Archiefcategorie: Religie

Niet iedereen met een minderwaardigheidscomplex is een strijder

Imam Mohammed Al Ghazali zei ooit: Ik verafschuw de gelovigheid (iemaan = geloven in God en het beseffen van Zijn bestaan = vroomheid) van een dwaas, omdat zijn dwaasheid heeft de kleur gekregen… Lees verder

Extremisme is een stoornis en wie daaraan lijdt heeft hulp nodig

Op Facebook kwam ik dit plaatje wat je hiernaast ziet tegen op iemand’s profiel. Dat gaf mij genoeg motivatie om hier wat over te schrijven. Het eerste wat in mij opkomt is: Koop… Lees verder

Islam zit overal, maar onze egoïsme wil het graag versmallen

Je doet de islam geen eer wanneer je aan anderen benadrukt dat alles wat je zegt of doet, namens de islam hebt gezegd of gedaan. Aangezien je zelf weet dat je slechts een… Lees verder

Het ‘broederschap-syndroom’ maakt meer kapot dan je lief is

Veel niet-moslims zullen het niet geloven of willen het misschien niet horen, maar als je voor rechtvaardigheid bent, dan ben je feitelijk ook voor de islam. Je weet het alleen nog niet, omdat… Lees verder

De islam zegt… en wat wat de moslims doen…

De islam zegt: wees een vroom mens van binnen, dan zal je vroomheid van buiten uitstralen. Wat veel moslims doen, is vroomheid aan de buitenkant laten zien, maar weinig vroomheid van binnenuit uitstralen.… Lees verder

God zit niet in een fabriek

God kan je alleen begrijpen als je eerst jezelf begrijpt. Wie zichzelf niet begrijpt, zal ook niet begrijpen wie echt God is, maar zal Hem aanbidden omdat anderen dat ook doen en omdat… Lees verder

Joodse rabbijn: Islam is de religie van de toekomst

Een sterke analyse van een jood die tegen Israël is over de islam. Bekijk de video eerst alvorens je de rest van de tekst onderaan leest: Volgens hem is de toekomst voor de… Lees verder

Claimen dat God aan je kant staat voortvloeit uit arrogantie

Een moslim die denkt dat God aan zijn kant staat en niet aan de kant van een andere religieus persoon of andere moslimgroepering, is per definitie een egoïstische arrogante moslim en is hij… Lees verder

De eerste stappen naar geluk is begrijpen waar het leven omdraait

Het handelen naar de fitrah volgens de islam is het handelen naar de manier hoe God het wil. In dit geval komen we uit bij het islamitisch concept ‘monotheïsme’. Verwar dit niet met… Lees verder

Monotheïsme leidt tot altruïsme

“8 En zij geven, hoe lief zij het ook hebben, voedsel aan behoeftige, wees en gevangene. 9 “Wij geven jullie voedsel ter wille van God; Wij wensen van jullie geen loon of dank.”… Lees verder

Leer jezelf om niet over anderen te oordelen

Leer jezelf om mensen niet te (ver)oordelen. Hoe overtuigd je ook bent van sommige beelden die je ziet of gebeurtenissen die je meemaakt. Ik heb weleens moslima’s gezien zowel daarbuiten als hier op… Lees verder

Geen vrijheid, geen islam

Zolang moslims vrijheid niet op nummer één plaatsen en dit ook niet beseffen of ervan overtuigd zijn, zal er niets zijn wat hen zal redden of verenigen. Zelfs de islam zal hen niet kunnen… Lees verder

De illusie van ‘bewijs’

Pokke hekel heb ik aan kindertjes die niet eens hun eigen naam correct in het Arabisch kunnen schrijven, maar dan jou om ‘bewijs’ vragen. Alsof ze echt weten wat nou ‘bewijs’ (Arabisch: daliel… Lees verder

Een geschenk die God aan ons gaf, maar die wij massaal verwaarlozen

Onze fitrah is de sterkste aanleg, stuwkracht die ons (gehele mensheid) helpt om met elkaar niet alleen te communiceren, maar ook de neigen om ruzie neer te leggen. Het is de oerkracht van… Lees verder

Wat zijn de prioriteiten van een moslim?

De bedoeling van wat ik wil schrijven was op de eerste instantie bedoeld voor slechts de moslims. Maar aangezien ik niet in de illusie geloof dat het ultieme doel van iedereen met levensovertuiging… Lees verder

Mag in de islam een vrouw president worden?

Binnen bepaalde stromingen gelooft men dat een vrouw niet de functie van de zogeheten ‘al imama al kubra’ (leider van een natie/ hoogste leiderschap) mag bekleden. Wel neven ministeriële en overheids functies, maar… Lees verder

Bekwaamheid van vrouwen omtrent leiderschap volgens de Koran

Toen de profeet Salomon zich afvroeg waar zijn hop (een soort vogel) is, kwam de vogel snel te voorschijn en liet hem weten dat hij belangrijke informatie heeft die hij met hem wilde… Lees verder

De islam die God wil of de islam van onze grillen?

God vermeld in de Koran: “Deugdelijkheid is niet dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wendt, maar deugdelijkheid is wie gelooft in God, in de laatste dag, in de engelen,… Lees verder

‘Allah’ versus ‘God’

Wij moslims hebben geen patent op God en dus moeten we Hem ook niet gaan claimen. Nergens heeft Hij in de Koran gezegd dat Hij alleen de god is van de moslims. Maar… Lees verder

Geweld voortvloeit uit slaaf te zijn van je grillen

De profeet zei: “Wanneer twee moslims elkaar met zwaarden uitdagen, dan zullen zowel de moordenaar als de omgekomene in hel belanden.” Iemand vroeg: “Van de moordenaar snappen we het wel, maar waarom belandt… Lees verder