Enkele fundamentele verschillen tussen soennieten en salafisten

sunni vs salafiWat zijn de wezenlijke verschillen tussen het salafisme en de standaard islam van ahl assoenahl wal djamaa`ah (soennieten)?

– Ahl assoenah zijn altijd al vanaf de komst van de islam de overgrote meerderheid (Assawad al A`dham). Daarentegen zijn de salafisten en hun voorgangers (antropomorfisten) altijd een kleine minderheid. Vandaag de dag vertegenwoordigen de ahl assoenah 95 % van de islamitische wereld en de salafisten slechts 5 tot hoogstens 10 % en die toename is vooral te danken aan Saoedische oliegeld.

– Ahl assoenah hebben hun grondvesten bij de Ash`ariyah en de Maturidiyah, terwijl de salafisten hun grondvesten hebben bij de ideeën van o.a. Ibn Taymiyyah en de antropomorfisten. Deze ideeën die al in het verleden weerlegd zijn en zo goed als ‘verdwenen’ waren, werden herleefd door Mohammed Ibn Abdul Wahhab die in het begin van de 18de eeuw verscheen. De grondlegger van Saoedi-Arabië Ibn Saud heeft hem geholpen zijn vorm van islam te verspreiden.

– Het ‘monotheïsme’ van de salafisten is gebaseerd op de definitie van Ibn Taymiyyah waarin hij zegt dat monotheïsme in ‘heerschappij’ onvoldoende is en dat de polytheïsten van Mekka op dat gebied monotheïstisch waren, maar dat hen niet heeft kunnen redden. Terwijl ahl assoenah zeggen dat heerschappij wel voldoende is en dat zowel ‘heerschappij’ als ‘goddelijkheid’ hetzelfde zijn.

– In tegenstelling tot Ahl Assoenah wal djamaa`ah, zijn salafisten laagdrempeliger op het gebied van takfier en het beschuldigen van moslims van shirk (polytheïsme).

– Salafisten zijn antropomorfisch. Ze geloven dat God letterlijk op een troon in de hemel zit, dat Hij ledematen heeft, beweegt, Zich verplaatst, Zich in het heelal bevindt, loopt, stijgt en neerdaalt. In tegenstelling tot ahl assoenah die zeggen dat er niets is wat op Hem lijkt, verzen die verwijzen naar het wezen van God altijd metaforisch bekeken moeten worden. Ook dat God geen onderdeel is van plaats en tijd, maar dat Hij daar de schepper van is.

– Salafisten erkennen geen goede innovaties (bid`as). Ahl assoenah erkennen dat wel.

– Bij ahl assoenah gaat al `aql (verstand) vóór de naql (tekst), terwijl bij salafisten is dat andersom. Dit is niet zo zwart/wit maar vereist meer uitleg eigenlijk.

– Salafisten wijzen tawassul (intercessie) op aarde bij de profeet of bij een overleden vrome moslim of familie af en zien dat als ‘polytheïsme . Ahl assoenah staan dat wel toe en vinden dat niets met polytheïsme te maken heeft.

– Ahl assoenah staan expliciet toe om het graf van de profeet te bezoeken zodat ze bij hem intercessie kunnen doen. Salafisten wijzen dat af op aanraden van Ibn Taymiyyah.

– Salafisten vermijden tabarruk (zegening aan God vragen middels een voorwerp) en beschouwen dat als een vorm van polytheïsme. Ahl assoenah staan dat wel toe en vinden dat geenszins polytheïsme.

– Ahl assoenah vieren de de Mawlid (geboorte van de profeet) en salafisten beschouwen dat als een innovatie en vieren het dus niet.

– Salafisten gebruiken de zogeheten al-hadith al-ahaad (overlevering van de profeet die slechts via één individu doorgegeven werd) als geldige bron om te beoordelen over iemand’s geloof (`aqiedah), terwijl dat bij ahl assoenah afgewezen wordt. De overlevering bij ahl assoenah in het geval van `aqiedah (geloof) moet mutawatir zijn (vermeld door een groep uiterst betrouwbare metgezellen van de profeet).

– Salafisten wijzen een groot deel van het soefisme af en beschouwen dhikr staand in de moskee of in een zaal als bid`ah. Ahl assoenah wijzen dat niet af al hoeven ze niet allemaal daaraan actief mee te doen.

Dit zijn enkele onderwerpen waarin wij van ahl assoenah verschillen met salafisten. Het zijn er veel meer, maar heb het bij deze gehouden, omdat deze steeds als onderwerpen terugkomen waar moslims over discussiëren. Uiteraard zouden al deze verschillen uitgelegd kunnen worden, maar dat maakt de tekst alleen langer. Je dient als moslim zelf op onderzoek te gaan indien je hierin bent geïnteresseerd.

Maar wat erg merkwaardig is, is dat de meeste moslims, zowel onder de salafisten als de soennieten, kennen deze details niet. Toch vind je een hoop moslims die niet eens salafistisch zijn, maar wel enkele salafistische invloeden met zich meedragen. Ook zijn er jongeren die voor het salafisme opkomen terwijl ze niet eens weten wat het daadwerkelijk inhoudt. Het enige wat zij zien is dat de ‘islam’ waar zij in geloven bestaat uit de ‘Koran en overleveringen van de profeet’ en denken in alle naïviteit dat ze dus zogenaamd de ‘zuivere’ islam volgen. Waar ze niet bij stil hebben gestaan, is dat ze in de methodiek van uitleg (منهج استنباط الأحكام) van het salafisme zijn getrapt die heel anders is dan die van ahl assoenah.

Wat je verder dient te weten is dat het salafisme uit voornamelijk drie soorten salafisten bestaat:

1. Zogeheten ‘vreedzame’ salafisten: Dat is de groep die dus de islam wil verspreiden op een vreedzame manier en bemoeien zich niet met politiek.

2. Politieke salafisten: zij bemoeien zich wel met de politiek en willen ook de islam (sharia volgens hun interpretatie) op die manier afdwingen. Deze groep samen met 1 vormen de meerderheid.

3. Jihadistische salafisten: zij geloven niet in politiek of vreedzame verspreiding van de islam. Deze groep gelooft alleen in het verspreiden van de islam met geweld en onder deze groep heb je weer twee categorieën:

a. Diegenen die achter het jihadisme staan en een grote mond hebben, maar fysiek niet actief zijn.

b. Een groep die daad bij woord voegt en dus vertrekt naar landen waar ze vechten of gewoon aanslagen of moord plegen in het land waar ze wonen.

Al deze salafisten: van vreedzaam tot gewelddadige jihadisten, geloven in dezelfde soort islam van Muhammed Ibn Abdul Wahhab. Ze volgen dezelfde definitie van het monotheïsme van Ibn Taymiyyah die voor hen ‘takfier’ laagdrempelig heeft gemaakt.

Het enige verschil tussen deze groepen, zit hem puur in de aanpak van verandering (منهج التغيير) en de geopolitieke belangen op dat moment. Met dit laatste bedoel ik dat je dus salafisten zult vinden die achter een dictator of koning staan en anderen die in een andere land de koning of dictator afwijzen. Of salafisten die in het ene land politiek boycotten en in het andere land actief meedoen aan verkiezingen. Het belangrijkste wat je moet weten is dat ze allemaal in dezelfde fundamenten geloven die Muhammed Ibn Abdul Wahhab heeft onderwezen. In al hun ogen is hij een ‘vernieuwer’ van de islam die de zogenaamde ‘oorspronkelijke’ islam en ‘ware’ monotheïsme (tawheed) heeft onderwezen. Ook volgen ze dezelfde soort geestelijken en dat waren vaak de antropomorfisten zoals Ibn Taymiyyah, zijn leerling Ibn Al Qayyim en nog anderen die dezelfde weg van Ibn Taymiyyah insloegen.

Badr Youyou

Advertenties