt vrijwel altijd dat ze halal zijn. Het is om deze reden dat wanneer we niets meer vinden in de Koran of hadieth over orale seks, dan gaan we er vanuit dat het toegestaan (halal) is. Hiermee heb ik de eerste vraag beantwoord.

Het inschakelen van wetenschappelijke/ medische consult om orale seks te beoordelen komt hierna pas. De vraag die er gesteld wordt is: hoe schadelijk is orale seks voor de gezondheid en voor de maatschappij? Men kijkt dus naar de algehele schade ervan. In dit geval dient men voorzichtiger te zijn, want: waaraan kan je meten dat iets wel of niet schadelijk is en als het schadelijk is, hoe groot is die schade en wat voor schade is het überhaupt? Is alles wat schadelijk is in de islam haram?

Dit is dus het moeilijkste gedeelte en is ook de reden tegelijk waarom je sowieso ervan uitgaat dat orale seks halal is wanneer het blijkt dat het antwoord hoe schadelijk het is nogal ingewikkelder is dan het lijkt.

Omdat we in de kranten gelezen hebben dat het aantal gevallen van keelkanker toegenomen is en dat 30 % wordt veroorzaakt door orale seks hebben we nog lang niet een antwoord gevonden om het een oordeel te geven van haram. Want feit is, dat niet alles wat onder ‘schadelijk’ valt hoeft meteen haram te zijn. Alhoewel de islam zegt dat je jezelf niet moet beschadigen en dat alles wat beschadigend is zou haram kunnen zijn, hoeft dat niet meteen voor alles te gelden. Want:

Er zijn nog meer dingen in het leven die je kunnen beschadigen maar vooralsnog niet haram zijn. Als we naar orale seks kijken en we zouden die vergelijken met andere kankergevallen dan is deze een van de minste gevallen die er voorkomt. Het aantal vrouwen met borstkanker is vele malen hoger. Dit geldt ook voor huid-, long- en botkanker, maar ook voor baarmoederhalskanker (Dezelfde virus die keelkanker veroorzaakt).

We eten dagelijks vergiftigd voedsel en ademen ook dagelijks fijnstof dat schadelijk is die de veroorzakers zijn van een hoop ziektes waaronder vooral kanker. Wat dacht je van de zon? De kans dat je huidkanker oploopt door de zon is ook ongekend veel hoger dan keelkanker door orale seks. Kortom: de keelkanker die je oploopt door orale seks valt in het niets als je het vergelijkt met andere oorzaken van kanker.

Daarnaast is de reden waarom het aantal gevallen kanker door orale seks toegenomen is heeft te maken met het wisselen van sekspartners, prostitutie, nachtclubs en jongeren die steeds meer ‘vrijer’ gedragen et cetera. De kans dat een koppel dat trouw is aan elkaar en dat beide niet veel partners hebben gehad, keelkanker zouden krijgen door orale seks, is in zulke gevallen vele malen kleiner. Je zult eerder kans maken om kanker te krijgen door iets anders dan dat je keelkanker krijgt van orale seks.

Kortom: na het analyseren van alle informatie kan men niets anders concluderen dat orale seks niet haram is. Maar hiermee is nog niet alles gezegd. Wanneer geleerden roepen dat er geen bewijs is dat iets haram is, dan betekent dat niet meteen dat je er op los kunt gaan en doen wat je wilt. Ondanks het feit dat er geen bewijs is om orale seks haram te verklaren, zullen verstandige geleerden het je wel afraden. Verwar hier de term ‘afraden’ niet met ‘haram’. Dat zijn twee verschillende dingen. Omdat men ziet dat de kans aanwezig is dat je van orale seks keelkanker kunt krijgen, zullen veel geleerden je vooralsnog aanraden om het te vermijden. Dat vanwege de schade die je mogelijk kunt oplopen. Maar verder dan dit zal een verstandige geleerde niet gaan. Sowieso zal hij/zij het woord ‘haram’ niet in zijn mond nemen aangezien God en de profeet daar niets over hebben gezegd. Een andere reden waarom een geleerde het kan afraden is het feit dat het geen ‘gewoonte’ is om orale seks te plegen. Over de term ‘gewoonte’ wat in het Arabisch `urf (العرف) betekent is ook een manier van beoordeling van iets. Men kijkt naar wat in de samenleving bekend is en of ze dat al gewend waren of niet. Maar omdat orale seks niet iets wat men bespreekt alledaags en is ook niet een gewoonte wat je op straat verricht die iedereen kan zien, heeft het beoordelen ervan vanuit de `urf (gewoonte)perspectief, weinig zin. Orale seks is een privé aangelegenheid en als je het moet verbieden dan moet je echt bewijs zien te vinden in de Koran of in de uitspraken van de profeet. Daarom ontkom je niet aan het feit dat je het niet haram kunt verklaren.

Sommigen hebben de gewoonte om met andere ‘bewijs’ te komen: Bijvoorbeeld dat iemand zegt: ‘Je mond is niet gemaakt om er mee orale seks te verrichten, maar om ermee te eten en te praten’ of: ‘Je moet je schamen dat je met dezelfde mond je moeder’s wang of die van je vader kust’… et cetera.

Dit soort argumenten kan je gerust beschouwen als flutargumenten die niet gebaseerd zijn op de regels waar je mee iets beoordeelt. Het andere is dat ze makkelijk te weerleggen zijn. Ten eerste: ze voldoen niet aan de regels van de bovengenoemde stappen die ik heb genoemd. Ten tweede: je mond is niet alleen gemaakt om er mee te eten of te praten, maar ook om er mee te kussen en te zoenen. Islamitisch gezien, zal een geleerd iemand tegen je zeggen: aangezien je je mond wast elke dag, dan gaat het niet meer om het idee waar die mond is geweest, maar of de vraag of je mond hygiënisch genoeg is of niet. Daarnaast is het een feit dat het aanraken van het geslacht met je handen is toegestaan. Als een man de vagina van zijn vrouw met zijn hand stimuleert dan zal hij ook met diezelfde hand de volgende dag zijn moeder aanraken. Betekent het dat het aanraken van het geslacht van je partner met je hand haram is? Nee dus. Daarom zijn al dat soort argumenten geen argumenten die aan de regels van de jurisprudentie voldoen. Het is in de islam ook toegestaan om op dezelfde plek te bidden waar je met je partner seks hebt gehad mits je die dan reinigt en aan de voorwaarden ervan voldoet. Je kan niet zeggen dat je daar niet moet bidden want het is dezelfde plaats waar je seks hebt gehad. Dit is dus ook geen argument.

Ten slotte

Zoals je kunt lezen is de tekst al snel lang geworden en dat allemaal ging maar om één onderwerp (orale seks). Ik was niet van plan dit allemaal op te schrijven, maar ik wilde hiermee laten zien dat het beoordelen van iets volgens de islam niet makkelijk is zoals het lijkt. De les die je vooral moet trekken is niet zo zeer of het wel of niet haram is, maar wel dat je niet snel conclusies trekt en iets een stempel gaat geven. Vooral de term ‘haram’ moet je het meest vermijden en de Almachtige weet het altijd beter.

Badr Youyou

Advertenties