Koran is een van de meest misbruikte heilige boeken

pakistan-quran-koranEr is nog nooit zoveel misbruik gemaakt van een boek dan de Koran. De meest extreme vormen van meningen werden in de naam van de Koran geclaimed.

Je hebt moslims (weliswaar een beperkt aantal) die zelfs beweerd hebben dat de Koran niet tegen alcohol is. Je hebt terroristen die de Koran gebruiken dat God hen toestemming heeft gegeven om aanslagen te plegen en je hebt hun tegenstanders die de Koran gebruiken dat je juist geen aanslagen mag plegen. Diegenen het gebruiken om te zeggen dat een niqab verplicht is en anderen die het gebruiken dat de Koran nergens zegt dat de hoofddoek verplicht is. Kortom: Iedereen doet beroep op de Koran en dan heb ik het nu niet over wie wel of niet gelijk heeft, maar over het feit dat mensen op de meest gemakzuchtige manier ermee omgaan zonder enige vorm van verantwoordelijkheidsbesef.

Zelfs binnen de geleerdheid zijn er veel geleerden die onderwijzen dat je de Koran niet voor alles moet gebruiken om je standpunt kracht bij te zetten, want voor je het weet, heb je eerder misbruik van gemaakt. Het is om die reden ook waarom wijze geleerden vermijden het woord ‘haram’, zodat ze dat niet aan God plakken terwijl God daar niet mee is gekomen. Tenzij ze zekerheid hebben dat iets duidelijk haram is. Over andere zaken waar ze geen verstand van hebben zeggen ze ‘ik weet het niet’ of: ‘dat kan je beter vermijden of niet doen’. Maar ze claimden niet altijd dat ze het stellig weten. Vandaag de dag roept iedereen van alles. Zelfs een onderwerp die absoluut niet door de Koran is behandeld, gaan sommigen toch de Koran erbij halen om het een eigen draai aan te geven. Mensen spelen met de Koran alsof het een spel is die ze telkens uit de kast halen voor het sussen van hun begeerten.

Daarom kan je beter een mening geven met terughoudendheid, dan dat je bij alles beweert dat God het heeft gezegd. Wij hebben de islam zwart gemaakt door onze eigen houding ernaar en niet door de islam zelf.

Als ISIS bijvoorbeeld haar moorden en slachten van gijzelaars had gedaan in de naam van hun politieke agenda’s, bijvoorbeeld dat ze het niet eens zijn met die regimes en met de politiek van de Amerikanen in dat gebied, dan was dat veel beter geweest dan te claimen dat God achter hun gedrag staat en dat zij bezig zijn de islam aan het ‘verspreiden’.

Door hun misbruik van de Koran denken niet-moslims onterecht dat hun gedrag onderwezen werd door de profeet en gewoon in de Koran ‘staat’.

Badr Youyou

Advertenties