Als de volgende onderwerpen je aanspreken, dan moet je vooral het salafisme volgen

Boycott Wahhabi Looting of MeccaVind jij dat mannen in deze tijd nog met meisjes onder de tien jaar oud mogen trouwen? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

Vind jij dat je volgens de islam niet tegen de zionisten mag demonstreren en opkomen voor de Palestijnen? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

Vind jij dat vrouwen in deze tijd niet alleen zonder mahram mogen reizen? Dan moet je vooral het salafisme gaan volgen.

Vind jij dat God letterlijk een lichaam is met alles erop en er aan? Dat Hij nagels, handen, benen, een hoofd met haar heeft? Dat God letterlijk op een troon zit, letterlijk stijgt en neerdaalt naar de aarde? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

Vind jij dat het haram is om naar geen enkele soort muziek mag luisteren, dus ook niet naar klassieke muziek of enige vorm van muziek met een instrument? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

Vind jij dat vrouwen alleen onderwijs mogen volgen die betrekking heeft met het geloof en dat andere wereldse zaken aan mannen moet overlaten? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

Vind jij dat een niqab (gezichtsbedekking) verplicht is? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

Vind jij dat moslims van deze tijd even polytheïstisch (naast God andere goden of mensen aanbidden) of nog polytheïstischer zijn dan de Polytheïsten van Mekka uit de tijd van de Profeet? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

Vind jij dat iedere niet-moslim, die geen vijandschap voor jou en je geloof koestert, dus ook diegene die vredig met je leeft, collega op het werk of buurman of zelfs je eigen ouder als jij bekeerd bent, dat hij per definitie een ongelovige is die je moet zien als een vijand? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

Is je uitgangspunt tegen alle niet-moslim landen dat je met ze in een status verkeert van oorlog en geen vrede? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

wahhabi geestelijkenVind jij dat als je gaat stemmen tijdens de verkiezingen in Nederland dat je shirk (polytheïsme) pleegt? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

Vind jij dat elke niet-moslim nooit als een boezemvriend mag houden en dat je slechts met hem mag omgaan in de hoop dat hij bekeerd anders niet? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

Vind jij dat alle islamitische monumenten uit de tijd van de profeet in zowel Mekka als in Medina gesloopt mogen worden, wat al 200 jaar gebeurt overigens? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

Vind jij dat het graf van de profeet verplaatst moet worden omdat binnen het salafisme een graf in een huis of moskee als ‘haram’ wordt geacht? Dan moet je vooral het salafisme volgen.

….

De lijst is haast oneindig. Deze tekst zal met nog meer onderwerpen geüpdate worden.

Iedereen die deze boven zaken correct vindt en dus het salafisme blijft volgen, moet snappen dat hij van mij geen respect terug zal krijgen. Ik ga je tot het bot vernederen en zal jou en je zieke ideologie bestrijden. Het is mijn plicht en de plicht van iedere moslim van ahl assoenah die van zijn geloof houdt, om voor deze sekte te waarschuwen die ons geloof van binnen als een parasiet probeert kapot te maken.

Als een moslim van zijn profeet houdt, dan moet hij vooral niet zijn imago (van de profeet) overlaten aan de salafisten die van hem een oorlogszuchtige profeet hebben gemaakt, een hater van iedereen die geen moslim is en dat hij als doel zou hebben om het zwaard te verspreiden in plaats van de vrede.

Ummah van Mohammed, wordt wakker! Jullie hebben parasieten tussen jullie die ons geloof langzaam proberen te vernielen en de vijanden van de islam meer brandstof geven om de islam te bestempelen als een ‘achterlijke’ religie. Als je als moslim je niet distantieert van het salafisme, dan laat je die sekte ons geloof zwart maken en stem je in feite daarmee toe. Leef niet als een onwetende, maar ga op onderzoek uit. Pas op voor salafistische geestelijken. Zij besluipen je huis in onder het mom van de islam en willen je langzamerhand meesleuren naar hun verderfelijke sektarische ideologie. Voor je het weet, ben je niet alleen een vijand geworden van de islamitische gemeenschap, maar ook een vijand van menselijkheid en van jezelf.

Bekijk de volgende video van nog geen 3 minuten van de geleerde Gilles Sadek over het wahhabisme:

Badr Youyou