Ahl assoenah zouden meer toenadering met sjiieten zoeken dan met salafisten

shia vs sunniIn zowel theorie als in de praktijk, is het sjiisme beter dan het salafisme. De takfier binnen het salafisme is vele malen erger.

Ten eerste: de definitie van het monotheïsme van de sjiieten is zo goed als hetzelfde als die van ahl assoenah wal djamaa`ah (Al Asha`irah en Al Maturidiyah). Het monotheïsme van het salafisme staat er ver van. Sterker nog: hun definitie ervan is zelfs vals en een dwaling. Lees hier meer over op de volgende pagina: ‘Het monotheïsme van Ibn Tayimiyyah onthuld’.

Ten tweede: Alhoewel binnen het sjiisme ook behoorlijk veel takfier tegen zult komen,  geldt dat niet voor het gehele sjiisme. De meeste sjiieten roepen niet dat soennieten kafirs zijn. In tegenstelling tot het salafisme, bestaat er geen salafisme waarin gezegd wordt dat sjiieten geen kafirs zijn. Het is standaard bij alle salafisten dat sjiieten ongelovigen zijn. Daarmee alleen al begint de ellende in de islamitische wereld.

Ten derde: Het sjiisme kent niet dezelfde definitie van jihadisme zoals salafisten dat kennen. Al Qaida, ISIS, Jabhat Al Nusrah, Al Shabab, Taliban en al die extreme jihadistische organisaties, hebben hun leer allemaal overgenomen van de definitie van het salafisme. Ik heb geen sjiieten gezien die bijvoorbeeld hun geloof opdringen op de soennieten. Natuurlijk heb je in Irak sjiietische milities die soennieten vermoorden en martelen, maar dat komt niet door het sjiisme zelf, maar doordat deze groeperingen uitzonderlijke extremisten zijn. De meerderheid sjiieten beschouwen hen als extremisten. Voor de rest, vallen wereldwijd sjiieten nergens soennieten aan. Heb je sjiieten in Marokko, of Algerije of Tunesië of zelfs in Bahrein waar ze 70 % van de bevolking aanslagen zien plegen op Soennieten? Zelfs Hezbollah die altijd een sterke en machtige groepering is in Libanon, hebben ze de soennieten daar  in al die jaren dat ze bestaan, niet lastig gevallen, laat staan het idee dat ze soennieten zouden dwingen om te bekeren tot het sjiisme. In tegenstelling tot de jihadisten die wel overal aanslagen plegenop soennieten die het niet met hen eens zijn en ook nu flink de sjiieten en alawieten, die ze achtervolgen, slechts omdat ze sjiietisch en alawietisch zijn.

Ten vierde: Het salafisme keert ook tegen de meerderheid soennieten die niet salafistisch zijn. Binnen het salafisme leer je dat de Ash`arieten en de Maturidieten (90 % van de islamitische wereld) zijn dwalers en beschuldigen hen van shirk. Ook Soefi’s die onder de Asha`irah en Maturidiyah vallen, beschuldigen ze van ‘shirk’ en dat ze graven aanbidden. Dit baseren ze op de foute definitie van het monotheïsme van Ibn Taymiyyah waar de overgrote meerderheid moslimgeleerden van ahl assoenah afstand van nemen.

wahabiVerder veroorzaakt het salafisme meer verdeeldheid binnen de soennitische wereld dan het sjiisme. Het sjiisme is voor ons de soennieten duidelijk en we kunnen het prima onderscheiden van onze eigen stromingen. Het vormt voor ons geen bedreiging en wie er voor wil kiezen, kiest daar zelf bewust voor. In tegenstelling tot het salafisme. Die doet zich voor als de ‘zuivere islam’. Naïeve zieltjes die geen basiskennis hebben en op eigen houtje naar de islam op het internet zoeken, trappen daar makkelijk in. Het salafisme sluipt je huis in als een parasiet. Net als een wesp die een rups prikt en zijn eitjes erin legt en die rups daar niets van heeft gemerkt. Allemaal onder het mom van ‘terug keren naar de salaf’ terwijl ze je een valse islam verkopen.

Er valt veel te zeggen over deze vervloekte sekte die alleen maar de zionisten en de Amerikanen dient en tegelijkertijd de moslims in achtergesteldheid houdt. De enige redding van de salafisten in het hiernamaals, is dat ze uit naïviteit en goede bedoelingen erin zijn getrapt. Daar kijkt God gelukkig ook naar, maar of ze de ‘waarheid’ volgen, ik garandeer iedereen dat het de meeste valse sekte die er is binnen de islamitische wereld en onze profeet heeft daar niet voor niets meerdere keren voorspellingen over gedaan. Mensen die flink de islam praktiseren en de koran reciteren, die zich qua uiterlijk islamitisch voordoen, maar verder niets meer dan de duivel dienen.

Voor nog meer nieuwe updates, ga naar Facebook. Klik hier.

Badr Youyou

Advertenties