Voor de moslims die het niet in de gaten hebben

wereldpiramideDit is hoe de piramide van het gezag op aarde eruit ziet. Vergroot het beeld en zie de rol van ‘religie’. Zoals je ziet, is die niet zo groot als het lijkt en voor ons de moslims is dat in feite een schande. De meeste moslims hebben niet in de gaten dat religie in het huidige financieel systeem geen leidende rol heeft, maar is eerder een instrument waar je religieuze mensen mee slapend houdt. Dit gold sowieso voor andere religies, maar triester is het dat het ook voor moslims geldt.

Moslims zijn net zo slaaf als niet-moslims, want de meesten hebben niet eens in de gaten dat het financieel systeem wereldwijd fout is. Iedereen laat zich misleiden door de huidige definitie van ‘geld’. Zolang iedereen maar aan geld kan komen of de illusie heeft ooit rijk te worden, maakt hem als moslim geen haar beter dan iedere niet-moslim die dit niet in de gaten heeft.

In feite wat ik dus met deze piramide wil aantonen is dat wij moslims positioneren religie precies zoals het hier in deze piramide staat. Wij stellen geen prioriteiten waar God meekwam in de Koran. Wij hebben de islam aangepast aan onze grillen en niet andersom. En dit is de reden waarom wij moslims zo ver achter lopen. Het is de reden waarom ons geloof weinig invloed heeft zowel op onszelf als op niet-moslims. Met invloed bedoel ik niet ‘bekeren’, maar wel de samenleving bewuster maken.

We zijn allemaal slaven van materie, leiders (het gezag) en vooral het financieel systeem die het gezag heeft geïnstalleerd om de burgers uit te buiten. God heeft hier een prioriteit aan gegeven, maar wij negeren het. Wij pronken alleen met hoge minaretten, hoeveel miljoenen moslims dit jaar naar Mekka zijn gegaan, foto’s van onze schapen van het Offerfeest, spiritualiteit en dat soort onderwerpen… Leuk, aardig en goed bedoeld allemaal, maar zo heeft God de prioriteiten niet ingesteld beste mensen. En het ergste van alles is dat zelfs imams en religieuze geestelijken hebben dit niet in de gaten en zij hollen achter de wil van de menigte aan. In plaats van lessen, lezingen en dergelijk te geven die de Koran als prioriteiten stelt, wat doen veel imams: ze kijken naar de behoefte van de menigte en ook behandelen ze onderwerpen die hen populaire maakt. Ik wil niet alle imams of geestelijken over één kam scheren overigens, maar het is helaas wel een heersende trend.

Voor de echte geïnteresseerden onder ons, die begrijpen wat ik hier boven zei en niet de schapen die op Facebook zitten slechts voor de plezier, verwijs ik jullie naar een topic van Douwe Beerda waar hij naar een boek verwijst die aan te raden is om te lezen. Lees vooral ook de reacties op de topic. Ik heb daar ook het een en andere geplaatst die te maken heeft met wat ik hier boven heb geschreven. Dit is de topic:

Wij moslims moeten de prioriteiten stellen van de Koran en niet de prioriteiten van wat de menigte wil. De menigte is voornamelijk bezig met het bevredigen van hun menselijke behoeften. Daar vallen onder: hun materiële grillen die hen plezierig maakt. Mensen zijn verslaafd aan plezier. Er is niets mis met plezier, maar het wordt steeds op zichzelf een doel op een gegeven moment en dat is gevaarlijk.

Het is te triest voor woorden dat er niet-moslims zijn die de islam niet eens kennen, maar toch vanuit hun fitrah (natuurlijke aanleg om naar het goede te willen streven) het pad van de islam onbewust beter volgen dan menig moslims zelf. Ik heb echt meer respect voor een niet-moslim die het financieel systeem bestrijdt, een rentevrij systeem wenst, zich concentreert hoe hij economische evenwicht realiseert zodat de scheve verhouding tussen rijk en arm niet schever wordt, dan voor een moslim die alleen bezig met uiterlijke (islamitische) rituelen en als het om het veranderen van de situatie slechts aan ‘liefdadigheid’ (sadaqa) doet en denkt daarmee God te hebben gediend.

Wat God van je wil is dat je de problemen bij de wortels aanpakt en niet een paar euro’s aan een arme geeft en denkt daarmee jouw hasanaat (zegeningen) te hebben verdiend. Dat is op zijn zachts gezegd: triest. Oppervlakkigheid ten top. Wij moslims blinken uit in het oproepen om geld in te zamelen, we reciteren verzen uit de Koran en gezegden van de profeet om liefdadigheid te promoten en denken in alle naïviteit dat dat het prioriteit is van de islam. Geloof mij, dat is niet waar je me God het meest tevreden stelt. Het is leuk hoor wat je doet, ik probeer dat echt niet te bagatelliseren. Maar dat is echt niet de prioriteit waar de islam meekwam.

De prioriteiten van de islam is dat je tirannie aanpakt om het systeem te veranderen. Met aanpakken bedoel ik niet ‘staatsgreep’ of ‘jihad’ in de vorm van geweld, maar dat je wel mensen hier bewust van maakt, maatschappelijk actief bent, mensen wakker schudt dat het huidig financieel systeem haram is en dat we anders naar ‘geld’ moeten kijken dan hoe de elite (het gezag) ons wijs wil maken dat het goed is zoals het nu gaat. Als je als moslim hier geen prioriteiten aan stelt, dan ben je in dit leven geen haar beter dan een hoop niet-moslims die ook maar leven vanuit hun egoïstische motieven.

Ooit waren de moslims een verheven volk. Andere naties keken tegen hun op. Vandaag de dag, moet je er van dromen om maar één moslimland zien te bereiken waar ze menselijke waarden respecteren zoals hier in een westers land. Begrijp me niet verkeerd, hier is het ook geen rozen en manen schijn, maar zeker tien keer beter dan de meeste moslimlanden bij elkaar. Maar zoals ik zei, vroeger waren de moslims het voorbeeld van verheven gedrag. Niet-moslims leefden onder het gezag van moslims en hadden meer vrijheid dan in hun Europese tirannieke landen die in alles achter liepen. De reden waarom moslims destijds het beter deden is omdat ze de islam ook beter begrepen. Dat heeft als gevolg dat ze ook uitblonken in allerlei wetenschappen waar ze in het Westen niet van konden dromen. Vandaag de dag lopen wij helaas achter in alles. Dat komt omdat we ons laag voelen en hollen achter westerlingen aan. De islam heeft het financieel systeem opgelost. Luidkeels roept God in de Koran dat we rente en woeker moeten bestrijden, zelfstandig en onafhankelijk moeten worden et cetera. Maar wat doen wij? Wij nemen alles aan zoals het is. We werken keihard mee aan het fractioneel bankieren systeem. We hebben geen principes meer en we voelen ons zo laag dat we zelfs onze tirannen in de islamitische wereld gewoon accepteren. ‘Zolang ik naar Marokko kan gaan op vakantie, vind ik het prima hoe de toestand in Marokko is en dus lang leven de koning’. Dit is niet iets voor alleen Marokkanen, maar geldt ook voor de Turken en voor alle moslims van andere ‘moslim’landen. Het lijkt of iedereen tevreden is met zijn huidige situatie. Af en toe wat plaatjes delen over het onrecht in Palestina en hupsakee…’Ik heb mijn taak volbracht’. Denkt men in alle naïviteit. Maar dit komt omdat mensen gewoonweg hun eigen geloof niet begrijpen en de islam omarmen zoals het systeem dat heeft neergezet Zie de piramide voor uitleg. De meesten van ons plaatsen geloof precies zoals het hier in deze piramide staat. Ben je dus ook zo een? Bevrijd jezelf en stel prioriteiten in je leven. Werk aan datgene waar de islam meekwam. Verlos jezelf van dogma’s van geestelijken die alleen maar bezig zijn met hun populariteit. Het monotheïsme die de islam van je wil is het monotheïsme die jou bevrijdt van de slavernij waarin je nu zit. Monotheïsme is niet slechts het aanbidden van God alleen, maar ook dat je op aarde God monotheïseert in je interactie met mensen. Het bestrijden van systemen die onrechtvaardigheid voortzetten, rijken rijker maken en armen armer. God heeft geen aandacht nodig van jou om slechts erkend te worden als enige God, maar hij wil dat je je medemens helpt. Wat heeft God aan je monotheïsme slechts op het gebied van ‘aanbidding’, maar voor de rest is er zoveel onrechtvaardigheid om je heen?

Meer over monotheïsme lezen, ga naar de link van Douwe Beerda waar ik ook mijn reacties heb geplaatst.

Badr Youyou