Het salafisme maakt de islam van binnenuit kapot

wahhabi geestelijkenHet hele idee en filosofie waar de islam op gebaseerd is, is het monotheïsme (tawheed). Als je eraan sleutelt en anders definiëert dan verander je de essentie van de islam en maak je het van binnenuit zelfs kapot.

Dat is precies wat het salafisme heeft gedaan met de islam. Mohammed Ibn Abdul Wahhab (stichter van het salafisme) heeft een nieuwe definitie van het monotheïsme, afkomstig van Ibn Taymiyyah heropent en als basis gelegd voor zijn ideologie waardoor het in een klap een sekte is geworden die afwijkt van de standaard islam van de soennieten.

Het is gevaarlijk als je roept dat de polytheïsten (uit Mekka uit de tijd van de profeet) en andere religies God hebben gemonotheïseerd (tahweed gedaan) op het gebied van heerschappij (rububiya) en dat het enige wat nog zou ontbreken is monotheïsme in goddelijkheid. Dit is wat Ibn Taymiyyah heeft onderwezen.

Ook is het gevaarlijk wat Mohammed Ibn Abdul Wahhab heeft gezegd dat de polytheïsten van Mekka beter waren dan de moslims uit zijn tijd. Daarmee verwijst hij naar de standaard islam van de soennieten. Want volgens hem, hebben de polytheïsten van Mekka ten minste monotheïsme in heerschappij nagekomen, maar dat moslims van nu geen van beide! Door deze valse aantijging heeft Mohammed Ibn Abdul Wahhab de deuren geopend naar het beschuldigen van moslims met shirk (polytheïsme) en kufr (ongeloof). Hiermee heeft hij de deur geopend voor zijn volgelingen om op moslims takfier te plegen. Dat is exact wat we vandaag de dag meemaken en is een van dé redenen waarom veel jongeren makkelijk moslims die het niet met hen eens zijn ‘ongelovigen’ noemen. Niet alleen blinken salafisten in takfier, maar ook het vernielen van de graven van soennieten en die van zelfs profeten, metgezellen en heiligen. Ook zijn de erfgoeden als oude monumenten niet ontkomen aan vernieling. Allemaal gedaan onder het mom van ‘shirk’ (polytheïsme) met dank aan de valse definitie van het monotheïsme van Ibn Taymiyyah.

Egyptische salafistenMohammed Ibn Abdul Wahhab is de bron van het terrorisme en radicalisme. Van een islam die afwijkt van de standaard islam van ahl assoenah wal djamaa`ah. Het is daarom de plicht van de moslims om naïeve salafisten te waarschuwen voor het gevaar van de ideologie van Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ibn Taymiyyah kunnen we niks kwalijk nemen, want zijn tijd is voorbij en zijn ideeën zijn door meerdere islamgeleerden in het verleden weerlegd. Hij is verleden tijd. Alleen Mohammed Ibn Abdul Wahhab sloot een pact met Aal-Saud en dankzij die gevaarlijke en onjuiste definitie van het monotheïsme van Ibn Taymiyyah, heeft hij duizenden moslims laten vermoorden met behulp van de Aal-Saud om zowel het wahhabisme als de macht van de Aal-Saud te verspreiden.

Vandaag de dag hebben we al het verderf van het wahhabisme in de islamitische wereld waaruit onrust, verdeeldheid, extremisme, terrorisme, takfier en dergelijk te danken aan Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Zolang we mensen niet duidelijk maken en waarschuwen voor deze ideologie, zullen naïeve nieuwe moslims met gebrek aan inzicht en achtergrondinformatie in combinatie met een laag zelfbeeld, in deze ideologie trappen en daar slachtoffers van worden.

TerroristenOp de foto’s zie je allemaal gezichten van bekende wahhabi geestelijken die een grote rol spelen in het verspreiden van het wahhabisme wereldwijd, inclusief Nederland. Van gematigde tot terroristische wahhabisten. Hun ideeën hebben allemaal één voor één dezelfde oorsprong en dat zijn de leringen van Ibn Taymiyyah die door Mohammed Ibn Abdul Wahhab werden herleefd.

Kom je moslims in Nederland tegen die één van deze geestelijken aanhaalt als bron om een punt te maken of de islam te willen verspreiden? Weet dan bij dezen dat het iemand is die het salafisme volgt of op zijn minst, uit onwetendheid zich laat beïnvloeden door het salafisme. Een moslim die de islam van ahl assoenah wal djamaa`ah (Maturidi of Ash`ari) volgt, zal nooit de islam willen overnemen van deze salafisten.

Alle jongeren in Nederland die hun islam hebben overgenomen van deze geestelijken zijn één voor één jongeren die zich laten gijzelen door het salafisme. Ze gingen op eigen houtje zonder enige begeleiding de islam zoeken en waren beland in deze web van het wahhabisme waarin ze vast zaten. Dit is de reden waarom velen onder hen met een gebrek aan een eigen zelfbeeld, snel in het jihadisme trappen. Hoe zwakker hun persoonlijkheid, hoe sneller ze voor het jihadisme vallen. Diegenen die niet voor het jihadisme hebben gekozen, kiezen dan voor het zogenaamde ‘vredige’ salafisme, maar de oorsprong qua leer is precies hetzelfde.

Badr Youyou

Advertenties