Er is geen dwang in de godsdienst

geen dwang in de godsdienst

“Er is geen dwang in de godsdienst” (Koran, 2: 256)

“Zeg: ‘Het is de waarheid van uw Heer’. Laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil.” (Koran 18: 29)

Een vers uit de Koran met een diepgaande betekenis.

God zegt dat wat Hij aan de profeet openbaart de Waarheid is. Maar ‘vreemd’ genoeg zegt Hij daarna direct dat juist om die reden, hebben mensen de vrije keus om dat wel of niet te geloven.

God zegt precies het tegenovergestelde van wat je zou denken. Normaal gesproken denk je dat als iemand de waarheid spreekt, dan neig je te denken dat die waarheid gevolgd moet worden door iedereen. Maar God wil ons met dit kort en krachtig vers, laten weten dat ondanks het feit dat de islam de waarheid is, je bent nog steeds vrij om het wel of niet te aanvaarden. God wil met deze combinatie en volgorde duidelijk uitsluiten dat mensen die denken de ‘waarheid’ in pacht te hebben, niet meteen moeten concluderen dat ze het op anderen kunnen opleggen. Deze volgorde van God is daarom geen toeval maar een grote wijsheid om ermee aan te tonen dat al claim jij de waarheid te volgen, hoeft dat niet te betekenen dat de rest het ook moet volgen.

Wat God wil is pure overgave die men heeft bereikt met zijn verstand. Dit is ook waarom de islam heet ‘overtuiging’ (`aqiedah). Je kan alleen overtuigd raken van iets als jij daar zelf volledig achter staat en dat kan alleen wanneer je daar zelf voor kiest.

We dienen te beseffen dat dit vers een bevel is van God aan de profeet. Hij heeft het daarin net als in alle andere verzen tegen Mohammed. In de jurisprudentie wordt algemeen aangenomen dat een ‘bevel’ (فعل أمر) een plicht is die je dient na te komen. Hiermee onderwijst God zijn boodschapper dat hij tegen de ongelovigen die koppig waren, moet zeggen dat de Koran de waarheid van God is, maar dat ze daarna zelf moeten weten of ze het wel of niet willen aanvaarden.

Er staan in de Koran letterlijk over de honderd verzen die dit benadrukken op verschillende manieren. Van het bevrijden van jezelf van een tiran tot aan het niet zo maar geloven wat mensen van je eigen volk je wijs maken. De Koran spoort mensen behoorlijk aan om zichzelf te bevrijden van elke vorm van dwang of geestelijke onderdrukking. Op mijn weblog vind je meer teksten hierover waarin ik dit heb besproken met Koranverzen erbij.

Badr Youyou

Advertenties