Salafisten willen liever de groene koepel slopen

Een pijnlijke waarheid:

De ideologie van IS is puur salafistisch. Salafi-imams hebben altijd al geroepen dat soennieten shirk (polytheïsme) plegen omdat ze speciaal naar het graf van de profeet gaan om bij hem tawassul (intercessie) te doen en dat is in de ogen van veel salafisten een vorm van shirk. Dit hebben ze geërfd van Ibn Taymiyyah. Salafisten zeggen dat je de ‘doden aanbidt’. Ook hebben ze vaak geroepen het liefst de groene koepel va de moskee van de profeet te slopen.

Sinds de komst van Mohammed Ibn Abdul Wahhab, zijn de meeste monumenten vernield in de naam van ‘het bestrijden van shirk’.

https://en.wikipedia.org/wiki/Destruction_of_early_Islamic_heritage_sites_in_Saudi_Arabia

De vernieling van kerken door IS in Irak en Syrië, ook het vernielen van graven van heiligen en dergelijk, zijn allemaal pure salafistische daden waar letterlijk elke salafist erin hoort te geloven. Ze staan allemaal zwart op wit in hun boeken en dat wordt ook onderwezen. Nee, ik heb het niet over radicale salafisten die dit onderwijzen, maar ook gematigden en zelfs – hoe ironisch dat ook klinkt – door salafisten die tegen IS zijn! Dit is de keiharde werkelijkheid.

Nogmaals: Wat IS doet is niets anders dan daad bij woord voegen van wat er in salafistische boeken staat die salafisten nog steeds zelf promoten.

Fascinerend wanneer ik veel moslims zie die bij de ‘intellectuele’ elite willen horen, maar toch kennis hebben die niet toereikend is om achter te halen dat de literatuur van IS puur salafistisch is en dat veel wat men ‘gematigde salafisten’ noemt, dezelfde islam verkopen die IS heeft toegepast.

Ondanks de komst van het internet is kwalitatieve informatie verzamelen en daar onderzoek naar doen, nog steeds een kunst die niet voor iedereen weggelegd is.

Bekijk de volgende video die maar drie minuten duurt. Daar zie je soennieten die aan het waarschuwen zijn voor de plannen van de salafisten om de groene koepel te willen vernielen.

Facebook