Polygynie volgens de islam

Polygnie 1Laat ik als eerste het volgende zeggen:

Wie mij hier al jaren volgt, zou al moeten weten dat ik een persoon ben die niet iets volgt omdat de meerderheid dat ook vindt, maar ook niet om bij een minderheid te horen of me uit te zonderen of bevestigd willen krijgen wat ik wil horen of wat dan ook. Al sinds een lange tijd probeer ik zo introspectief te zijn in die zin dat ik heb geleerd mijn gevoelens en emoties even te parkeren en zo objectief mogelijk naar een onderwerp te kijken. Natuurlijk lukt dat niet bij alles, maar ik heb snel door hoe ik me op dat moment voel en waar dat gevoel vandaan komt. Het is een van de redenen geweest waarom ik regelmatig een bepaalde mening kan hebben over iets dat velen misschien kan kwetsen, maar zonder meer ook blij kan maken. Wat belangrijk voor mij is, is dat ik mijn mening niet laat afhangen van de samenleving of van directe invloeden daarvan. Als het om o.a. de islam gaat, tracht ik zoveel mogelijk die objectief te bestuderen en de mening van een culture of mentale achtergrond uiteraard niet te negeren, maar ook niet dat die mij onder druk kan zetten om mijn mening over de islam bij te stellen. Daarom is een onderwerp als polygynie een van de onderwerpen die van een persoon vereisen zo objectief mogelijk te bestuderen zonder je te laten raken van anderen tenzij ze vanuit een sterke wetenschappelijke achtergrond spreken.

Als het om polygamie gaat, dien je daarin heel eerlijk te zijn tegen jezelf. De islam heeft dit onderwerp zonder meer voldoende behandeld en belangrijk om te weten: het heeft ook voor eeuwen daarna zijn stempel gedrukt in het dagelijks leven van moslims.

Maar zonder extra prietpraat, laat ik maar gauw beginnen over de kern van dit schrijven:

Belangrijk om te weten:

– De islam staat polygynie (een man die met meer dan één vrouw kan huwen en niet andersom) toe en dat mogen maximaal vier vrouwen zijn.

– Dat betekent dat het andersom niet mag (polyandrie).

– Het is niet waar dat een man meerdere vrouwen mag, alleen als het niet anders kan. Sommigen noemen als voorbeeld dat zijn eerste vrouw hem geen kinderen meer kan geven of vanwege een handicap kan ze hem geen seks meer geven… of omdat als een vrouw met hem huwt, hij haar redt van een armoedig leven en dat ze door hem onderdak krijgt…. Deze en nog meer andere redenen zijn géén voorwaarden, maar allemaal positieve bijkomstigheden van polygynie. Ze tellen niet mee als voorwaarden.

– Lust en verlangen als enige reden om te huwen met meerdere vrouwen is in de islam simpelweg toegestaan. Er bestaat geen bewijs dat het om alleen deze redenen niet zou mogen.

– De enige voorwaarde die de islam stelt is dat de man de vrouwen op economisch niveau gelijk moet behandelen. Maar dat is in het geval wanneer vrouwen financieel afhankelijk van hem zijn. Hij is dan verplicht hen gelijk te behandelen tot in de kleinste details. Ook zijn er nog meer andere voorwaarden, zoals aan elke vrouw dezelfde hoeveelheid tijd te besteden en het geven van seks aan ze… maar dit is over het algemeen in overleg onderling. Het zijn basisrechten, maar je mag van ze afwijken als alle partijen hier tevreden mee zijn.

In deze moderne wereld waarin we leven, is islamitische polygynie vooral een kwestie van instemmen op gehele vrijwillige basis. Om een voorbeeld te geven: Al kan een man de vrouwen niet voorzien van een huis of financieel niet onderhouden, maar dat die vrouwen al voorzien zijn van hun eigen huizen, ze hebben werk en schieten niets tekort, dan kan hij met ze huwen zolang alle partijen daar in alle vrijheid voor hebben gekozen.

Dit is het ongeveer. Ingewikkelder ga ik het niet maken, want de islam is in feite hier heel simpel in.

Veel vrouwen vinden dit niet leuk om te horen. Aan de ene kant snap ik dat helemaal, want vrouwen zijn over het algemeen jaloers van aard. Een vrouw wil een man voor zichzelf houden. Ze heeft dat ideale plaatje in haar hoofd van een man die volledig voor haar gaat en haar als enige vrouw zou moeten zien in zijn leven. Uiteraard is dit mooi. Het bestaat en is ongetwijfeld een ideaal streven. Maar het is niet de enige optie en wat iedereen (inclusief mannen) los moet laten, is denken dat dit het enige ideale is. Mensen zijn divers en wat voor de ene ideaal is, kan voor anderen iets anders zijn. Het is een vrij egoïstische wijze van denken als iemand ervan uitgaat dat monogamie de enige oplossing en ook de beste oplossing zou moeten zijn. Want je respecteert daarmee geen diversiteit en je bent in feite één oplossing aan het afdwingen voor iedereen omdat je denkt dat jouw idealiteit voor iedereen zou moeten gelden.

Even een stukje over de jaloezie bij vrouwen tussendoor. Veel mannen ervaren de jaloezie van een vrouw als iets nadelig, maar in feite, is het een mooie eigenschap die een sterke reden heeft waarom die God in vrouwen heeft ingepland. God heeft er zo voor gezorgd dat de natuur een perfecte balans heeft. Het is de mens die zo eigenwijs is die door zijn ontevredenheid ervoor zorgt dat hij die balans verliest. Maar als je goed over alles nadenkt, dan zie je dat God ons voorzien heeft van alles wat we nodig hebben en tot een zoveel mogelijk rechtvaardig samenleving kunnen streven. Die jaloezie bij vrouwen is hier een goed voorbeeld van. Het voordeel daarvan is dat vrouwen het daarmee moeilijker voor mannen maken om de stap tot het huwen met meerdere vrouwen te zetten. Het heeft in feite een positief effect. Want stel je voor dat vrouwen niet jaloers waren… dan konden veel mannen hun gang gaan met alle gevolgen van dien. Namelijk dat het nadelig zou uitpakken voor de vrouwen met bijvoorbeeld nog meer scheidingen. Ook kan dat gevolgen hebben voor de kinderen en de opvoeding als de man dat niet goed aanpakt.

De islam staat polygnie weliswaar toe, maar benadrukt het feit dat niet iedere man het aankan. Je moet echt van goeden huize komen om meer dan één vrouw aan te kunnen. Ik ga nu niet in op wat dat allemaal van de man vereist op het gebied van persoonlijkheid, want dat is nu niet de kern van dit schrijven. Misschien een andere keer. Maar waar het omgaat is dat de islam totaal niet roept of mannen aanmoedigt dat ze op polygnie kunnen overgaan. In de islam is het slechts een optie en een uitzondering. De islam gaat in principe vooral voor monogamie. God heeft er ook voor gezorgd dat ook de meerderheid mensen vooral monogaam zijn. Dat zie je ook wereldwijd om je heen. Ook in landen waar ze makkelijker omgaan me polygnie is de meerderheid nog steeds monogaam.

Wat hier zo mooi en perfect is aan de islam is dat het een geloof is dat veel vrijheid en openheid toestaat. De islam is totaal niet strikt zoals velen denken. Vooral op het gebied van relaties, houd de islam de optie van polygnie open omdat God als Kenner en Beterweter, heeft het zo ingesteld dat het kan, dat het ook bestaat en ook nog eens prima kan werken mits je het goed aanpakt en de persoonlijkheid hebt als man om het aan te kunnen.

Dit moet je begrijpen: de islam is ontstaan in de middeleeuwen toen de mensheid nog niet verder ontwikkeld was qua mensenrechten zoals vandaag de dag. Maar diezelfde islam is ook niet de bedenker van polygnie. Het bestond altijd al tot terug in het tijdperk van de holbewoner. De man is altijd dominerend geweest wat er niets mis mee is, want een vrouw houdt daar in het algemeen stiekem ook van. Polygynie was daarom ook een vrij veel voorkomend fenomeen. We zijn qua intelligentie verder ontwikkeld, maar biologisch, zijn we geen spat veranderd. Of je het wel of niet accepteert, polygnie is zowel biologisch als psychisch een acceptabel fenomeen. Het is alleen dat mensen door economische omstandigheden bijvoorbeeld, elkaar onder druk zetten om het niet uit te oefenen. Ook de kerk heeft door de eeuwen heen haar volkeren onder druk gezet en wijs gemaakt dat de enige optie die er bestaat is monogamie. Dat beeld heerst tot op heden nog steeds en je wordt in soaps, docu’s en films ermee doodgegooid terwijl dat niet de werkelijkheid is.

Maar even terug naar de islam en de misverstanden hierover. Ik zei dat de islam het niet heeft bedacht. Het enige wat de islam deed, is het beperken ervan en vooral opkomen voor de rechten van de vrouw. De islam heeft de waardigheid van de vrouw beschermd op alle gebieden en biedt haar meer dan welk systeem dan ook. Het probleem is dat het wij zijn die niet verder zijn ontwikkeld en de islam niet begrijpen. Dat is niet omdat de islam ingewikkeld is, maar op de eerste plaats omdat we arrogant zijn en denken dat we het beter weten dan de Schepper zelf. De gevolgen van deze arrogantie is dat we vanuit een egoïstische denkwijze juist onszelf benadelen zonder dat we het beseffen.

Ik heb eerder vandaag een krantbericht gedeeld dat over een Engelse trio gaat dat uit een man bestaat die een relatie heeft met 2 vrouwen. Ze voeden alle drie één kind op en een van de vrouwen is in verwachting. In de video kan je zien hoe het trio-stel gelukkig is en geen probleem heeft met hun relatie. De video is hier te zien:

http://www.mirror.co.uk/news/real-life-stories/british-man-who-lives-two-10446638?service=responsive

Omdat de relatie van deze trio gebaseerd is op volledige vrijheid en eigen keuze, maar ook belangrijk: niet gebaseerd op religie, zullen ongetwijfeld veel modern denkers de conclusie trekken dat ze hun keuze respecteren zolang ze daar maar gelukkig van zijn. De relatie van dit trio werpt opeens bij velen een nieuw ligt op over de definitie van polygnie. Omdat het niet op religie is gebaseerd, maar eerder op ‘verlichting’ en ‘vrije keuze’, durf ik te stellen dat velen dit opeens ‘spannend’ en ‘leuk’ gaan vinden. Terwijl de islam in feite hier al meer dan 14 eeuwen terug meekwam. Het verschil is alleen dat de islam in een tijd is ontstaan toen mensen niet zo vrij dachten als nu en ook niet verder zo verlicht waren als die van het heden. Als mensen tegenwoordig iets doen namens ‘vrijheid’ en ‘verlichting’ dan is bijna alles toegestaan en wordt gezien als ‘modern’ en ‘vrij denken’. Doe je hetzelfde namens het geloof, dan is het opeens ‘onderdrukking’ en zal men zelfs gaan twijfelen of je het echt deed vanuit een vrije wil. Niet geheel onterecht overigens, want omdat de islam altijd al zo’n mooi en aantrekkelijk geloof is geweest, heeft het als nadeel gehad dat velen ook daar misbruik van hebben gemaakt. Het is net als lekkere snoep. Het is zo lekker dat je graag veel ervan wilt eten, maar als nadeel wanneer je daar onverantwoord mee omgaat, dikker van wordt en je tanden snel zullen bederven. Dat is precies wat er met de islam is gebeurd. Mannen hebben het misbruikt voor eigen politieke belangen, maar ook als middel gebruikt tegen vrouwen. Daarom kan je de islam alleen begrijpen als je geheel nuchter en geestelijk volledig zelfstandig ernaar kijkt en met een hart op de juiste plek, zonder invloeden van buitenaf. Dan pas zal je begrijpen hoe bevrijdend het is in plaats van het te ervaren als een gevangenis of onderdrukkend geloof.

Polygnie is in feite niets anders dan een soort vrije keus die de islam niet wil ontnemen voor mensen die in alle vrijheid ervoor willen kiezen. Dat is het alle belangrijkste wat je nodig hebt om te weten. Een ieder die het daar niet mee eens is, heeft zelf niet in de gaten dat hij diegene is die een onderdrukker is en niet de islam.

Als laatste:

Mensen die zich afvragen waarom vrouwen dan niet met meerdere mannen mogen en andersom wel, zeg ik bij deze dat jullie blijkbaar van dit onderwerp vrijwel geen kaas hebben gegeten en die vraag stellen vanuit ‘feministische’ illusies die ver staan van de werkelijkheid. Dat is een vraag die gesteld is vanuit gebrek aan allerlei kennis die je al had moeten opdoen alvorens je die vraag stelde. Want met een beetje kennisachtergrond zou je al met enige objectiviteit kunnen achterhalen dat polyandrie biologisch, maatschappelijk en psychisch niet acceptabel is en ook op een gegeven moment niet werkt. Het enig geval waarin een vrouw wel meerdere mannen aankan, is in een pornofilm. Voor de rest niet. Vrouwen die vinden dat polyandrie ook sociaal geaccepteerd moet worden, lijden hoogstwaarschijnlijk aan het gevoel dat ze minderwaardig zijn dan mannen en gaan voorbij het feit dat de twee seksen verschillen van elkaar en daarom niet kan. Sterker nog: als je dat vindt, dan heb je zelf niet in de gaten dat wat je roept, dat dat juist in het nadeel is van de vrouw en helemaal niet daarmee voor haar rechten opkomt. Maar ik snap dat dit een vrij ingewikkeld onderwerp is om die link te kunnen leggen. Overigens, zelfs in het vrije westen waar mensen mogen doen wat ze willen op het gebied van relatie (zolang ze maar niet officieel getrouwd zijn), zullen er weinig tot geen polyandrie relaties ontstaan. Misschien tijdelijke voor de lust en plezier, maar geen serieuze duurzame relaties.

Meer aandacht zal ik aan het onderwerp polyandrie niet besteden.

Badr Youyou