Kindermishandeling bij Marokkanen komt vaker voor dan je denkt

Het is niet mijn bedoeling om mensen te shockeren, maar ik kwam de volgende video tegen die op een Facebookpagina staat, maar ik waarschuw alvast, indien je gevoelig bent, dan moet je vooral… Lees verder

Een extremist is als een kat in het nauw die rare sprongen maakt

Het is bij velen die niet in een godsdienst geloven een trend geworden om godsdiensten aan te vallen. Daarbij wordt ook nog eens beweerd dat extremisme voortvloeit uit een godsdienst. Maar laten we… Lees verder

Het identiteitsprobleem van Marokkaanse overlastgevende jongeren

Naar aanleiding van een bericht op de Volkskrant, heb ik de volgende mening daarover: Racisme is hier niet echt het probleem. Als Marokkaan weet ik dat Marokkaanse jongeren (niet allemaal natuurlijk) die hier… Lees verder

Waar komt extremisme en radicalisme vandaan? Een nieuw perspectief

Extremisme is niet afkomstig van religie, noch van een ideologie of enige vorm van denkwijze. Het neigen tot extremisme of radicalisme voortvloeit uit dezelfde psychische beweegredenen die een mens aansturen om een bepaalde… Lees verder

Hoe herken je een salafist?

Velen begrijpen ongeveer wat het salafisme betekent, namelijk een stroming binnen de moslimwereld die meent de islam te volgen op  de manier van de eerste drie generatie moslims sinds de komst van de… Lees verder

Een variant van de islam waar ik maar niet aan kan wennen

Wat ben ik God dankbaar dat ik de islam in Marokko mee heb gekregen en niet in Nederland. Daar heb ik op school gezeten, koranlessen gekregen en de islam op zowel tijdens de… Lees verder

Waarom worden meisjes slachtoffers van loverboys?

Antwoord: Doordat een meisje bepaalde emotionele behoeften als kind heeft gemist, krijgt ze later als puber een hoge drang om die te zoeken bij een ‘vervanger’. Deze vervanger is een jongen die ze… Lees verder

Gaza, een schandevlek

G A Z A e e n s c h a n d v l e k reisverslag 21 – 25 november 2011 waarneming van een sluipende volkerenmoord Samenvatting: De reis naar Gaza… Lees verder

Khalil Gibran over rede en hartstocht

Je ziel is vaak een slagveld, waarop je rede en je oordeel strijd voeren met je hartstocht en je lust. Hoe gaarne zou ik de vredestichter zijn in je ziel, en de disharmonie… Lees verder

Mogen moslims vrijheid en Moederdag vieren?

 Op 13 mei wordt Moederdag gevierd. Veel moslims (met name diegene die het salafistische of de wahabitische wijze van de islam volgen) hoor je gauw zeggen dat het een bid`a (vernieuwing) is om Moeder-… Lees verder