Zie meer in mensen dan alleen wat je niet zint

Met veroordeling krijg je geen betere maatschappijIk besef me opeens dat ik een van de weinige moslimmannen ben die met de islam bezig is, er over leest, schrijft en vroomheid zoekt, maar tegelijkertijd op Facebook o.a. burleske- en nachtclubdanseressen heeft als contactpersonen met wie hij ook nog eens vriendschappelijk contact heeft.

Wellicht omdat ik van nature een divers persoon ben geweest en altijd weigerde mensen te veroordelen op de buitenkant. Veel moslims vinden dat niet kunnen van mij, omdat het volgens hen niet strookt met de islam en dus moet je daar afstand van nemen, laat staan vriendschappelijk contact met die vrouwen hebben. Maar ik ben van mening dat je open moet staan voor mensen en hen respecteert ongeacht wie ze zijn en wat ze doen, zolang zij jou nergens naar toe dwingen of je willen beschadigen. Het is heel makkelijk om mensen in hokjes te plaatsen en te veroordelen. Ik laat dat liever aan de Schepper Die de omstandigheden van iedereen het beste kent. Mijn boodschap is dat wij dat stukje barmhartigheid die Hij aan ons gaf, juist moeten uitstralen en vergevensgezind moeten zijn.

Ik zou imams meer waarderen als ze meer barmhartig zijn in hun woorden naar bijvoorbeeld prostituees, door meer te kijken naar hun omstandigheden, hen te helpen en op een vriendelijke manier verlossen van het wereldje waarin ze zitten. Hen leiden naar betere omstandigheden, dan dat ze hen alleen maar veroordelen en roepen dat ze slecht bezig zijn.

Even tussen haakjes: voor de duidelijkheid, ik vergelijk een nachtclub- of een burleske danseres niet met een prostituee.

De Schepper Zelf ‘zoekt’ in elk mens naar zoveel mogelijk goede daden om hem te vergeven. De schepper is niet uit op wraak, maar veel eerder uit op vergeving: (رحمتي سبقت غضبي) ‘Mijn genade gaat vóór Mijn boosheid’ zegt God in een hadith qudsi (heilige overlevering). Als De Verhevene ons in de Koran waarschuwt en streng naar ons is, dan doet Hij dat ook uit barmhartigheid voor ons. Hij is zelfs barmhartiger dan een moeder die haar kind beschermt van de hitte van de zon zoals de profeet zei in een overlevering. God wil juist dat we het goed hebben. Maar we moeten als schepselen ons niet arrogant gedragen door mensen persoonlijk te veroordelen en dus Zijn plaats in te nemen om van boven af neer op anderen neer te kijken en naar hun verwijzen met onze brandende vingers. Wil je waarschuwen, doe dat op een vriendelijke en respectvolle manier. Toon altijd eerst je barmhartigheid, want daarmee win je meer iemand’s hart dan met verwijt, boosheid en veroordeling. Wees een opvanger in plaats van een afstoter. Afstoten kan iedereen, maar opvangen vereist lef, diepgang, geduld en wijsheid.

Badr Youyou

Advertenties