Weet je, ik heb geen last van onwetendheid. Want niemand is een alkenner. Dat is alleen aan God toe te schrijven. Ook heb ik geen enkel probleem met kritiek, daar opbouwende en gefundeerde kritiek gezond is en helpt ons om dichter bij de waarheid te komen. Maar waar ik wel last van heb is wanneer mensen over een onderwerp praten waar ze geen benul verstand van hebben. Praten op zich is niet erg. Daar zit ik niet mee. Waar ik mee zit is dat ze iets veroordelen en zwart maken terwijl ze daar zelf niets van weten. Om dit specifieker uit te leggen, deel ik deze video die ik eerder ook heb behandeld op de groep ‘Moslims in België en Nederland’ en het een en andere erover heb uitgelegd. De reden waarom ik het nu deel op mijn tijdlijn heeft te maken met een hoop reacties van onwetende moslims erover waarin ze deze dansende gelovigen veroordelen en van alles over hen roepen. Je hoeft je niet te verbazen als ik zeg dat diegenen die dit het meest veroordelen zijn voornamelijk salafistische jongeren of jongeren die niet helemaal salafistisch zijn maar behoorlijk veel door het salafisme zijn beïnvloedt. Naar aanleiding daarvan heb ik op een van de topics het volgende gezegd:

Ik lees een hoop onwetendheid op dit draadje.

Dit is een Qadiri Hadra uit Tsjetsjenië. Het zijn moslims die gewoon dhikr doen en dat doen ze ook door in rondjes te rennen zoals men dat kan zien.

Moslims die dit niet kennen, kunnen beter wijzer zijn door te zwijgen over onderwerpen waar ze geen verstand van hebben. Je denkt dat je heel wat bent om iets te veroordelen, alsof jij de kennis van de islam meer in pacht hebt dan geleerden die hier honderden jaren achter staan. Dit toont in feite aan de invloed van het gif dat salafisme heet op onwetende moslims. Het salafisme leert jou onbewust jezelf als ‘alkenner’ op te stellen om alles wat je niet kent te veroordelen.

Wat ze doen op deze video is ‘dhikr’ verrichten. Het gedenken van God is volgens de islam bijna grenzeloos. Je kan gewoon zittend op je fiets, of tijdens het hardlopen, of het rijden van de auto, of zittend op een stoel, of liggend in bed vlak voor je in slaap valt et cetera, dhikr verrichten. Niemand die ooit binnen de islamitische wereld heeft gezegd dat het plegen van dhikr alleen op een specifieke manier gedaan moet worden. Je bent volledig vrij in hoe je God gedenkt. ‘Dhikr’ betekent simpelweg: ‘God gedenken’. Naast het verrichten van ‘tahliel’ (zeggen dat ‘er geen goden bestaan behalve God’), tasbhieh (Verheven is God), Tahmied (Het loven van God) et cetera, mag je van alles zeggen wat lovend is over God en Zijn boodschapper. Het mag ook als tekst of in een poëzie vorm. Alles is toegestaan mits dat natuurlijk geen woorden bevat die haram zijn.

De domheid van salafisten herken je wanneer ze naar je toekomen met de vraag: ‘Heeft de profeet dit gedaan dan?’. Je moet die methodiek van ‘komen met bewijzen’ een beetje afleren. Want ahl assoenah geloven in goede bid`ahs, zoals de profeet dat zelf heeft gezegd:

“Wie in de religie van de islam een goede soennah (bid`ah) introduceert, zal als gevolg daarvan beloond worden en krijgt ook daarbij de beloning van diegenen die dat na hem deden zonder enige vermindering op beloning van hun daden.”

Maar aangezien je van die verstandelijk beperkte salafisten hebt die toch naar ‘bewijs’ vragen, is het prima aan te tonen vanuit de tijd van de profeet dat het plegen van een hadrah zelfs op een dansende manier toegestaan is.

Aller eerst, lees vers 191 van Soerat Aali Imraan:

“191 die God staande, zittende en op hun zij liggende gedenken en die over de schepping van de hemelen en de aarde nadenken.”

De geleerde Al Alusi zegt in zijn uitleg over dit vers: ‘Het vers gaat over het verhaal van de zoon van Omar die samen met `Urwah Ibn Zubayr was en nog een groep gelovigen. Zij gingen op de dag van de `Ied (religieuze feest) naar een gebedsplaats en daar begonnen ze dhikr te verrichten. Sommigen onder hen zeiden: ‘Heeft God niet gezegd ‘Ze gedenken God staand’? Toen gingen een paar gelovigen staand dhikr verrichten.”

Aisha zei in een hadieth die door zowel Bukhari als Muslim werd vermeld: ‘God’s boodschapper deed in alle omstandigheden dhikr.’ (في كل أحيانه).

In een andere overlevering: De profeet zag Aisha aan het kijken naar de Ethiopiërs (Habashah) en zij waren aan het dansen (يرقصون) in de moskee. (Al Bukhari, Muslim, Ibn Habban en Ahmed)

In een andere overlevering: De Habashieten (Ethiopiërs) waren aan het dansen en lofzang aan het maken over de profeet in hun taal die de profeet niet verstond. De profeet vroeg wat ze zeiden en iemand zei: ‘Ze zingen: ‘Mohammed is een goede dienaar.’ De profeet liet ze dat verder doen en zei er niks over.

Als ik wil, kan ik met God’s wil een lange lijst maken van bewijzen die hadrah’s toestaan. Er is genoeg bewijs van metgezellen die dhikr lopend en met ritmische bewegingen deden waarin ze zinnen herhaalden achter elkaar. Hier zijn er namelijk verschillende boeken over geschreven door geleerden van ahl assoenah.

Loop er niet bij als een arrogant om iets te veroordelen wat je niet kent. Je bent geen alwetende en leg je arrogantie opzij. Gebruik je verstand en veroordeel niet wat je niet kent, zeg ik nogmaals. Er zijn geleerden die kennis hebben waarvan jij vergeleken met hen in het niets verdwijnt. Toch heb je het lef je voor te doen als een alwetende. Het meest trieste van alles, zijn het vaak onwetende jongeren die niet eens hun eigen naam in het Arabisch fatsoenlijk kunnen schrijven die met zulke veroordelingen komen. Miezerigheid ten top.

Voordelen van de hadrah: het werkt erg reinigend voor je geest en de saamhorigheid wordt heel sterk onderling. Het is daarna fysiek ook nog eens gezond. In plaats van alleen zittend en liggend ‘dhikr’ te doen, doe je dat met ritmische beweginen die als heel natuurlijk zijn voor het lichaam.

Verder: Het is niet alleen onze hersenen of laat ik het zo zeggen: ons verstand dat God aanbidt, maar ook ons lichaam. Op het moment wanneer je dhikr aan het doen bent met je verstand, dan wil daarna je lichaam ook automatisch mee bewegen. Je lichaam wil in feite je dwingen om te bewegen omdat ook onze organen en ledematen aanbidden God en dus willen ze mee bewegen. Een bekende vorm van ritmisch bewegen is toen we als kinderen op een Koranische school waren en we moesten de Koran uit onze hoofd leren. Tijdens het reciteren of memoriseren, gaat elk kind heen en weer bewegen zonder dat hij dat zelf in de gaten heeft. Je raakt in een trance als het ware. Niet alleen ben je geestelijk diep bezig met ‘dhikr’, maar letterlijk ook je lichaam.

Daarnaast is dansen over het algemeen een dood natuurlijke vorm van bewegen die in onze natuur zit. Alle mensen wereldwijd houden van dansen. Iedereen beweegt. Zelfs religieuze mensen kunnen weleens zichzelf niet in bedwang houden en dus dansen ze als ze alleen zijn. Dansen is in feite ook een vorm van ‘ibadah’ (aanbidding). Het lichaam wil zich vrij voelen. Vanaf de dag dat je geboren bent, begin je te schudden met je lichaam. Een baby schudt dagelijks wanneer hij in een vrolijke bui is zijn benen. God heeft Soefi’s veel wijsheid gegeven omdat zij vanaf de komst van de islam begrepen hebben dat bewegen en dansen tijdens de dhikr niets anders zijn, dan gehoor geven aan het verlangen van het lichaam om God te aanbidden en dat dus niet beperken tot je geest.

Ten slotte,

Mensen moeten kappen met veroordelen. Ga niet het pad volgen van salafisten. Die volgen een verkapte versie van de islam die van alles willen verbieden en iedereen willen trekken tot hun versie hun enige versie, waar God noch de profeet meekwamen. Herzie de manier hoe je de islam mee hebt gekregen. Heb je die van het internet gehaald, dan moet je je afvragen of je wel de juiste islam hebt overgenomen, want veel wat er in het Nederlands staat op het internet is afkomstig van het salafisme. Laat je niet misleiden door alle teksten die ze van de Koran halen. Ze proberen je daarmee alleen maar te misleiden en zich voor te doen alsof God aan hun kant staat. Iedereen kan claimen dat de Koran aan zijn kant staat. Zelfs IS die meer verslaafd zijn aan onthoofdingen, dan aan het genezen van mensen, claimen dat ze de absolute waarheid in pacht hebben en dat ze niets anders dan God gehoorzamen.

Volg de islam van ahl assoenah wal djamaa`ah van de twee grootste groepen Al Asha`irah en Al Maturidiyah. Daar zit je het meest dicht bij de waarheid omdat deze twee grote groepen heeft de profeet beschreven als de ‘Sawad Al A`adham’ (Overgrote meerderheid). Om zeker te zijn dat je de jusite informatie krijgt die vrij is van het salafisme volg onze groep: ‘Moslims in België en Nederland’

Badr Youyou

Advertenties