God en vrijheid versus de moslim en zijn mentaliteit

freedom go to hellHoe zou je de prioriteiten moeten stellen om de islam zo correct mogelijk te volgen ten behoeve van een verdraagzame samenleving?

Indien je de islam correct in de samenleving wilt toepassen, dan is dit met God’s wil de volgorde waar je niet aan kunt ontsnappen. Dit is in feite ook waar de islam zelf mee is gekomen. Dus nummer 1 krijgt de hoogste prioriteit en de onderste krijgt de laagste:

1. Vrijheid
2. Fitrah
3. Verstand
4. Menselijkheid
5. God
6. Koran
7. Hadieth (Mohammed)

Ik kan natuurlijk de lijst langer gaan maken, maar het gaat bij mij om alleen deze stukken. In de islamitische leer onderwijzen geleerden jou dat je de islam als prioriteit moet stellen. In feite is dat maar gedeeltelijk waar. Wat boven de islam staat is o.a. vrijheid. Want wat geleerden je niet hebben onderwezen en dit ligt aan hen en niet aan de islam, is dat jouw islam kan alleen aanvaardbaar zijn bij God als je het zonder dwang hebt aangenomen en uitgeoefend. Met andere woorden: alles wat je uitvoert in de naam van de islam heeft vrijheid als basis waar je onmogelijk aan kunt ontkomen. Dus zonder vrijheid is er überhaupt geen islam. Toen Adam van de appel at, at hij dat niet onder dwang. Dat at hij in alle vrijheid op advies van Iblies. De vrijheid die Adam kreeg om ja of nee tegen Iblies te zeggen, had gevolgen op zijn keuze. Als God hem niet die vrijheid had gegeven, dan was hij ook niet verweten voor zijn daad, capiche? Even tussendoor: de vrijheid van Adam in Aden (Hemel) was een vrijheid van een beperkte mate die niet te vergelijken is met de vrijheid van Adam toen hij naar de aarde werd verstuurd. Hier ga ik niet op in, want het is niet het doel van dit schrijven.

Toen God besloten heeft Adam en Eva naar de aarde te sturen, heeft Hij ook besloten hen de volledige en onbeperkte vrijheid aan hen mee te geven. Maar dat deed Hij niet zo maar. Hij gaf hen ook twee belangrijke dingen mee om te leren omgaan met die vrijheid:

1. Het verstand (die dieren niet hebben gekregen).

2. De Fitrah: de natuurlijke aanleg om het goede te verrichten en het kwade te verafschuwen.

Deze twee elementen waren al ruimschoots voldoende voor Adam zodat hij zich op aarde met zijn vrouw kon functioneren. De adviezen van God aan Adam waren meer een aanvulling om zijn leven te optimaliseren.

Als iemand zegt: ‘ja maar het doel van het leven is toch om God te aanbidden zoals dat in de Koran staat?’

Dit is een misleidende vraag die laat zien dat de vraagsteller niets begrepen heeft van de boodschap. Het doel is voor een moslim weliswaar om God te dienen, maar dat doel, was nooit realiseerbaar geweest zonder vrijheid. Je kan niet voor God of de islam kiezen als je überhaupt niet eens de vrijheid hebt gehad om te mogen kiezen. De term ‘keuze’ heeft geen enkele betekenis of toegevoegde waarde als er geen vrijheid is. Met andere woorden: toen jij er voor *koos* om God te dienen, was vrijheid al jouw uitgangspunt.

Dit is de reden waarom geleerden hebben gezegd dat de alle eerste voorwaarde van elke islamitische handeling die je verricht moet zonder dwang zijn (عدم الإكراه). Deze voorwaarde stellen ze als eerste bij elk ritueel die je handelt. Voorbeelden: Als je naar Mekka gaat om de bedevaart te verrichten dan moet je dat doen in alle vrijheid. Werd je gedwongen om te gaan van je vader of je man en jij wilt eigenlijk niet, dan kan je er naar fluiten dat het door God geaccepteerd wordt. Ga je zakaat (armenbelasting) geven en je werd door een instantie gedwongen dat te doen, maar jij wilt dat eigenlijk niet en je hebt daarbij dus totaal niet de intentie bij om God te gehoorzamen, dan zal je daar niets terug van zien op het hiernamaals. Als je van je vader of van je man moest bidden en je doet dat om hem te plezieren, hetzelfde. Ook een dochter die van haar vader een hoofddoek moest dragen en ga zo maar door.

Toen dus God profeten naar de aarde heeft verstuurd, was vrijheid de alle eerste voorwaarde om die religie te kunnen verkondigen en moesten mensen het in alle vrijheid omarmen om het te laten accepteren door God. Dus geen vrijheid, geen religie. Dit geldt ook voor het geloven in God. Zonder vrijheid, kan het je ontnomen worden om in God te geloven. Ook kan niemand je verplichten om wel of niet in God te geloven. Vrijheid komt hier altijd bij kijken. Daarnaast, kan je ook niet tot God komen als jij niet jezelf van binnen bevrijdt. God wil geen mensen die nog in geestelijke slavernij zitten. God aanvaardt geen islam van je die je van je ouders hebt overgenomen, maar die verder niets voor je betekent en als je überhaupt niet eens weet waarom je een moslim bent. God heeft ons in de Koran tig keer gewaarschuwd voor mensen die geestelijk doof zijn. Daarom prijst God mensen die ‘nadenken’ (أولي الألباب) het meest. Mensen die stil staan bij de schepping en om zich heen kijken om tot de conclusie te komen dat dit heelal een Designer heeft. Deze toestand kan je als moslim alleen bereiken als je eerst geestelijk bevrijdt bent.

Ik heb de fitrah op de 2de plaats gezet vóór het verstand omdat de fitrah is een oergevoel waar je mee geboren bent. De hadieth van de profeet bewijst dat waarin hij zei: “Ieder geboren kind is geboren met de fitrah… et cetera’. Fitrah is dus een soort menselijke instinct die je als kind meekrijgt alvorens je brein volgroeid is om je verstand volledig te kunnen gebruiken. Sterker nog: zelfs als we volwassenen zijn, luisteren we in veel gevallen eerder naar onze oerinstinct dan naar ons verstand. Het is dat gevoel en correcte stemmetje van binnen dat tegen je zegt dat je iets beter maar niet of juist wel moet doen. Om die reden komt het verstand op de derde plaatst.

God is in de Koran een grote voorstander van het verstand (derde punt). Naast de Fitrah, vertrouwt Hij er heel sterk op dat mensen in staat kunnen zijn harmonieus en vreedzaam met elkaar te kunnen leven. Neem Nederland of welk niet-moslim als land waar er stabiliteit en welvaart te vinden is. Het is een land dat niet islamitisch is. Regels zijn niet gebaseerd op die van de islam of strikt op de sharia. Sterker nog: religie wordt onderscheiden van de staat. Maar de reden waarom ze hier een stabiele land hebben met alles erop en er aan, is omdat ze prioriteit hebben gegeven aan vrijheid, verstand, het luisteren naar hun menselijkheid en naar de fitrah… Dankzij deze prioriteiten, hebben zij zelf het gene nagekomen wat de islam zegt op een veel betere manier dan een hoop moslims die hun verstand zo goed als uitschakelen en zich overgeven aan zogenaamde geestelijken die hen van alles wijs maken. Dit is de ellende in de huidige moslimwereld. Mensen waarderen daar geen vrijheid. Ze zijn bedolven onder de dictatuur. Geloof wordt volop misbruikt. Mensen worden er mee aangestuurd als robots. Schakel je het verstand uit en plaats je vrijheid niet op de eerste plaats, dan wordt het geloof zelf een tikkende tijdbom die je kan gebruiken om zelfs mensen ermee etnisch te zuiveren. Maar vergis je niet: ook met andere zaken doe je precies hetzelfde. Met geld en materie of hunkeren naar macht, kan je ook mensen overhalen om elkaar te moorden zolang vrijheid en verstand niet op de eerste plaats worden gezet.

Als vierde punt zei ik menselijkheid. God schiep de mens en heeft hem verheven boven alle andere schepselen:

“70 Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het vasteland en de zee gedragen en Wij hebben met goede dingen in hun onderhoud voorzien en Wij hebben hen duidelijk verkozen boven velen van hen die Wij geschapen hebben.” (17: 70)

God heeft vertrouwen in de mens zelfs met of zonder de islam. Want Hij schiep ze met humaniteit en een fitrah. Zodra je een mens ziet, dan zie je dus geen ‘dier’ voor je staan en ook geen ‘moslim’ of ‘christen’ of wat dan ook, maar op de eerste plaats een mens die gelijk is aan jou. Dat houdt in dat je hem meteen al dient te zien als je gelijke. Ten minste dat is het uitgangspunt en de oorsprong in alles. Los van het feit of hij een soenniet, sjiiet, christen, atheïst, democraat, communist of wat dan ook is, hij is op de eerste plaats een ‘mens’. Dit gedeelte wil ik even goed uitleggen om misverstanden te voorkomen. Wanneer je iemand tegenkomt dan dient jouw eerste oordeel te zijn dat er een mens voor je staat. Moslim of geen moslim of welke stroming hij volgt, is niet het belangrijkste. Wat je op dat moment nodig hebt om te weten is of deze persoon wel te vertrouwen is, kan ik op hem rekenen, kan hij met mij goed communiceren, met hem opschieten, normaal doen, leuk en niet leuk vinden en dergelijk. Al deze normale zaken, zijn menselijke zaken waar religie niet per se bij hoeft te komen kijken. Dit zijn zaken waar zowel menselijkheid als fitrah bij komen kijken op de eerste plaats. Want: je hebt geen garantie dat wanneer hij een moslim is, dat hij dan beter is dan de rest. Je kan zo maar je meer thuis voelen bij een niet-moslim en zaken mee doen, of zelfs een vertrouwensband mee hebben, tien keer beter dan met de (verkeerde) moslim. De rol van de islam is dat het die eigenschappen allemaal van een persoon en zijn gedragingen, kan verfijnen. De islam onderwijst ons akhlaaq (islamitische manieren) om je menselijkheid nog meer te verbeteren en naar een hogere status te brengen. Maar dat is dus iets wat daarna komt en niet als eerste waar je naar kijkt bij een persoon die je tegenkomt.

Na deze eerste vier punten komt God aan de beurt. Als je de eerste vier punten overslaat en denkt dat God als eerste komt, dan heb je de islam niet begrepen en zal je ook nooit echt begrijpen. Wie denkt God op de eerste plaats te plaatsen, zal een tikkende tijdbom worden. Dit is de oorzaak eigenlijk van fundamentalisme, radicalisme en jihadisme. Het salafisme blinkt hier het meest in. In die leer wordt onderwezen dat ‘naql’ (tekst) boven het ‘verstand’ gaat. Als moslim die geen salafist is, zal je worden keihard verweten en gezien worden als een ‘dwaler’ dat je het verstand boven de tekst zet. Met tekst bedoelen we de Koran en de tradities van de profeet. Ik wil niet ingaan op dit hoofdstuk, want dit is ook niet de bedoeling van dit schrijven. Ik wil alleen duidelijk maken dat het salafisme kickt op dombo’s. Mensen die zich overgeven aan hun geestelijken, die van de buitenkant roepen dat ‘God’ boven alles gaat, maar tegelijkertijd hun verstand, fitrah en menselijkheid negeren (kharidjieten mentaliteit). Dit is ook de reden waarom jihadisten in staat zijn om hun tegenstanders te kunnen slachten, aanslagen te kunnen plegen, haat verspreiden et cetera. Het komt allemaal hiervan. Want die leer onderwijst deze vorm van islam. Veel moslims begrijpen niet waarom ik het salafisme keihard veroordeel, maar ik kan je ‘alles’ vertellen over die leer omdat ik daar niet alleen over lees in boeken, maar ook bestudeer vanuit verschillende dimensies en invalshoeken waar op een of andere manier velen niet bij stil staan. Ik wil mezelf absoluut niet prijzen of wat dan ook en ik zoek toevlucht bij God van zelfverheerlijking of eigenwaan. Laat ik daar duidelijk in zijn. Maar helaas wordt hetgene wat ik hier nu typ, weinig onderwezen door moslimgeestelijken. Want zeg eens eerlijk: hoe vaak heb jij dit gehoord van imams, denkers die mensen onderwijzen dat je vrijheid, menselijkheid, fitrah en verstand boven geloof moet plaatsen? Heel weinig naar mijn ervaring. Ik kan je een ding garanderen: ik ben niet de eerste die dit zegt en ik kan me niet voorstellen dat er niemand is die hier niet over heeft geschreven. Er is wel door enkele geleerden geroepen dat vrijheid boven religie gaat en dat er hier over is geschreven, maar lang niet uitgebreid door meerderen. Jammer genoeg weten weinig moslims dit.

Punt zes en zeven en dat zijn de Koran en de hadieth (tradities van de profeet), hoef ik niet uitgebreid uit te leggen. Dat is ook heel logisch. God gaat vóórr de Koran omdat alle naties kunnen in Hem geloven. En zonder God is er geen Koran uiteraard en de Koran bij alle islamitische geleerden krijgt binnen de fundamenten van de jurisprudentie (أصول الفقه) meer prioriteit dan de hadieth.

Wat heel geinig is, is dat de meesten van ons zich houden aan deze prioriteiten, alleen niet iedereen staat hier bij stil. Zelfs de fanatieke salafist die denkt dat hij alleen de islam dient en God de hoogste prioriteit moet krijgen, luistert in de meeste gevallen onbewust meer naar zijn fitrah en verstand dan naar God. Anders waren ze allemaal terroristen geworden en zouden ze allemaal aanslagen en slachtingen hebben willen plegen. Maar het is dankzij hun verstand en fitrah die hen vaak tegen houdt en zet tot nadenken.

Beste mensen: als we dit allemaal onderwijzen aan moslims. Dat we dit onze uitgangspunt maken, hoe we naar het geloof en om ons heen kijken, dan denk ik met God’s wil dat we de Arabische/ islamitische wereld een stukje vreedzamer zullen krijgen, dan hoe het er nu aan toe gaat. Komen we niet tot dit besef en blijven we maar dingen roepen dat we ons ‘onvoorwaardelijk’ aan de islam moeten overgeven zonder ons verstand of vrijheid boven alles te plaatsen, dan zullen we altijd conflicten, oorlogen en dictatuur overhouden. Dit is het probleem geweest namelijk bij alle religies. Niet alleen de islam. Het Westen heeft zich pas kunnen ontwikkelen en bevrijden nadat ze zich van de kerk heeft losgerukt. Vrijheid op de eerste plaatst plaatsen (vanaf de Franse revolutie). Op die manier hebben ze zich hier kunnen ontwikkelen beter dan de islamitische wereld die nog vast zit in zijn oude retoriek. Bij de moslims ligt de oorzaak aan de verlamming van ijtihad. Moslims waren te arrogant en dachten dat ze de islam volledig begrepen hebben. Niet alleen was dat een belediging naar de volgers van de islam toe, maar op de eerste plaats een belediging naar God. De islam volkomen begrijpen zal ons nooit lukken, maar de arrogantie hebben om ijtihad te stoppen zal meteen zorgen voor vertraging in ontwikkeling met desastreuse gevolgen en die zien wij nu om ons heen gebeuren.

Overigens is het zo dat wij moslims van heden ten dage en voornamelijk de salafisten, ons op een of andere manier gedragen als de kharijieten die Ali Ibn Abi Talib (neef van de profeet) hebben vermoord. Zij zeiden tegen hem dat ‘alleen God is de Alheerser’ en hij beantwoordde hen met: ‘Een woord van waarheid, die men gebruikt voor onwaarheid.’ Hier hebben wij moslims ontzettend veel last van: We doen beroep op de Koran om mensen ermee te misleiden voor politieke doeleinden. Heel veel imams en geestelijken zijn hier erg schuldig aan. Maar omdat moslims hier niet over nadenken, geen vrijheid en verstand o.a. bovenaan plaatsen worden ze een makkelijk doelwit om met het geloof, misbruikt te worden.

Moge God onze geesten verlichten en dat we Hem dienen om Zijn welbehagen te verkrijgen, amen.

Spread the message

Badr Youyou