Wees geen blinde volger van geleerden

Young boys on google

Niet meer dan logisch als je het aan mij vraagt (betreffend het gezegde op dit plaatje van Hamza Yusuf). Iedereen gaat vooruit. Alle instellingen, organisaties bedrijven, instituten schakelen zich en gaan over op het internet, behalve onze geleerden. Die bleven steken op de minbar (preekstoel) van de moskee en in groepjes les geven. Zij hadden ook massaal moeten overgaan om niet de salafisten het woord over te laten die daar nu wel gretig gebruik van maken. Ga je googlen over de islam, dan krijg je in het resultaat meer salafistische pagina’s dan niet-salafistische. Het is afhankelijk van waar je op zoek naar bent natuurlijk, maar ik heb zelf gemerkt dat het salafisme op digitaal gebied veel terrein wint.

Imams moeten nu niet klagen dat internet terrein wint, maar moeten meegaan met de tijd. Ironisch genoeg is wat Hamza Yusuf hier zegt ook een onderdeel van ‘Google’. Ik bedoel: hij is ook actief op het internet en als mensen naar hem zoeken is dat ook een onderdeel van ‘Google’. We moeten dus stoppen met klagen dat mensen op internet naar de islam zoeken. Daar is er niets mis mee zolang ze niet hun verstand uitschakelen. Het probleem begint namelijk hier: Als mensen een stroming aanhangen en dan worden hun geestelijken als heilig verklaard die ze dan zien als diegenen die het laatste woord hebben. Het laatste woord dat heb jij en niet een imam. Een imam kan jou veel dingen zeggen en je kan daar twee kanten mee opgaan:

1. Je verstand uitschakelen en erop vertrouwen dat wat hij zegt waar is.

2. Je verstand gebruiken en kritisch blijven om daarna pas te beslissen of je hem wel of niet gelijk geeft.

Ik ga voor 2 en dat is ook de juiste. Ga je voor 1, dan volg je het advies van de profeet niet zoals dat in de volgende hadieth staat:

Wabisah ibn Ma`bad heeft gezegd: “Ik kwam bij de Profeet waarop hij mij vroeg: “Ben je gekomen om te vragen over goedheid?” Ik zei: “Ja.” Hij zei: “Raadpleeg je hart. Goedheid is datgene waarbij jouw ziel en jouw hart zich gerust voelen en de zonde is datgene wat onrust in jezelf opwekt en wat in je borst stokt, al hebben de mensen zelfs jou hierover een uitspraak gedaan en dit nog eens deden.”

(Moesnads van de Imams Ahmad ibn Hanbal en Ad-Daarimi met een goede keten van overleveraars.)

Waar heel veel moslims in trappen is het idee die door geestelijken wordt verspreidt dat zij het laatste woord hebben en voor jou moeten bepalen wat je moet doen en hoe je leven moet. Dit is niet correct. Geleerden zijn er om te raadplegen. Er is maar één geval waar jij geen zeggenschap over hebt. Dat is wanneer we te maken hebben met een rechtelijke oordeel (hukm = حكم). Dit is iets heel anders dan een ‘fatwa’ die vrijblijvend is. In het geval van een fatwa dien je kritisch te zijn en moet datgene wat er tegen je gezegd wordt in overeenstemming zijn met je fitrah en je verstand. Jij kent je omstandigheden het beste. Imams kunnen slechts een vrijblijvend theoretisch advies geven. Dat kan in de praktijk enorm veel afwijken soms. Men moet daarom niet alles zwart/wit zien.

Ik ben ook tegen de overdrijving van het verheerlijken van geleerden. Dit is een Mu`awitische traditie die van leiders en koningen kwamen om het volk onder de duim te houden. Het begint bij de verheerlijking van geleerden alsof het supermans zijn waar niemand aan kan tippen. Vooral geleerden van eeuwen geleden wordt er over ze gepraat alsof ze meer begaafd zijn dan die van nu. Er wordt ook de suggestie gewekt dat wat zij toen zeiden, daar niemand aan kan tippen of dat niveau kunnen bereiken. Leugens! De grootste onzin en kolder die er maar kan zijn, zijn dit soort fabeltjes en leugens. Hiermee willen ze de mond dicht snoeren van iedereen die kritisch is en het niet mee eens is met wat vroeger men dacht. Moslims hebben hiermee God’s religie verkracht die juist ons leert dat we geen hiërarchie hebben zoals de kerk waar de patriarchen de baas speelden over het publiek dat dom werd gehouden. Kijk je naar de soennah (tradities van de profeet), dan zul je versteld staan hoe de metgezellen kritisch waren naar de profeet. Ze durfden hem kritische vragen te stellen al was hij de profeet! Als ze iets niet begrepen dan zeiden ze er iets over. Sommigen hebben zelfs de profeet gevraagd of wat hij zei een goddelijke bevel was of gewoon zijn mening?’ Als het de mening was van de profeet, dan gingen ze die herzien en het is meerdere keren voorgekomen dat men niet deed wat de profeet zei als het om wereldse zaken ging. De profeet zelf staat bekend om zijn overleggen met de metgezellen. Met zijn neef Ali Ibn Talib deed hij dat, Salmaan Al Farisi, Usama Ibn Zayd, Omar, Abu Bakr et cetera. In veel gevallen gaf hij ze gelijk. Dat was dood normaal toen. Vandaag de dag heeft een ‘geleerde’ een ‘islamitische’ mening over alles. Ze bemoeien zich letterlijk met alles en ook nog eens een tintje ‘islam’ er aan plakken. Ze zijn te autoritair, dwangmatig en ze willen je doen geloven dat hun woord het laatste is, want anders ga je tegen de islam in.

Er heerst ook heel veel angst dat de islam verloren gaat, dus wat doen ze? Ze gaan je wijs maken dat de geleerden van vroeger van zeer hoge kwaliteit zijn en wat ze toen hebben gezegd moet haast wel de waarheid zijn geweest waar we niet kritisch naar mogen kijken. ‘Zij leefden in de tijd toen de islam nog ‘puur’ was en ze waren niet veel generaties verwijderd van de generatie van de metgezellen en hun volgers’… en al dat soort retoriek om mensen te drogeren hun verstand niet meer te gebruiken. De grote gevolgen hiervan is dat de islam wordt verstopt in een vrieskist. Het effect is het tegenovergestelde van wat ze met hun angsten willen bereiken, namelijk dat moslims zich in deze tijd niet bij de islam thuis voelen. In de moskee horen ze ‘a’, maar buiten de moskee doen ze ‘b’. Op het internet hangt iedereen de ideale moslim uit, maar in de praktijk zien we een heel andere beelden. De islam is geen realistische religie meer die getoetst wordt aan de hand van de behoeften van de mensen, maar eerder een frigide religie geworden van dogma’s waar zogenaamde ‘geleerden’ hun macht mee uitoefenen op de dommen. Typisch middeleeuwse kerkelijke toestanden.

Moslims moeten hun vertrouwen herstellen in God door meer in hun fitrah (natuurlijke aanleg om een goede mens te willen zijn) en verstand te geloven die God aan hen schonk. Daar moet je het meest van hebben. Luister aandachtig naar geleerden, neem ze serieus, maar wordt geen schaap die gehoor geeft aan een ‘geleerde’ omdat hij een titel heeft. Jij gaat ook niet bij alles wat je huisarts tegen je zegt ja knikken en ermee instemmen. Als jouw gevoel zegt dat iets niet klopt, dan moet je kritisch blijven en gaan zoeken naar een second opinion. Wees daarom geen na-aper. En mijn advies aan al die imams en geleerden: kappen met het geven van een islamitische antwoord op alles. Houd mensen niet voor de gek dat alles met de islam beantwoord moet worden en ga ook niet reageren op iets dat niet onder jouw vak valt. Een imam die een zogenaamde ‘islamitische’ antwoord geeft op bijvoorbeeld psychische klachten, moet je sowieso niet serieus nemen. Van dat soort imams moet je uit de buurt blijven. In plaats van dat hij je stuurt naar een professional, denkt hij jouw psychische en medische klachten te kunnen oplossen met de islam. Dat soort imams zijn geen imams in mijn ogen maar gewoon charlatans. Dit geldt ook voor imams die denken op het gebied van politiek, een islamitische antwoord te kunnen hebben. Vaker zijn dit misbruikers van de islam voor een politiek gewin. De grootste fitna-imams zijn diegenen die de politiek van de huidige tijd misbruiken om conflicten te veroorzaken tussen bijvoorbeeld sjiieten en soennieten. Ze steken het vuur aan in de naam van de islam. Dat zijn de verderfzaaiers van de gemeenschap.

Dit krijg je allemaal als je je verstand uitschakelt en imams of geleerden blind vertrouwt. Hiermee allemaal wil ik niet zeggen dat ze geen mening mogen hebben of dat ze hun mond dicht moeten houden, maar wel dat wanneer ze praten, dat niet moeten doen namens de islam en de suggestie wekken dat ze ‘ijtihad’ plegen om God te vertegenwoordigen. Deel je mening, maar laat dat buiten God, anders ben je een afgezaagde geloofsmisbruiker.

Samenvatting:

1. Kappen met het verheerlijken van geleerden van vroeger alsof ze onvervangbaar en halfgoden zijn.

2. Geleerden van nu moeten kappen met het hebben van een islamitische mening over alles.

3. Moslims moeten hun verstand en hun fitrah altijd raadplegen bij elk advies van een geestelijke/ imam.

4. Last but not least: houd afstand van de drogerende drug dat ‘salafisme’ heet. Als je dom wilt blijven, dan moet je vooral die sekte volgen.

Badr Youyou

Advertenties