Het beledigen van de islam hebben moslims aan zichzelf te wijten

islamic world

Natuurlijk is elke belediging naar God of de profeet een vorm van respectloosheid naar moslims toe. De vraag is of je het dan moet verbieden en ik zeg stellig nee. Wie vindt dat je mensen moet verbieden omdat ze de profeet of God beledigen, is er een die gewoonweg niet ontwikkeld is en snapt niet hoe vrijheid van meningsuiting een paar eeuwen terug, op gang is gezet.

Als we de islamitische bronnen teruglezen vinden we ook nergens in, waar God heeft geroepen dat het beledigen van Zijn Wezen of de profeet, verboden moet worden. God stelt vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel dat Hij zelfs toestaat dat mensen Zijn bestaan mogen ontkennen. Ook tegen de profeet heeft Hij in tientallen verzen bevolen om geen actie te ondernemen tegen de spotters en de beledigers.

Moslims die dus roepen dat regeringen wetten zouden moeten maken om het beledigen van de profeet te verbieden, moeten zelf terug naar school en zich wat gaan verdiepen in het geloof in plaats van als papegaaien elkaar na te praten.

Wil je dat niet-moslims minder gaan spotten met de profeet? Vertaal dan het echte gezicht van de profeet in je gedrag, veroordeel het salafisme en het terrorisme dat daaruit voortvloeit. Vrijwel alle beledigers van de islam of de profeet, was hun belediging gebaseerd op het feit dat er in de naam van de profeet geweld wordt gepleegd. In plaats van dus te gaan klagen en als stakkers de niet-moslims vragen dat ze de profeet niet moeten beledigen, ga wat doen aan je eigen gemeenschap.

De islam was in het verleden niet naar een hoge ladder geklommen omdat moslims destijds niet-moslims vroegen om rekening met hen te houden, maar de islam was een verheven religie omdat de moslims zich er naar gedroegen zoals het hoort. Niet-moslims vertrouweden moslims meer dan hun eigen mensen op het gebied van handel, betrouwbaarheid en waarheidsgetrouw. Ze voelden zich veilig bij moslims. Moslims namen joden en christenen onder hun hoede en gaven hen hun rechten, dat die niet-moslims zelfs konden studeren samen met moslims aan islamitische instituten. De dialoog was tussen religies vreedzaam en we waren een voorbeeld voor niet-moslims… Maar ja, dat was destijds. Vandaag de dag zijn moslims (zonder ze over een kam te willen scheren) zielige figuren die bij niet-moslims aankloppen als slachtoffers. Ze vluchten hun eigen landen omdat daar ellende, dictatuur, oorlog en armoede heerst en komen hier in het westen onderdak zoeken wat ze ook krijgen en verwachten dat niet-moslims die bang worden van al die ellende in de naam van de islam, dat ze ook nog hun mond dicht moeten houden door de profeet niet te beledigen…. Are you fucking kidding me?

Het vertrouwen in de islam is bij moslims tot een dieptepunt gezakt. Zo gezakt dat ze hun hoop vestigen op niet-moslims en verwachten van hen dat ze de vrijheid van meningsuiting beperken omdat hun lange tenen ‘auw’ doen. In plaats van dat ze zelfkritisch worden, iets doen aan zichzelf, hun eigen zooi opruimen, leren ontwikkelen, beschaafd worden, wat neerkomt op wat God daadwerkelijk wil, vragen ze niet-moslims om meer begrip…. LOL.

Was maar het beledigen van de profeet het probleem… Het echte probleem is dat wij moslims zelf alles kwijt zijn geraakt. Onze waardigheid, geloofwaardigheid en zelfs onze gelovigheid in de islam, is ver beneden de pijl. Wees blij dat we onze toestand hebben wij te wijten aan het feit dat we de islam niet begrijpen, want als we echt de islam daadwerkelijk hadden begrepen en wij zitten tegelijkertijd in zulke toestand, dan was het de schuld geweest van de islam. In plaats van huilie huilie te gaan doen hoe zielig we zijn, steek je energie in eigen gemeenschap en negeer wie de profeet beledigt.

Ow, ik was vergeten te zeggen, dat de grootste beledigers van de islam zijn de moslims zelfs. Niet-moslims die de islam beledigen doen dat meestal uit vooroordelen omdat ze een beeld hebben van de profeet die graag oorlogen voert en ongelovigen wil doden. Niet raar dat de islam dan haters krijgt vanuit niet-moslimse perspectief. De grootste ellende is dat in moslimlanden vind je zogenaamde moslims die de islam ernstig beledigen op allerlei manieren. In vrijwel alle Arabische dictaturen hebben leden van het leger, politie en ambtenaren weinig respect voor de islam dat ze het zelfs gebruiken als scheldwoord wanneer ze iemand oppakken en onderdrukken. In het Marokkaans is het zelfs een standaard scheldwoord die vrijwel iedere Marokkaan kent wanneer je roept: ‘Allah yen3el dien ammok’ (Moge God het geloof – de islam dus – van je moeder vloeken). De islam wordt dag in, dag uit uitgescholden door ‘moslims’ zelf onderling. Het is zelfs een gewoonte daar en dan doen sommigen hier zielig en willen begrip van niet-moslims krijgen… Maar het beledigen van de islam blijft niet alleen bij woorden. Elke ellende, armoede, dictatuur, marteling, corruptie, de verspreiding van alles wat verboden is onder de moslims in moslimlanden, is een veel ergere belediging naar de islam toe dan slechts woorden die uit de mond komen van niet-moslims. Moslims hebben nog veel goed te maken voor zichzelf tov God. Ze zijn zo zielig dat het enige waar ze aan denken wanneer ze gekwetst voelen, is straffen en het beperken van vrijheid van meningsuiting. Ze hebben het aan zichzelf te danken dat de islam van tegenwoordig alleen maar bestaat uit executies, afhakken van handen en stenigen van vrouwen…. de ene straf en verbod na het andere, maar toch willen ze begrip van niet-moslims die van deze vervormde islam van tegenwoordig schrikken. En alsof ze niet genoeg verbods opleggen willen ze de les lezen aan westerlingen hoe ze over de islam moeten praten hahaha…

Muslims of today? You are fucking pathetic!

Badr Youyou