Maak het niet ingewikkeld

islamitische begrafenisWie het leven van de profeet Mohammed bestudeert, zal merken dat het niet de bedoeling is geweest dat je bij alles wat je moet doen vragen moet stellen. Zelfs in de hadieth lezen we overleveringen waarin de profeet een hekel had aan diegenen die te veel vragen gingen stellen.

Het gaat hier om mensen die vragen stellen waarmee ze een probleem creëren die op de eerste plaats er niet was. Maar door een vraag open te stellen, opeens wel een discussie is ontstaan en twijfels worden gezaaid. Dit is wat echte ‘fitna’ is. Onrust stoken. Mensen die zich voordoen dat ze een onschuldige vraag stellen, maar daarmee meer het vuur aansteken om twijfels te zaaien.

Dit probleem is feitelijk niet door de gewone moslim ontstaan, maar eerder door de waan van ‘geleerden’ die macht wilden uitoefenen op hun volgers. Sinds de optekening van de ‘hadieth’ en de wetenschap die daaruit is ontstaan, begon het feitelijk mis te gaan. Toegevend is er veel goeds gekomen uit de hadieth, maar het andere nadeel is dat het de islam voor moslims ingewikkelder heeft gemaakt. Dat komt niet door de hadieth zelf, maar door geleerden die het misbruikten en moslims het gevoel hebben gegeven dat ze dom zijn en dus afhankelijk moeten zijn van ‘geleerden’. De gevolgen zijn erg desastreus. Het nadenken, het kunnen leunen op je ‘fitrah’/ geweten werd een beetje aan de zijkant geschoven. Vooral de afgelopen eeuw is het ernstiger geworden. Vroeger leunden mensen meer op hun gezond verstand. De hadieth was weliswaar opgeschreven, maar 99 % van de mensen hadden daar totaal geen toegang naar. Slechts geleerden hadden dat en diegenen die hen omringden. Het algemene publiek had slechts de kennis van de zuilen van de islam of wat men noemt ‘المعلوم من الدين بالضرورة’. Dat wil zeggen: ‘De dingen van de religie die je nodig acht om te weten’. Vandaag de dag suggereren imams dat je veel hadieth moet weten, kennis moet hebben van je stroming, van de ‘aqiedah’, ‘fiqh’, van allerlei regels… En zelfs als je als nieuwsgierige moslim jezelf onderwijst en al die dingen wilt leren, wordt er dan tegen je gezegd: ‘nee, je weet niks, alleen geleerden weten het. Jij moet gehoorzamen’.

Dit soort dingen worden massaal door imams verspreidt. Het geeft hen op de eerste plaats een kick dat zij interessant, noodzakelijk en belangrijk zijn. Nu wil ik niet alle imams en geleerden over één kam scheren, maar er lopen daar behoorlijk een aantal tussen rond die de waan hebben dat jouw geluk en gelovigheid afhankelijk is van wat ze jou moeten vertellen.

Lees je de biografie van de profeet, dan zul je merken dat hij korte antwoorden gaf aan mensen die hem vragen gingen stellen. In een bekende overlevering zei hij:

“ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم”

“Wat ik jullie heb afgeraden, blijf ervan af en wat ik jullie aanbevolen heb, doe ervan wat jullie kunnen. Er zijn naties die vóór jullie kwamen die aan hun einde zijn gekomen door het stellen van te veel vragen en onenigheid met hun profeten” (Bukhari en Muslim)

Deze hadieth vermeld twee belangrijke punten:

1. Dat alles wat we nodig hebben om te weten heeft al de islam duidelijk gemaakt. Dat wil zeggen dat je buiten dat niet verder moet graven, want anders maak je het voor jezelf en je medemens ingewikkeld. Niet alleen is dit nadelig voor de moslim zelf, maar het schaadt ook de islam als geloof van tolerantie en vrijheid.

2. Het stellen van te veel vragen verwijderd mensen van het geloof en leidde zelfs tot onenigheid met profeten. Vandaag de dag zien we dat terug overal waar we heen kijken. Een hoop imams willen weliswaar de suggestie wekken dat mensen van hen afhankelijk zijn, maar tegelijkertijd zien we een tegenovergestelde effect: Veel moslims nemen het geloof minder serieus en nemen ze ook imams zelf niet serieus.

Dat krijg je als je de islam ingewikkeld en moeilijk maakt. Op een gegeven moment wil iedereen een eigen islam beleven. Mensen keren terug naar hun eigen boerenverstand en leunen meer op hun gevoel dan wat imams preken.

Al die imams die je dagelijks ziet op satelliet-tv’s die honderden vragen beantwoorden van mensen, zou je beter van hen afstand moeten nemen. Dat zijn controle freaks die eerder het leven van moslims zuur willen maken in plaats van hen te bevrijden. Een hoop onder die imams hebben niet in de gaten dat ze zichzelf aan het verheerlijken zijn door al die aandacht die ze krijgen. Zij zijn ook maar mensen en zij ook komen uit milieus net als iedereen waar ze tekort schoten aan aandacht. Sommigen onder hen vinden dan ‘genezing’ als ‘imam’ en dus middels dat beroep krijgen ze de aandacht die ze voorheen gemist hadden. En hier komt het mooie: Hoe minder aandacht je kreeg als imam vroeger, hoe fanatieker je later wordt. Tenzij door een wonderbaarlijke manier jezelf psychisch hebt ontwikkelt om afstand te houden van je emotionele gebreken. Maar dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Trust me on this. I know what I’m talking about.

Het goede nieuws is dat onze profeet het volgende heeft gezegd:

Wabisah ibn Ma`bad heeft gezegd:

“Ik kwam bij de Profeet waarop hij mij vroeg: “Ben je gekomen om te vragen over goedheid?” Ik zei: “Ja!” Waarop hij zei: “Raadpleeg je hart. Goedheid is datgene waarbij jouw ziel en jouw hart zich gerust voelen en de zonde is datgene wat onrust in jezelf opwekt en wat in je borst stokt, zelfs al hebben de mensen jou (hierover) een uitspraak gedaan en dit nog eens doen.”

(Uit de twee Moesnads van de Imams Ahmad en Ad-Daarimi met een goede keten van overleveraren.)

Kortom:

Er zijn dingen in de islam die iedere moslim hoort te weten en die ook de meerderheid al weten. De harame zaken zijn bekend voor iedereen. Vraag iedere moslim, wetend of onwetend wat de stand is van alcohol, dan zal hij zeggen dat het haram is. Dat geldt voor meerdere dingen. Iedere moslim weet de noodzakelijke dingen die hij moet weten. Maak je een situatie mee die moslims niet kennen, volg dan jouw boerenverstand hierin. God zal jou absoluut die ingeving geven of je het wel of niet kunt doen. Het stellen naar de vraag of je een begrafenis van een niet-moslim mag bijwonen is op zichzelf een schandalige vraag. Niet dat ik de vragensteller hiervoor kwalijk neem of schandalig vindt omdat hij die vraag stelt, maar het is schandalig dat de moslimgemeenschap door imams zo bang werd gemaakt dat velen erdoor over elke naald of stofje in de lucht vragen daarover moeten stellen. Dat imams het zover lieten komen zegt veel over hun eigen angsten en geilheid naar aandacht. Ze hebben de islam helemaal niet met hun controles en angstzaaierij gediend, maar integendeel. De achtergesteldheid van de islam vandaag de dag, hebben wij deels te maken met de angst die nog steeds gewekt wordt in moslims met al die beperkingen en God, de Almachtige weet het beter.

Badr Youyou