ISIS-terroristen vernielen erfgoed van Nineve in Iraq

ISIS-terroristen vernielen erfgoed van duizenden jaar oud in de naam van ‘het bestrijden van shirk’. Ik ben hier woest over.

Deze sloperij van erfgoed hebben we te danken aan hoe de salafisten de islam zo krom en dom interpreteren, hun valse ‘tawheed’ (monotheïsme) en het feit dat ze meer hun geleerden aanbidden dan God Zelf die in de Koran bevestigt dat de profeet Solaymaan (Salomon) afbeelden van dieren en mensen had waar hij mee zijn paleizen versierde. Wat God in de Koran zegt nemen ze niet serieus, maar wel wat hun valse geleerden hen leren. Daarom is het hele salafisme gewoonweg een vals geloof.

Advertenties