ISIS legt verklaring af waarom ze de Jordaanse piloot levend verbrand hebben

Fatwa ISIS over het levend verbranden van een persoonEr is op dit moment een hele discussie gaande tussen moslims of het toegestaan is een vijand levend te verbranden.

Je kan het al raden:

Pagina’s van officiële soennitische instituten wijzen deze manier van straffen af.

Salafisten verdedigen het juist door met teksten van vroeger aan te komen waar een groep geleerden vermeld hebben dat het wel toegestaan is.

Op de foto zie je de officiële verklaring van de zogenaamde Fatwa commissie van ISIS. Die heb ik zojuist vertaald:

“De Hanafieten en Shafi’ieten staan het verbranden van een lichaam volledig toe en zeiden dat de woorden van de profeet, dat alleen God met het vuur mag straffen, was door de profeet gezegd uit bescheidenheid. Met andere woorden: Het mag wel, maar het zou niet genieten van een voorkeur.

Ibn Hadjar zei: Het bewijs dat het toegestaan is om iemand levend te verbranden, is het werk van de metgezellen en dat de profeet de zogeheten `Arnieten hun ogen met hete ijzer liet brandmerken, dat ook Khalid Bna Lwalied heeft mensen die afvallig werden laten verbranden.

Sommige geleerden vinden dat het van oorsprong haram is om met vuur te straffen, maar wel dat je het lichaam mag lynchen zoals de profeet dat gedaan heeft met de `Arnieten toen hij hun ogen lied brandmerken met vuur zoals dat in de Sahieh werd vermeld en deze mening is de sterkste vergeleken met de andere bewijzen.”

Einde tekst.

Moslims die dit op de eerste instantie lezen zullen denk ik hiervan schrikken en gaan denken: ‘Hey dat is sterk bewijs’. Niets daarvan is waar, ik zal erop terugkomen en laten zien insha’allah dat dit soort ‘bewijs’ lang geen ‘bewijs’ is en wat hier zo verkeerd aan is.

Moslims die niet zo de kneepjes van het vak kennen, zullen gauw hierin trappen. Dit is de reden waarom heel veel oppervlakkige moslims die hun verstand niet gebruiken, makkelijk trappen in de woorden van de jihad-geestelijken en de overige salafisten. Want ze hebben de kennis niet om wat terug te zeggen en er hoeft alleen maar verwezen te worden naar ‘Bukhari en Muslim’, dan wil iedereen geloven dat het meteen waar moet zijn. Je mag van sommige geestelijken niet eens twijfelen aan de Matn of Sanad van een hadieth. Bukhari en Muslim zijn voor velen heilige teksten geworden die je zo goed als tweede Korans moet zien. Twijfelen aan de verzamelaar Al Bukhari is haast net als twijfelen aan de profeet zelf. Dat is de reden waarom de profeet meerdere keren heeft nadrukkelijk geroepen om niets over hem te schrijven, maar moslims hebben dat toch gedaan. Want hij wist dat er na zijn dood, velen die teksten zullen verzinnen die ze in zijn mond zullen leggen en dat is helaas ook gebeurd. Omar Ibn Al Khattab liet veel perkamenten met overleveringen van de profeet verbranden omdat hij zelf ook bang was dat men dat als ‘heilige’ teksten zullen nemen. Omar is een van de weinige mensen die de profeet het meest hebben begrepen en voorspelde dat de naam van de profeet zwart zal worden gemaakt door een hoop hadieth en ook nog daardoor de Koran benadeeld zal worden. Dat zien we vandaag de dag dagelijks en overal. Men twijfelt aan God’s woorden door te denken dat God iets anders zou hebben bedoeld en de hadieth welke dat ook is al weet iemand totaal niet de betrouwbaarheid ervan, wordt meteen geloofd en aangenomen.

Hier zouden we een aparte tekst aan moeten toewijden, maar de tijd laat dat helaas soms niet toe. Er is te veel wat er moet gezegd worden. De literatuur hierover is vrij verborgen voor de meeste moslims. Wat mensen bereikt is alleen wat aanbidders van hun grillen verspreiden.

Badr Youyou

Advertenties